Ключови фрази
читалище

ТКРешение №156/31.10.2011 по дело №68/2011Обжалване на отказ за вписване * вписване в регистър за ЮЛНЦ * читалище * приемане на нови членове на читалище