Ключови фрази
Презумция съвместен принос

ГКРешение №168/30.11.2016 по дело №2411/2016Преобразуване на лично имущество * Влог * придобиване по време на брака * Изпълнение от трето лице * предварителен договор * Произход на средства * Презумция съвместен принос * Обезпечение на дълг
ГКРешение №16/05.02.2018 по дело №1198/2017Делба * съпружеска имуществена общност * Презумция съвместен принос
ГКРешение №62/08.05.2018 по дело №1840/2017Делба * лично имущество * Презумция съвместен принос