Ключови фрази
безналични акции

ТКРешение №153/14.12.2009 по дело №116/2009Нищожност * поименни акции * безналични акции * промяна на вида на акции * прехвърляне на временни удостоверения * нищожност-невъзможен предмет * джиро * договор за цесия
ГКОпределение №94/09.03.2011 по дело №24/2011делба * безналични акции * допустимост на иск
ТКРешение №177/30.01.2013 по дело №835/2011Право на акционера да получи равностойността на притежаваните от него акции преди преобразуването на цената, посочена в плана или в договора за преобразуване. * преобразуване на публично акционерно дружество * безналични акции * право на напускане на акционер в публично дружество
ТКРешение №54/09.10.2015 по дело №4501/2013нищожност * джиро * временни удостоверения * безналични акции
ТКРешение №174/13.12.2011 по дело №1025/2010Права на акционера * момент на възникване на членствени права в акционерно дружество * безналични акции * публични дружества * присъждане на дивидент * одържавени недвижими имоти