Ключови фрази
нищожност

ТКОпределение №2/08.02.2016 по дело №219/2016Нищожност
ГКРешение №56/19.02.2016 по дело №5040/2015Нищожност * липса на съгласие * тълкуване на договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №462/26.05.2010 по дело №1165/2009Неустойка * неустойка * свобода на договаряне * право на строеж * предварителен договор * прекомерност на неустойка * нищожност * изтичане на срок
ГКРешение №126/26.04.2013 по дело №357/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-противоречие на закона * предаване на владение * обезщетение за ползване
ГКРешение №13/22.02.2012 по дело №481/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * предаване на владение * нищожност на пълномощно * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №430/17.05.2016 по дело №7408/2014Нищожност * относителна недействителност * нищожност-противоречие на закона * държавна собственост * земеделски земи * представителна власт
ГКРешение №53/15.03.2013 по дело №866/2012Нищожност * липса на съгласие * договор за покупко-продажба
ГКРешение №233/31.07.2015 по дело №4380/2014Нищожност * нищожност на договор * договор за делба * свидетелски показания
ГКРешение №259/24.06.2011 по дело №1426/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * държавна собственост
ГКРешение №23/06.04.2010 по дело №58/2009Нищожност * договор за заем * продажба с уговорка за изкупуване * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
ГКРешение №776/05.01.2011 по дело №969/2009Неустойка * прекомерност на неустойка * договор за заем * свобода на договаряне * нищожност * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №128/22.02.2016 по дело №931/2015Ревандикационен иск * недопустимост на решение * нищожност * симулация * привидни и прикрити договори
ГКРешение №684/04.11.2010 по дело №1877/2009Нищожност * договор за заем * упълномощаване * кредитор с прието вземане * договорна ипотека
ГКРешение №431/08.11.2011 по дело №1759/2010Нищожност * неустойка * договор за заем * нищожност на неустойка * заличаване на договорна ипотека * договорна ипотека
ГКРешение №615/15.10.2010 по дело №1208/2009Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №324/10.12.2015 по дело №5506/2014Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * нищожност * недопустимост на решение * отвод * принудително изпълнение
ГКРешение №1015/30.12.2009 по дело №287/2009нищожност * договор за делба * ревандикационен иск * лично имущество * трансформация * съпружеска имуществена общност * Иск за признаване уволнението за незаконно
ТКРешение №62/12.07.2011 по дело №458/2010Нищожност * установителен иск * липса на правен интерес * продажба на чужда вещ
ГКРешение №288/29.12.2015 по дело №2293/2015Нищожност * правомощия на въззивната инстанция * неподлежащи на доказване факти * забрана за посочване на нови факти и доказателства * нищожност на договор за дарение * предаване на владение * свобода на договаряне
ГКРешение №146/09.05.2016 по дело №810/2010Нищожност
ГКРешение №661/11.03.2011 по дело №266/2009Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * нищожност * предварителен договор * унищожаване поради грешка * нищожност-липса на съгласие * нищожност-липса на форма * нищожност-липса на основание
ГКРешение №337/14.10.2014 по дело №3598/2014Нищожност * договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * действия без представителна власт * унищожаване на упълномощителна сделка * неправилна правна квалификация * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №295/27.11.2013 по дело №2141/2013Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба * трето лице
ГКРешение №93/06.04.2012 по дело №1548/2010Нищожност * нищожност-невъзможен предмет * нищожност на договор за продажба * реална част * преустройство
ГКРешение №206/17.07.2012 по дело №824/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * нищожност-привидност на сделка * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * симулация
ГКРешение №725/30.11.2010 по дело №823/2009Нищожност * нищожност-липса на форма * нищожност на договор * нищожност на делба * договор за гледане и издръжка * съсобственост
ГКРешение №27/08.06.2011 по дело №102/2010Нищожност * нищожност-липса на форма * договор за дарение
ГКРешение №92/06.04.2012 по дело №761/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * запис на заповед * договор за заем * свидетелски показания * привидни и прикрити договори * договорна ипотека
ТКРешение №176/13.06.2012 по дело №1078/2010Неоснователно обогатяване * договаряне сам със себе си * Нищожност * реституция * договор за покупко-продажба * начална липса на основание
ТКРешение №70/21.04.2009 по дело №757/2008Нищожност * право на ползване * търговска сделка * обем на представителна власт на търговски пълномощник
ГКРешение №160/02.08.2010 по дело №3655/2008Нищожност * договор за заем * договорна ипотека * доказателства * дарение * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
ГКРешение №737/24.11.2010 по дело №349/2010Нищожност * съпружеска имуществена общност * съсобственост * прогласяване на недействителност * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №98/15.03.2011 по дело №659/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * предаване на владение
ТКРешение №162/28.01.2013 по дело №453/2012Цесия * договор за обществена поръчка * забраната на чл. 43, ал. 1 ЗОП * нищожност
ГКРешение №271/05.10.2011 по дело №1577/2010Нищожност * двустранна реституция * договор за покупко-продажба * възражение за прихващане * прихващане
ГКРешение №155/26.04.2011 по дело №917/2010Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба * нищожност на нотариално действие * свидетелски показания * нищожност-липса на форма * разваляне на договор
ГКРешение №44/18.07.2011 по дело №750/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * сервитутни зони * временно право на преминаване
ГКРешение №60/19.05.2016 по дело №3569/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * нищожност на нотариално действие * нищожност-липса на форма
ГКРешение №158/03.08.2012 по дело №1114/2011Нищожност * правна квалификация * обогатяване * изправна страна * обезщетение за вреди
ГКРешение №1011/12.03.2010 по дело №3409/2008Нищожност * установителен иск * установяване право на собственост * ревандикационен иск * предаване на владение * нередовност на исковата молба * нищожност-липса на предмет * нищожност-липса на съгласие * упълномощаване
ГКРешение № 165/17.05.2010 по дело №4719/2008Нищожност * ревандикационен иск * нищожност на договор за продажба * предаване на владение * спиране на производството по делото * задължителна сила на присъда /споразумение/ * доказателства * нищожност-липса на съгласие * нищожност-противоречие на закона * нищожност на нотариално действие
ТКРешение №153/14.12.2009 по дело №116/2009Нищожност * поименни акции * безналични акции * промяна на вида на акции * прехвърляне на временни удостоверения * нищожност-невъзможен предмет * джиро * договор за цесия
ТКРешение №215/25.01.2011 по дело №196/2010Нищожност * нередовност на исковата молба * упълномощаване * нищожност-липса на основание * договорна ипотека
ГКРешение №988/13.09.2010 по дело №573/2009Нищожност * нищожност на дарение * симулация * установителен иск * договор за покупко-продажба * дарение
ГКРешение №304/12.05.2010 по дело №235/2009Нищожност * прогласяване на недействителност
ГКРешение №137/12.07.2013 по дело №468/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * правен интерес * симулация * привидни и прикрити договори
ГКРешение №342/28.06.2010 по дело №430/2009Нищожност * придобивна давност * договор за замяна * право на изкупуване
ГКРешение №384/10.05.2010 по дело №1190/2009Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за гледане и издръжка * нищожност-липса на основание
ГКРешение №106/01.03.2011 по дело №1460/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност-липса на основание * прогласяване на недействителност * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №98/16.02.2010 по дело №291/2009установяване право на собственост * прогласяване на недействителност * отмяна на нотариален акт * право на строеж * Нищожност * нищожност-невъзможен предмет
ТКРешение №134/08.10.2009 по дело №38/2009Нищожност * договор за приватизационна продажба * правен интерес * установителен иск * допустимост на иск * преюдициално значение
ГКРешение №289/26.03.2010 по дело №458/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * спиране на придобивна давност * конфискация * отмяна на присъда за конфискация * обратно действие на отмяната на присъда за конфискация * връщане на конфискувано имущество * делегиране на правомощия * държавна собственост * нищожност * доказателствена тежест * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №763/04.02.2011 по дело №356/2010Нищожност * договор за гледане и издръжка * прогласяване на недействителност * симулация * договор за покупко-продажба
ТКРешение №92/27.07.2010 по дело №733/2009установяване право на собственост * ревандикационен иск * присъединяване на владение * нищожност * добросъвестно владение * решение на общо събрание на кооперация
ГКРешение №65/18.02.2011 по дело №652/2010Нищожност * установяване право на собственост * прогласяване на недействителност
ГКРешение №685/03.11.2010 по дело №1201/2009Установителен иск * предаване на владение * нищожност * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №52/11.03.2016 по дело №3292/2015Нищожност * обективно съединяване на искове
ГКРешение №235/06.12.2013 по дело №1005/2012Нищожност * разваляне на договор * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №348/05.02.2013 по дело №320/2012Нищожност * относителна недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №392/18.01.2012 по дело №1487/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-привидност на сделка * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * обективно съединяване на искове * земеделски земи * нищожност-противоречие на закона
ГКРешение №239/14.10.2013 по дело №1350/2012Нищожност * нищожност на договор * договор за продажба на наследство * договорна ипотека * липса на съгласие
ГКРешение №386/22.01.2016 по дело №7429/2014Нищожност * недействителност на договор * представителна власт * недопустимост на решение * нотариално удостоверяване * разваляне на договор * частен документ
ГКРешение №1/01.02.2012 по дело №425/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * форма за валидност
ГКРешение №59/18.03.2014 по дело №1063/2013Нищожност * намаляване на завещателно разпореждане
ТКРешение №21/04.05.2012 по дело №1091/2010Нищожност * запис на заповед * джирант * каузално правоотношение
ГКРешение №562/17.06.2010 по дело №552/2010Нищожност * отмяна-неистинност на документ
ГКРешение №250/30.06.2015 по дело №1236/2015Нищожност * нищожност на договор за замяна * разваляне на договор * публична държавна собственост
ГКРешение №13/01.02.2011 по дело №713/2010Нищожност * договор за делба * съсобственост
ГКРешение №140/30.05.2011 по дело №1075/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * нищожност-липса на съгласие * договор за покупко-продажба * трето лице
ГКОпределение №244/16.04.2013 по дело №2572/2013изменение на решението в частта относно разноските * Нищожност * обективно съединяване на искове * ревандикационен иск
ГКРешение №377/16.02.2016 по дело №1160/2015Нищожност * нищожност-привидност на сделка * обезпечение по договор за заем
ГКРешение №98/07.09.2010 по дело №5114/2008Нищожност * договор за гледане и издръжка * нищожност-липса на основание * разваляне на договор по съдебен ред * свобода на договаряне * алеаторен договор * нищожност на отделни части на договор
ГКРешение №54/18.03.2013 по дело №627/2012Нищожност * договор за замяна * нищожност на замяна * нищожност-противоречие на закона * нищожност-заобикаляне на закона * съсобственост
ГКРешение №16/14.02.2011 по дело №236/2010Нищожност * установяване право на собственост * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * представителна власт * графологическа експертиза
ГКРешение №448/29.12.2011 по дело №479/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * право на строеж
ГКРешение №576/30.09.2010 по дело №1803/2009Нищожност * прогласяване на недействителност * мълчалив отказ
ГКРешение №254/14.07.2011 по дело №569/2010Нищожност * нищожност на договор * частен документ * доказателствена тежест * нищожност-липса на съгласие * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №299/22.10.2014 по дело №7298/2013Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност-привидност на сделка * плащане на цена * свидетелски показания * симулация * необходимо другарство
ГКРешение №25/28.01.2011 по дело №634/2010Нищожност * предаване на владение * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба
ТКРешение №60/04.07.2012 по дело №736/2011Нищожност * прехвърляне дружествен дял * вписване на несъщесвуващи обстоятелства
ГКРешение №404/10.01.2012 по дело №1720/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * семейно жилище * правен интерес
ГКРешение №513/26.01.2012 по дело №890/2010Нищожност * договор за делба * нищожност на делба * сила на пресъдено нещо * установителен иск за собственост * съсобственост
ГКРешение №388/2014/17.02.2015 по дело №1036/2014Нищожност * договорна ипотека * нищожност на договор за ипотека * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №216/13.09.2012 по дело №1288/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №262/04.01.2016 по дело №2781/2015Нищожност * наследствено правоприемство * относителна недействителност * установителен иск за собственост * съсобственост * дарение
ГКРешение №46/12.03.2010 по дело №725/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * нищожност * нищожност-липса на предмет
ТКРешение №84/31.07.2009 по дело №662/2008договорна ипотека * Нищожност * нищожност-липса на съгласие
ТКРешение №117/04.10.2010 по дело №1006/2009Нищожност * законна ипотека * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №461/02.11.2012 по дело №1556/2011Нищожност * нищожност-липса на основание * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №181/20.07.2012 по дело №1321/2011Нищожност * договор за дарение * договор за покупко-продажба * привидни и прикрити договори * симулация
ГКРешение №6/31.01.2013 по дело №470/2012Нищожност * установителен иск * нищожност на договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №73/17.04.2012 по дело №803/2011Нищожност * упълномощаване * разваляне на договор * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * съсобственост
ГКРешение №313/22.06.2011 по дело №1409/2010Нищожност * договор за дарение * нищожност-липса на форма * нищожност на нотариално действие
ГКРешение №840/15.07.2011 по дело №4752/2008Нищожност * груб строеж * право на строеж * договор за покупко-продажба * нищожност-липса на предмет * договор за гледане и издръжка * установителен иск за собственост * трансформация на правото на строеж в право на собственост
ГКРешение №335/03.11.2014 по дело №1689/2014Нищожност * неоснователно обогатяване * нищожност на договор * договор за поръчителство * начална липса на основание
ГКРешение №204/23.07.2012 по дело №607/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №80/05.04.2011 по дело №1262/2009Нищожност * ревандикационен иск * предаване на владение * привидни и прикрити договори * симулация * сила на пресъдено нещо * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * дарение
ГКРешение №373/08.06.2010 по дело №4230/2008Нищожност * държавна собственост * нищожност * установителен иск * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * право на ползване * договор за наем * ликвидация
ГКРешение №320/30.04.2010 по дело №4174/2008Нищожност * установяване право на собственост * предаване на владение
ГКРешение №375/28.12.2012 по дело №1347/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-противоречие на закона * нищожност-липса на съгласие * нищожност-липса на предмет * нищожност-накърняване на добрите нрави * доказателствена тежест * доказателствена сила на частен документ * конституиране на страни
ГКРешение №15/10.03.2011 по дело №357/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * симулация * договор за покупко-продажба
ТКРешение №62/06.10.2015 по дело №958/2014Нищожност * Обезсилване на решение * връщане на даденото по нищожен договор
ГКРешение №538/20.12.2011 по дело №1386/2010Нищожност * установяване право на собственост * предаване на владение * конституиране на страни * необходимо другарство
ТКРешение №113/08.07.2014 по дело №1943/2013Възнаграждение * договор за обществена поръчка * нищожност * забраната на чл. 43, ал. 1 ЗОП * гражданско дружество * цесия на съдружник
ГКРешение №88/03.05.2012 по дело №191/2011Нищожност * нищожност на договор за продажба * отчуждаване * нищожност-противоречие на закона * неизпълнение на договорни отношения * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №11/09.02.2009 по дело №634/2008отмяна-нови писмени доказателства * Нищожност
ГКРешение №684/25.01.2010 по дело №5278/2008Нищожност * необходимо другарство * нищожност на договор за продажба * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
ГКРешение №340/05.05.2010 по дело №137/2009нищожност на договор за продажба * отмяна на нотариален акт * Нищожност
ГКРешение №163/27.07.2011 по дело №672/2010Нищожност * симулация * прогласяване на недействителност * договор за дарение * договор за покупко-продажба * увреждане на кредитор * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност
ГКРешение №228/29.10.2014 по дело №6119/2013Нищожност * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №569/08.03.2011 по дело №76/2009Нищожност * договор за гледане и издръжка * нищожност на договор * нищожност-липса на основание * нищожност-липса на съгласие * разваляне на договор * действия във вреда на представлявания
ГКРешение №675/22.11.2010 по дело №124/2010право на строеж * нищожност на договор за продажба * Нищожност
ГКРешение №53/11.03.2016 по дело №4753/2015Нищожност * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * отделяне * самостоятелен вход
ТКРешение №54/09.10.2015 по дело №4501/2013нищожност * джиро * временни удостоверения * безналични акции
ГКРешение №484/11.06.2010 по дело №375/2010Нищожност * нищожност на договор за дарение * симулация * писмени доказателства * свидетелски показания * частен документ
ГКРешение №64/08.03.2012 по дело №820/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * право на строеж * договор за строителство
ГКОпределение №586/22.12.2008 по дело №2144/2008погасителна давност * нищожност * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * правен интерес * ревандикационен иск * унищожаване поради крайна нужда * унищожаване поради измама
ГКРешение №34/23.03.2015 по дело №7201/2013Нищожност * симулативна сделка * предварителен договор * договор за покупко-продажба * привидни и прикрити договори * договорна ипотека
ГКРешение №241/16.07.2010 по дело №3650/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за групов строеж * предварителен договор * право на строеж * нищожност * договор за делба * трето лице
ГКРешение №151/13.07.2011 по дело №409/2010Установителен иск * договор за покупко-продажба * симулация * нищожност * дарение * свидетелски показания * право на ползване
ТКРешение №55/10.08.2010 по дело №464/2009Нищожност * липса на правен интерес * процес относно процеса * допустимост на иск
ГКРешение №107/02.04.2015 по дело №6551/2014Нищожност * нередовност на исковата молба * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * недействителност на договор
ТКРешение №94/10.09.2012 по дело №321/2011Нищожност * нищожност-противоречие на закона * прекратяване на производство по несъстоятелност * оздравително производство * възобновяване на производство по несъстоятелност * относителна недействителност * утвърждаване на оздравителен план
ГКРешение №56/15.04.2013 по дело №796/2012Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба * договор за дарение * симулативна сделка
ГКРешение №583/21.07.2011 по дело №1483/2009Отменителен иск * договор за дарение * относителна недействителност * увреждане на кредитор * запис на заповед * нищожност
ГКРешение №244/04.11.2014 по дело №1495/2014Нищожност * разваляне на договор * договор за делба * нищожност на делба
ГКРешение №44/04.03.2013 по дело №358/2012Нищожност * нищожност на договор за учредяване право на строеж * нищожност-противоречие на закона * съсобственост * право на строеж
ГКРешение №196/15.10.2013 по дело №1348/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * привидни и прикрити договори
ГКРешение №24/28.07.2011 по дело №429/2010Нищожност * установяване на престъпно обстоятелство * договорна ипотека * упълномощаване * недопустимост на решение * нищожност на договор * родова подсъдност * съсобственост * правен интерес
ГКРешение №296/15.07.2011 по дело №179/2010Нищожност * нищожност на договор * симулация * право на изкупуване * съсобственост * преклузивен срок
ТКРешение №147/27.01.2016 по дело №3013/2013Нищожност * договор за приватизационна продажба * законна ипотека * акционер
ТКРешение №152/31.10.2011 по дело №881/2010Нищожност * липса на правен интерес
ГКРешение №205/05.11.2013 по дело №1415/2012Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба * право на строеж
ГКРешение №786/18.01.2011 по дело №729/2009Нищожност * договор за гледане и издръжка * прогласяване на недействителност
ГКРешение №367/09.07.2010 по дело №4727/2008отмяна на нотариален акт * нищожност на договор за продажба * задължително другарство * нередовност на исковата молба * съпружеска имуществена общност * свръх петитум * Нищожност
ТКРешение №204/04.08.2014 по дело №1298/2011Нищожност * прогласяване на нищожност * нищожност на договорна ипотека * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №934/13.09.2010 по дело №3657/2008договор за покупко-продажба * нищожност * увреждане на кредитор * право на ползване * установяване право на собственост * действия във вреда на представлявания *
ГКРешение №778/30.12.2010 по дело №341/2010Нищожност * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №40/22.08.2013 по дело №305/2012Нищожност * нищожност на договор за продажба * нищожност-противоречие на закона * военнослужещ * ведомствено жилище * нищожност-липса на предмет * предаване на владение
ГКРешение №158/19.06.2015 по дело №6479/2014Нищожност * право на ползване * договор в полза на трето лице * бенефициер
ГКРешение №403/01.11.2012 по дело №1090/2011Нищожност * нищожност-липса на съгласие * нередовност на исковата молба * нищожност и недопустимост на съдебно решение
ТКРешение №52/10.09.2010 по дело №63/2009Нищожност * поръчителство * нищожност-невъзможен предмет
ТКРешение №186/02.12.2009 по дело №326/2009Нищожност * унищожаване поради заплаха * договор за покупко-продажба на дялове * нередовно призоваване
ГКРешение №155/19.03.2010 по дело №4829/2008недействителност на договор * установяване право на собственост * Нищожност * правен интерес * трето лице
ГКРешение №200/17.03.2010 по дело №1417/2009предварителен договор * изправна страна * недействителност на договор * симулация * Нищожност
ТКРешение №129/09.01.2015 по дело №469/2012Нищожност * установителен иск в заповедно производство * недопустимост на иск
ГКРешение №33/19.02.2015 по дело №3050/2014Нищожност * нищожност на договор за продажба * нищожност-накърняване на добрите нрави * погасителна давност
ГКРешение №202/16.03.2010 по дело №4150/2008Нищожност * симулация * нищожност-привидност на сделка * иск за установяване на привидност * договор за гледане и издръжка * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * привидни и прикрити договори
ГКРешение №577/30.09.2010 по дело №732/2010Нищожност * отказ от наследство * наследяване * приемане на наследство * Иск на кредиторите за унищожаване на отказ от наследство
ГКРешение №784/20.01.2011 по дело №246/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №206/21.09.2011 по дело №1338/2010Нищожност * симулация * договор за заем * прогласяване на недействителност
ГКРешение №218/10.10.2014 по дело №850/2014Нищожност * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба
ГКРешение №158/08.04.2010 по дело №4017/2008Нищожност * нищожност-невъзможен предмет * нищожност на дарение * установяване право на собственост
ГКРешение №421/29.06.2010 по дело №805/2009установителен иск * установяване право на собственост * нотариално завещание * нищожност * наследяване по закон * правоприемство
ГКРешение №553/29.09.2010 по дело №629/2009Нищожност * саморъчно завещание * доказателствена тежест * експертиза * земеделски земи * приемане на наследство по опис * давностен срок * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №551/14.07.2011 по дело №359/2009Нищожност * договор за делба * прогласяване на недействителност * предаване на владение
ГКРешение №98/10.06.2014 по дело №5788/2013Нищожност * договор за заем
ГКРешение №204/21.09.2011 по дело №1212/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * симулация * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №11/20.07.2012 по дело №447/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * възражение за нищожност * договор за покупко-продажба * правен интерес
ГКРешение №319/27.04.2010 по дело №4025/2008Нищожност * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * относителна недействителност
ГКРешение №143/08.05.2012 по дело №504/2011Нищожност * нищожност-липса на форма * унищожаване поради грешка * нищожност на нотариално действие
ГКРешение №79/25.08.2014 по дело №1631/2011Нищожност * унищожаване на договор * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * унищожаване поради измама * неправилна правна квалификация * указания на съда
ГКРешение №123/31.03.2015 по дело №4298/2014Нищожност * нищожност на договор за ипотека * договор за заем * трето лице * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №200/20.04.2011 по дело №876/2010Нищожност * нищожност на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * свобода на договаряне * недействителност на договор
ГКРешение №338/11.10.2012 по дело №1383/2011Нищожност * невъзможност за разбиране или ръководене на действията * нищожност на пълномощно * представителна власт * неправилна правна квалификация * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
ГКРешение №397/03.10.2012 по дело №1604/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на предмет * допустимост на иск * съсобственост * доказателства
ГКРешение №573/25.10.2010 по дело №169/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * недействителност на договор * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор
ГКРешение №92/28.04.2014 по дело №5224/2013Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №470/16.01.2012 по дело №1318/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * запис на заповед * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * доказателства * договаряне сам със себе си * упълномощаване
ГКРешение №420/11.01.2012 по дело №99/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №914/26.11.2009 по дело №863/2008отмяна-нарушено право на участие * Нищожност
ГКРешение №371/14.02.2012 по дело №84/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * саморъчно завещание
ГКОпределение №632/04.11.2009 по дело №553/2009обжалваем интерес * симулация * право на изкупуване * Установителен иск * нищожност * алеаторен договор * договор за покупко-продажба * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №43/16.08.2010 по дело №144/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност * договор за гледане и издръжка * придобивна давност * прекъсване на давност * доказателства * право на строеж * груб строеж
ГКРешение №208/14.07.2014 по дело №6302/2013Нищожност * нищожност на договор * установителен иск * материалноправна легитимация на ищеца * нищожност-липса на предмет * съсобственост * въвод във владение
ГКРешение №879/09.03.2010 по дело №4029/2008Нищожност * нищожност на договор за продажба * Нищожност на действия и сделки * принос * представителна власт * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №205/13.10.2014 по дело №2308/2014Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор
ГКРешение №586/01.11.2010 по дело №853/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * ревандикационен иск * предаване на владение * действия във вреда на представлявания
ГКРешение №177/19.06.2014 по дело №4601/2013Нищожност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №217/03.07.2012 по дело №579/2011Нищожност * установяване право на собственост * предаване на владение * договор за покупко-продажба * възражение за изтекла давност * обезщетение за ползване * обогатяване
ГКРешение №48/09.04.2015 по дело №5805/2014Право на недобросъвестния владелец на подобренията * нищожност на съдебно решение * нищожност на решение * нищожност * съдебен състав
ГКРешение №352/31.10.2011 по дело №186/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност
ТКРешение №37/30.05.2011 по дело №275/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за услуга * нищожност * договор за обществена поръчка * недостоверност на дата
ГКРешение №83/08.03.2010 по дело №2787/2008Нищожност * привидни и прикрити договори * прогласяване на недействителност * договор за дарение * договор за покупко-продажба
ТКРешение №128/01.11.2012 по дело №646/2011Нищожност * нищожност на договор за продажба * решение на общо събрание за разпореждане с недвижим имот * отговорност на управителя и контрольора * управление на еднолично ООД * дружествени книги
ГКРешение №854/29.12.2010 по дело №578/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * разпореждане с чужда вещ * нищожност-липса на основание * държавна собственост * отчуждаване
ГКРешение №195/21.12.2013 по дело №2590/2013Делба * наследяване * нови факти и доказателства * универсално завещание * нищожност
ГКРешение №471/16.01.2012 по дело №1522/2010Нищожност * установителен иск * установяване право на собственост * нищожност * преюдициалност * спиране на производството по делото
ГКРешение №114/21.04.2016 по дело №4370/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * договорна ипотека * оттегляне на пълномощия * действия без представителна власт * висяща недействителност * относителна недействителност
ГКОпределение №102/08.03.2010 по дело №80/2010преюдициално значение * спиране на производството по делото * Иск за изваждане от жилище в ЖСК * нищожност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №73/06.07.2015 по дело №760/2015Нищожност на делба * правен интерес * нищожност * Делба * Установителен иск
ГКРешение №416/26.05.2010 по дело №1170/2009Нищожност * прогласяване на недействителност
ГКРешение №449/19.03.2012 по дело №1482/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №367/13.07.2010 по дело №869/2009Нищожност * отмяна на нотариален акт * нищожност-липса на съгласие
ТКРешение №202/06.02.2012 по дело №87/2011Нищожност * действия от името на търговец без представителна власт * замяна на недвижими имоти
ГКРешение №306/2012/11.01.2013 по дело №712/2012Нищожност * споразумение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи * земеделски земи * нищожност на споразумение
ГКРешение №260/16.12.2014 по дело №2101/2014Нищожност * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №831/04.01.2010 по дело №2807/2008Нищожност * нищожност на договор за продажба * упълномощаване * договор за заем * договорна ипотека * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №8/26.07.2011 по дело №115/2010Нищожност * договор за делба * правоприемство * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * съдебна спогодба
ГКРешение №908/03.01.2011 по дело №353/2009Нищожност * прогласяване на недействителност * съсобственост
ГКРешение №26/13.02.2013 по дело №717/2012Нищожност * нищожност на договор * унищожаване на упълномощителна сделка * унищожаване на договор при грешка и измама
ТКРешение №97/08.02.2013 по дело №196/2011Нищожност * обективно съединяване на искове * поредност на разлгеждане на кумулативно въведени основания за нищожност на правна сделка
ГКРешение №632/01.11.2010 по дело №151/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * възражение за нищожност
ГКРешение №101/05.04.2011 по дело №829/2009Нищожност * недействителност на договор * форма на упълномощаването * упълномощаване * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №251/24.03.2010 по дело №366/2009нищожност на споразумение * ползване на семейно жилище * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване * Нищожност
ГКРешение №3/18.02.2010 по дело №3231/2008нищожност на договор за продажба * мним представител * упълномощаване * договорна неустойка * лихва * Нищожност * нищожност-липса на съгласие * трето лице
ГКРешение №170/10.06.2010 по дело №339/2009Нищожност * договор за заем * договор за изработка * предварителен договор * нищожност на договор за продажба * нищожност-привидност на сделка * свидетелски показания * доказателствена тежест
ГКРешение №284/18.10.2012 по дело №1561/2010Нищожност * договор за гледане и издръжка * прогласяване на недействителност * разваляне на договор * алеаторен договор
ГКРешение №61/24.02.2012 по дело №671/2011Нищожност * Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение
ГКРешение №183/04.06.2010 по дело №3887/2008Нищожност * установяване право на собственост
ГКРешение №172/19.04.2012 по дело №811/2011Нищожност * нищожност на нотариално действие * нищожност на договор за продажба * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №43/01.03.2010 по дело №573/2009Нищожност * нищожност на договор за продажба * родова подсъдност
ГКРешение №358/17.01.2014 по дело №1381/2012Нищожност * недействителност на договор * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * договор за строителство * относителна недействителност * увреждане * свидетелски показания
ГКРешение №281/15.11.2012 по дело №1173/2011Нищожност * договорна ипотека * трето лице * установяване право на собственост
ГКРешение №17/03.02.2014 по дело №3837/2013Нищожност * недействителност на договор * договор за покупко-продажба
ТКРешение №133/22.11.2011 по дело №17/2011Нищожност * договорна ипотека * правен интерес * съдружник в дружество с ограничена отговорност * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * нищожност-липса на съгласие * защита на имуществени права на съдружник
ГКРешение №249/23.07.2010 по дело №92/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * произнасяне по непредявен иск * упълномощаване * унищожаване поради измама
ГКРешение №87/22.04.2013 по дело №1020/2011Нищожност * констативен нотариален акт * договор за покупко-продажба
ТКРешение №92/22.08.2013 по дело №1107/2011Нищожност * договор за обществена поръчка * нищожност-противоречие на закона * нищожност-невъзможен предмет
ГКРешение №213/25.02.2014 по дело №48/2013Нищожност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №362/10.11.2011 по дело №111/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * право на строеж * привидни и прикрити договори
ГКРешение №100/31.07.2013 по дело №443/2012Нищожност * договор за замяна * нищожност-невъзможен предмет * тълкуване на договор
ГКРешение №813/07.09.2011 по дело №256/2010Нищожност * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * нищожност на пълномощно * нищожност-липса на съгласие * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
ТКРешение №86/18.07.2011 по дело №682/2010Нищожност * симулация * договор за покупко-продажба * привидни и прикрити договори * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №137/25.03.2011 по дело №1112/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * отмяна на уволнение * дисциплинарно наказание * нищожност * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * представителна власт
ГКРешение №868/15.02.2010 по дело №2976/2008Нищожност * нищожност-противоречие на закона * произнасяне по непредявен иск * симулация * договор за заем
ГКРешение №184/15.07.2013 по дело №633/2012Нищожност * договор за поръчителство * нищожност на договор * ненадлежна страна * свидетелски показания
ТКРешение №64/10.09.2012 по дело №193/2011Нищожност * нищожност-противоречие на закона * задатък * връщане на задатък
ГКРешение №334/03.11.2014 по дело №570/2014Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност-противоречие на закона * правен интерес
ГКРешение №235/04.07.2011 по дело №513/2010Нищожност * договор за заем * недействителност на договор * нищожност-заобикаляне на закона * доказателства * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
ГКРешение №46/27.03.2013 по дело №544/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-привидност на сделка
ТКРешение №131/27.10.2009 по дело №268/2009договор за приватизационна продажба * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * нищожност * обедняване * обогатяване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * държане
ГКРешение №333/01.06.2010 по дело №152/2009Нищожност * установяване право на собственост * режим на съпружеска имуществена общност
ТКРешение №19/23.02.2009 по дело №474/2008нищожност * договор за възлагане на обществена поръчка * относителна недействителност * Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/
ГКРешение №21/24.03.2015 по дело №3529/2014Нищожност * нищожност на договор за продажба * действия във вреда на представлявания * представителна власт * недействителност на сделка
ГКРешение №405/23.10.2012 по дело №1740/2011Нищожност * произнасяне по непредявен иск * нищожност на договор * договор за продажба на наследство * действия във вреда на представлявания * унищожаване на договор при явно неизгодни условия * унищожаване поради крайна нужда
ГКРешение №372/16.10.2012 по дело №1266/2011Нищожност * действия във вреда на представлявания * допустимост на иск * конституиране на страни * договор за наем * нищожност на договор * оттегляне на пълномощия
ГКРешение №42/10.02.2011 по дело №423/2010Нищожност * договор за замяна * прогласяване на недействителност
ГКРешение №77/22.04.2015 по дело №4452/2014Нищожност * договор за кредит * нищожност на договор
ГКРешение №257/24.03.2010 по дело №508/2009Ревандикационен иск * договор за наем * прекратяване на договор за наем * владение * нищожност * разваляне поради неизпълнение * предаване на владение
ГКРешение №361/16.11.2011 по дело №1077/2010действия във вреда на представлявания * упълномощаване * нищожност * договор за покупко-продажба
ТКРешение №220/14.02.2012 по дело №839/2010Нищожност * временни удостоверения * поименни акции с право на глас * нищожност-невъзможен предмет * вписване в книгата на акционерите * правен интерес * обективно съединяване на искове
ГКРешение №96/26.03.2010 по дело №3820/2008Установителен иск * нищожност * спор за материално право * земеделски земи * реституция * отмяна на отчуждаване * косвен съдебен контрол * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №815/2010 г./15.02.2011 по дело №1713/2009Нищожност * делба * доказателства * уравнение на дялове * нищожност на договор за дарение * установителен иск * представителство
ГКРешение №273/10.09.2010 по дело №382/2009запис на заповед * доказателства * нищожност * наследяване * отказ от наследство * обезщетение за имуществени вреди * трудово възнаграждение * доказателствена тежест
ГКРешение №485/09.06.2010 по дело №1451/2009прогласяване на недействителност * нищожност-липса на съгласие * нищожност
ГКРешение №408/10.09.2010 по дело №82/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * съсобственост * право на строеж * установяване право на собственост * симулация * наследствено правоприемство
ТКРешение №49/16.06.2014 по дело №923/2012Нищожност * кооперация * решение на общо събрание на кооперация * нищожност-липса на съгласие * договор за продажба на търговско предприятие * прехвърляне на търговско предприятие
ГКРешение №74/17.04.2012 по дело №845/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * действия без представителна власт
ГКРешение №384/12.10.2012 по дело №368/2012Нищожност * нищожност на договор * доказателства * допустимост на иск * правен интерес
ТКРешение №16/23.03.2009 по дело №442/2008договор за приватизационна продажба * обратно действие * Нищожност
ГКОпределение №734/28.12.2009 по дело №631/2009спиране на производството по делото * преюдициално значение * Нищожност * сила на пресъдено нещо * Иск за изваждане от жилище в ЖСК * косвен иск
ГКРешение №190/13.07.2011 по дело №1057/2010Нищожност * договор за замяна * прогласяване на недействителност
ГКРешение №399/31.10.2011 по дело №1584/2010Нищожност * нищожност на договор * общинска собственост * право на строеж
ГКРешение №113/12.05.2015 по дело №78/2013Нищожност * недействителност на сделка * нищожност-противоречие на закона * нищожност-липса на съгласие * договорна ипотека
ГКРешение №117/31.05.2016 по дело №5673/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * ревандикационен иск * негаторен иск * принцип на диспозитивното начало * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация * обективно съединяване на искове * евентуален иск * суперфиция * общи части
ГКРешение №7/26.01.2012 по дело №456/2011Нищожност * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договор за дарение * погасителна давност * увреждане на кредитор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №541/06.02.2012 по дело №810/2010Нищожност * нищожност на договор * договор за наем * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №475/14.07.2010 по дело №621/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * нищожност-привидност на сделка * нищожност на дарение * симулация * съсобственост
ГКРешение №24/09.02.2016 по дело №2419/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * нищожност-накърняване на добрите нрави
ГКРешение №667/18.01.2011 по дело №9/2010Нищожност * договор за замяна * прогласяване на недействителност
ГКРешение №599/24.09.2010 по дело №1720/2009Нищожност * произнасяне по непредявен иск * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * неправилна правна квалификация
ГКРешение №405/04.05.2010 по дело №4515/2008Нищожност * договор за покупко-продажба * договор за заем * нищожност на договор за продажба * конституиране на страни
ГКРешение №207/06.04.2010 по дело №2796/2008Нищожност * нищожност-липса на съгласие * свидетелски показания * доказателства * упълномощаване
ГКРешение №79/26.06.2012 по дело №791/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за наем * симулация * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №273/25.08.2014 по дело №506/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * свидетелски показания * необходимо другарство * нищожност-привидност на сделка * нередовност на исковата молба
ГКРешение №403/05.08.2010 по дело №684/2009Нищожност * договор за замяна * симулация * право на изкупуване * давностен срок * привидни и прикрити договори * договор за делба
ГКРешение №172/02.03.2010 по дело №62/2009Нищожност * договор за делба * симулация * земеделски земи * уравнение на дялове * съсобственост * доказателства * нищожност на договор
ГКРешение №452/25.06.2010 по дело №4277/2008Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * причинно-следствена връзка
ГКОпределение №683/22.10.2015 по дело №4764/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * нищожност * публична продан
ТКРешение №99/01.07.2009 по дело №713/2008Нищожност * свързани лица * договаряне сам със себе си * действия във вреда на представлявания * произнасяне по непредявен иск
ГКОпределение №268/20.05.2009 по дело №223/2009трето лице-помагач * нищожност * имуществена отговорност на нотариуса * установителен иск * ревандикационен иск * правен интерес * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №309/14.07.2011 по дело №1890/2010Нищожност * договор за гледане и издръжка * нищожност-липса на съгласие * нищожност на пълномощно * упълномощаване
ГКРешение №272/25.08.2014 по дело №290/2012Нищожност * нищожност на договор за продажба * установяване право на собственост * публична държавна собственост
ГКРешение №61/01.07.2016 по дело №5652/2015Ревандикационен иск * възражение * доклад по делото * нищожност * основателност на иск
ГКРешение №199/12.07.2016 по дело №583/2016Нищожност * нищожност на договор за ипотека * обективно съединяване на искове
ТКРешение №76/15.07.2016 по дело №888/2015Нищожност * Неравноправни клаузи в потребителски договори * цена на иска
ТКРешение №11/15.08.2016 по дело №3344/2014Нищожност * договор за наем * държавна собственост
ГКРешение №155/13.09.2016 по дело №4607/2015Нищожност * държавна собственост * земеделски земи * нищожност на договор за продажба * възстановяване правото на собственост
ТКРешение №135/05.10.2016 по дело №2082/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за обществена поръчка * договор за цесия * цесия * нищожност * нищожност на договор * забраната на чл. 43, ал. 1 ЗОП
ГКРешение №216/28.10.2016 по дело №2182/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * владение * нищожност * придобивна давност * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №285/03.11.2016 по дело №2112/2016Нищожност * недопустимост на иск * недопустимост на решение * правен интерес * нищожност-накърняване на добрите нрави
ТКРешение №205/07.11.2016 по дело №154/2016Нищожност * неравноправни клаузи * договор за банков кредит
ГКРешение №250/22.11.2016 по дело №908/2016Нищожност * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото
ТКРешение №156/24.11.2016 по дело №1214/2015Иск за съществуване на вземането * нищожност * договор за заем * договор за цесия * ипотекарно имущество за обезпечаване на вземането * нотариален акт за договорна ипотека * възражение за нищожност * свидетелски показания
ТКРешение №63/30.11.2016 по дело №1512/2014Обезщетение за вреди * пропуснати ползи * нищожност * обезпечителни мерки * липса на мотиви * очевидна фактическа грешка * непозволено увреждане * деликтна отговорност * авторско право
ТКРешение №165/02.12.2016 по дело №1777/2015Нищожност * Неравноправни клаузи в потребителски договори * неравноправни клаузи * договор за банков кредит * лихва
ГКРешение №226/08.12.2016 по дело №1349/2016Нищожност * нищожност-заобикаляне на закона * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на гласни доказателства при нищожност
ГКРешение №5/27.02.2017 по дело №2505/2016Нищожност * нищожност * нищожност-невъзможен предмет * общинска собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ТКРешение №217/10.03.2017 по дело №2296/2015Нищожност * договаряне сам със себе си * управител на оод
ГКРешение №65/21.03.2017 по дело №639/2016Нищожност * нищожност на договор за продажба * действия във вреда на представлявания * нищожност-накърняване на добрите нрави * договаряне сам със себе си
ГКРешение №85/28.03.2017 по дело №60175/2016Нищожност * недопустимост на решение * несъстоятелност * вземане на кредитор в производство по несъстоятелност
ГКРешение №63/28.03.2017 по дело №822/2015Нищожност * действия във вреда на представлявания * недействителност на сделка * договор за покупко-продажба * представителна власт
ТКРешение №82/05.04.2017 по дело №1448/2016Иск за отмяна на арбитражно решение * отмяна на арбитражно решение- спорът не подлежи на арбитраж или противоречие с обществения ред * потребител * нищожност
ТКРешение №34/07.04.2017 по дело №3427/2015Иск за отмяна на арбитражно решение * отмяна на арбитражно решение- спорът не подлежи на арбитраж или противоречие с обществения ред * потребител * нищожност
ТКРешение №83/07.04.2017 по дело №1360/2016Иск за отмяна на арбитражно решение * отмяна на арбитражно решение- спорът не подлежи на арбитраж или противоречие с обществения ред * потребител * нищожност
ГКРешение №31/27.04.2017 по дело №60023/2016Нищожност * свобода на договаряне * неоснователно обогатяване
ГКРешение №98/27.04.2017 по дело №60379/2016Нищожност * договорна ипотека * нищожност-противоречие на закона * нищожност на договорна ипотека
ГКРешение №46/29.05.2017 по дело №4655/2015Нищожност * нищожност-противоречие на закона * нищожност на договор * нищожност на пълномощно
ТКРешение №40/29.06.2017 по дело №2448/2015Нищожност * договор за посредничество * арбитражна клауза
ТКРешение №105/04.07.2017 по дело №1229/2016Иск за отмяна на арбитражно решение * отмяна на арбитражно решение- спорът не подлежи на арбитраж или противоречие с обществения ред * потребител * нищожност
ТКРешение №107/04.07.2017 по дело №2134/2016Иск за отмяна на арбитражно решение * отмяна на арбитражно решение- спорът не подлежи на арбитраж или противоречие с обществения ред * потребител * нищожност
ТКРешение №127/04.07.2017 по дело №1635/2016Иск за отмяна на арбитражно решение * отмяна на арбитражно решение- спорът не подлежи на арбитраж или противоречие с обществения ред * потребител * нищожност
ТКРешение №49/03.07.2017 по дело №603/2016Нищожност * представителна власт * търговска сделка
ТКРешение №120/06.07.2017 по дело №99/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * отмяна на арбитражно решение- спорът не подлежи на арбитраж или противоречие с обществения ред * потребител * нищожност
ТКРешение №78/10.07.2017 по дело №2380/2016Иск за отмяна на арбитражно решение * отмяна на арбитражно решение- спорът не подлежи на арбитраж или противоречие с обществения ред * потребител * нищожност
ГКРешение №117/12.07.2017 по дело №5654/2015Нищожност * договор за покупко-продажба * недействителност на договор * представителна власт
ТКРешение №104/13.07.2017 по дело №1936/2016Нищожност * договор за банков кредит * Обезсилване на решение
ГКРешение №33/18.07.2017 по дело №60062/2016Нищожност * договор за наем * нищожност-невъзможен предмет * нищожност-противоречие на закона * нищожност-накърняване на добрите нрави * нищожност-липса на съгласие * правна квалификация * правен интерес * Обезсилване на решение
ГКРешение №51/19.07.2017 по дело №2232/2015Нищожност * договор за дарение * унищожаване на упълномощителна сделка * мним представител * евентуален иск
ТКРешение №133/20.07.2017 по дело №421/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност * потребител
ГКРешение №80/25.07.2017 по дело №1141/2016Нищожност * мотиви на въззивно решение * юридическо лице и търговец * липса на съгласие * споразумение * нищожност-липса на съгласие
ТКРешение №122/19.07.2017 по дело №388/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност * потребител
ТКРешение №140/27.07.2017 по дело №1636/2016Иск за отмяна на арбитражно решение * отмяна на арбитражно решение- спорът не подлежи на арбитраж или противоречие с обществения ред * потребител * нищожност
ТКРешение №16/01.08.2017 по дело №1340/2016Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност
ТКРешение №134/03.08.2017 по дело №558/2016Начин на ползване. Консумативни разходи * нищожност * нищожност-противоречие на закона * възражение за нищожност * сила на пресъдено нещо
ТКРешение №59/01.08.2017 по дело №2146/2016Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност
ТКРешение №165/04.10.2017 по дело №282/2017Последици на развалянето. Действие спрямо трети лица * нищожност * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №166/12.10.2017 по дело №732/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * арбитражна клауза * нищожност
ГКРешение №238/16.10.2017 по дело №963/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * нищожност-накърняване на добрите нрави * необходимо другарство * Брачен договор
ТКРешение №197/31.10.2017 по дело №1436/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност * отмяна на арбитражно решение- ненадлежно уведомяване на страната или невъзможност за участие * отмяна на арбитражно решение-липса или недействителност на сключено арбитражно споразумение
ТКРешение №146/01.11.2017 по дело №2615/2016Иск за съществуване на вземането * нищожност * спогодба * неравноправни клаузи * Неравноправни клаузи в потребителски договори
ТКРешение №175/07.11.2017 по дело №141/2017Нищожност * договор за банков кредит * възнаградителна лихва * Неравноправни клаузи в потребителски договори
ГКРешение №149/06.11.2017 по дело №151/2017Нищожност * отказ от иск
ГКРешение №192/13.12.2017 по дело №4439/2016Нищожност * недопустимост на решение * родова подсъдност * дискриминация
ГКРешение №170/18.12.2017 по дело №950/2017Нищожност * правен интерес * недопустимост на решение * представителство
ГКРешение №193/05.01.2018 по дело №608/2017Нищожност * симулация * начало на писмено доказателство * свидетелски показания * представителство
ТКРешение №236/09.01.2018 по дело №1114/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност * договор за потребителски кредит
ТКРешение №242/11.01.2018 по дело №1273/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност * договор за потребителски кредит
ТКРешение №184/12.01.2018 по дело №24/2017Нищожност * недопустим съдебен акт * обезщетение за ползване
ГКРешение №11/01.02.2018 по дело №1131/2017Нищожност * недопустимост на решение * необходимо другарство * договор за аренда * упълномощаване
ТКРешение №16/07.02.2018 по дело №887/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * потребител * споразумение * нищожност
ТКРешение №5/07.02.2018 по дело №2660/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност * арбитражна клауза
ТКРешение №193/12.02.2018 по дело №2303/2016Неустойка * нищожност
ТКРешение №231/02.03.2018 по дело №875/2017Нищожност * Неравноправни клаузи в потребителски договори * неоснователно обогатяване
ТКРешение №12/04.04.2018 по дело №2485/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * арбитражна клауза * нищожност
ГКРешение №46/05.04.2018 по дело №993/2017Нищожност * договор за продажба * отчуждаване * нищожност-невъзможен предмет * установителен иск за собственост * право на възстановяване
ГКРешение №28/04.05.2018 по дело №2063/2017Нищожност * доказателства и доказателствени средства * доказателствена тежест * графологическа експертиза
ГКРешение №72/25.06.2018 по дело №1934/2017Нищожност * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №36/28.06.2018 по дело №2798/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност * потребител
ТКРешение №262/04.07.2018 по дело №2834/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност * потребител
ТКРешение №127/30.07.2018 по дело №1103/2017Нищожност * цесия * договор за банков кредит * иск за неоснователно обогатяване
ТКРешение №165/31.10.2018 по дело №883/2018Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност * процесуална легитимация * процесуална правоспособност
ГКРешение №232/16.11.2018 по дело №3745/2017Нищожност * нищожност на договор за продажба * отговорност за вреди при органно представителство на търговско дружество
ГКРешение №185/02.01.2019 по дело №1161/2018Нищожност * липса на съгласие * обсъждане на доказателства от въззивния съд * идеална част
ГКРешение №163/09.01.2019 по дело №1100/2018Нищожност * нищожност-невъзможен предмет
ГКРешение №150/16.01.2019 по дело №3906/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * прекъсване на давност * давностно владение * установителен иск за собственост * Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * идеална част * наследствено правоприемство * недобросъвестно владение * нищожност
ТКРешение №336/18.02.2019 по дело №603/2018Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност * арбитражна клауза
ТКРешение №351/27.02.2019 по дело №2572/2017Нищожност * недопустим съдебен акт * запис на заповед
ТКРешение №40/26.03.2019 по дело №2088/2018Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност * потребител
ТКРешение №294/27.03.2019 по дело №1599/2017Нищожност * неравноправни клаузи * договор за кредит
ГКРешение №55/22.03.2019 по дело №2581/2018Нищожност * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ТКРешение №75/09.05.2019 по дело №2365/2018Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност * отмяна на арбитражно решение- спорът не подлежи на арбитраж или противоречие с обществения ред
ТКРешение №45/23.05.2019 по дело №1286/2018Нищожност * нищожност на договорна ипотека
ТКРешение №20/12.07.2019 по дело №1055/2018Нищожност * липса на правен интерес * наследяване на дружествен дял
ТКРешение №314/29.07.2019 по дело №1766/2016Нищожност * договор за банков кредит * Неравноправни клаузи в потребителски договори
ГКРешение №134/05.08.2019 по дело №3482/2018Нищожност * обсъждане на доказателства от въззивния съд * експертиза * относителна недействителност * увреждане на кредитор
ТКРешение №83/14.08.2019 по дело №1549/2018Неоснователно обогатяване * нищожност * договор за наем * държавна собственост
ТКРешение №92/09.09.2019 по дело №2481/2017Иск за съществуване на вземането * нищожност * договор за банков кредит * възнаградителна лихва
ТКРешение №67/12.09.2019 по дело №1392/2018Нищожност * Неравноправни клаузи в потребителски договори * неравноправни клаузи * валута * договор за банков кредит
ТКРешение №114/10.10.2019 по дело №2704/2018Нищожност * неравноправни клаузи * цесия * нищожност на неравноправни клаузи
ТКРешение №83/09.10.2019 по дело №434/2019Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност * потребител
ТКРешение №144/22.11.2019 по дело №2579/2018Нищожност * представителна власт * задължения на въззивния съд
ТКРешение №143/20.11.2019 по дело №527/2019Иск за отмяна на арбитражно решение * отмяна на арбитражно решение-липса или недействителност на сключено арбитражно споразумение * отмяна на арбитражно решение- ненадлежно уведомяване на страната или невъзможност за участие * нищожност
ТКРешение №85/16.01.2020 по дело №2262/2018Нищожност * недопустимост на иск * симулация * отменителен /Павлов/ иск