Ключови фрази
отговорност за вреди

НКРешение №458/19.11.2010 по дело №442/2010причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * механизъм на причиняване на телесна повреда или смърт * изпълнение на задълженията на въззивната инстанция * опасна зона на движение и спиране * отговорност за вреди
ГКРешение №147/18.03.2011 по дело №1640/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * отговорност за вреди * деликтна отговорност
ГКРешение №117/04.05.2016 по дело №4754/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * справедливост * отговорност за вреди * неимуществени вреди
ГКРешение №151/23.06.2016 по дело №508/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * отговорност за вреди * незаконно обвинение
ГКРешение №189/17.06.2016 по дело №1334/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * справедливост * отговорност за вреди * неимуществени вреди
ГКРешение №717/06.12.2010 по дело №232/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * отговорност за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №413/03.02.2016 по дело №1911/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * отговорност за вреди * неимуществени вреди * справедливост
ГКРешение №370/11.11.2011 по дело №1740/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обективна отговорност * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * деликтна отговорност * неизпълнение * отговорност за вреди
НКРешение №89/09.03.2015 по дело №39/2015Умишлен палеж в това число и квалифицираните състави, палеж чрез взрив * отговорност за вреди
ГКРешение №54/17.02.2016 по дело №5091/2015Обезщетение за вреди * отговорност за вреди * разноски * обезпечение на предявен иск
ГКРешение №213/28.10.2015 по дело №1730/2015Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * вода * отговорност за вреди
ГКОпределение №65/18.03.2015 по дело №690/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * подведомственост * недопустимост на иск * неоснователно обогатяване * отговорност за вреди
ГКОпределение №423/09.07.2014 по дело №3914/2014Частна касационна жалба * отговорност за вреди * иск за отговорност за вреди причинени от администрацията
ГКРешение №96/2014/25.02.2015 по дело №1005/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * отговорност за вреди * обезщетение за вреди * деликтна отговорност
ГКОпределение №313/26.07.2016 по дело №2749/2016Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * отговорност за вреди * юрисконсултско възнаграждение * трето лице
ГКОпределение №274/24.07.2017 по дело №2532/2017Частна касационна жалба * отговорност за вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №180/12.02.2019 по дело №3502/2017Обсег на имуществената отговорност * отговорност за вреди
ГКРешение №151/30.07.2019 по дело №3044/2018Иск за изплащане на трудово възнаграждение * трудово възнаграждение * корабопритежател * корабособственик * отговорност за вреди