Ключови фрази
съдебен състав

ГКРешение №186/29.04.2011 по дело №1199/2010Лишаване от родителски права * нищожност и недопустимост на съдебно решение * съдебен състав
ГКРешение №263/09.10.2014 по дело №1262/2014Преобразуване на лично имущество * частична трансформация * съдебен състав * нищожност на съдебно решение
ГКРешение №48/09.04.2015 по дело №5805/2014Право на недобросъвестния владелец на подобренията * нищожност на съдебно решение * нищожност на решение * нищожност * съдебен състав