Ключови фрази
частична трансформация

ГКРешение №864/28.06.2011 по дело №1340/2009Делба * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * лични средства * придобиване по време на брака * частична трансформация
ГКРешение №177/20.10.2015 по дело №4950/2013Преобразуване на лично имущество * пълна трансформация * частична трансформация * придобиване по време на брака
ГКРешение №205/19.07.2012 по дело №215/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * споразумение при развод по взаимно съгласие * сила на пресъдено нещо * трансформация * лични средства * принос * нищожност на договор за продажба * ведомствено жилище * придобиване по време на брака * частична трансформация
ГКРешение №156/08.07.2013 по дело №1073/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * принос * частична трансформация
ГКРешение №727/23.11.2010 по дело №978/2010Съпружеска имуществена общност /СИО/ * съпружеска имуществена общност * частична трансформация * установяване право на собственост * принос
ГКРешение №263/09.10.2014 по дело №1262/2014Преобразуване на лично имущество * частична трансформация * съдебен състав * нищожност на съдебно решение
ГКРешение №42/27.02.2014 по дело №6994/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустим съдебен акт * редовност на исковата молба * принудително изпълнение * частична трансформация
ГКРешение №225/10.03.2016 по дело №1958/2015Делба * преобразуване на лично имущество * съсобственост * право на строеж * частична трансформация * свидетелски показания * лични средства
ГКРешение №475/26.10.2010 по дело №881/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * частична трансформация
ГКРешение №428/15.07.2010 по дело №843/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * свидетелски показания * частична трансформация * правомощия на въззивната инстанция * недопустимост на решение
ГКРешение №334/01.10.2012 по дело №1011/2011Делба * съсобственост * право на строеж * груб строеж * нищожност-липса на предмет * преобразуване на лично имущество * пълна трансформация * частична трансформация * лични средства * принос * преклузия
ГКРешение №415/22.10.2012 по дело №231/2012Делба * съпружеска имуществена общност * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * частична трансформация * лични средства * принос * придобиване по време на брака * определяне на квоти * договор за заем
ГКРешение №133/06.11.2018 по дело №4300/2017Делба * лична собственост * съпружеска имуществена общност * частична трансформация * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №4/06.02.2019 по дело №340/2018Делба * съпружеска имуществена общност * очевидна неправилност * обективни предели на сила на пресъдено нещо * частична трансформация