Ключови фрази
нищожност на решение

ГКРешение №15/26.01.2015 по дело №3298/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение * конституиране на страни * отчуждаване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №203/14.07.2014 по дело №7019/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * нищожност на решение * незаконен съдебен състав
ГКРешение №124/30.10.2015 по дело №191/2015Делба * нищожност на решение
ГКРешение №56/14.03.2014 по дело №5173/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение
ГКРешение №48/09.04.2015 по дело №5805/2014Право на недобросъвестния владелец на подобренията * нищожност на съдебно решение * нищожност на решение * нищожност * съдебен състав
ГКРешение №135/14.06.2016 по дело №862/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение
ГКРешение №139/25.08.2015 по дело №1493/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * подобрения * недобросъвестно владение * нищожност на решение
ГКРешение №119/17.05.2013 по дело №1198/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * нищожност на решение * незаконен съдебен състав
ГКРешение №221/10.06.2013 по дело №1399/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение * нищожност на административен акт * произнасяне по непредявен иск * дължимо обезщетение
ГКРешение №114/13.10.2014 по дело №1954/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №9/01.02.2017 по дело №2474/2016Поправка на очевидна фактическа грешка * нищожност на решение * правомощия на въззивната инстанция * указания на ВКС * нередовност на исковата молба * принцип на служебното начало
ГКРешение №4/07.02.2017 по дело №2386/2016Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение * регулационен план * предмет на делото
ГКОпределение №80/19.04.2017 по дело №1466/2017Частна касационна жалба * подсъдност * подведомственост * Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение * нищожност на съдебно решение * компетентност на граждански или административен съд
ГКРешение №78/25.06.2019 по дело №3387/2018Делба на наследство * нищожност на решение * мотиви на въззивно решение