Ключови фрази
задължение на чужденците, придобили земеделски земи при наследяване по закон

ГКРешение №307/2012/07.01.2013 по дело №435/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * изгубване правото на собственост * задължение на чужденците, придобили земеделски земи при наследяване по закон
ГКРешение №1/29.04.2013 по дело №765/2012Делба * съсобственост * право на строеж * задължение на чужденците, придобили земеделски земи при наследяване по закон * съпружеска имуществена общност * приращения * суперфиция