Ключови фрази
частен документ с невярно съдържание

НКРешение №487/17.10.2011 по дело №2231/2011Съставяне на официален документ с невярно съдържание * обективна и субективна несъставомерност * данъчна фактура * официален удостоверителен документ * частен документ с невярно съдържание
НКРешение №210/17.09.2012 по дело №496/2012Ползване на неистински или преправен документ * частен документ с невярно съдържание
НКРешение №364/19.10.2012 по дело №1204/2012Ползване на неистински или преправен документ * частен документ с невярно съдържание * несъставомерно деяние * оценка на доказателства * изменение на обвинението * нарушение при формулиране на обвинението * неистински документ * обстоятелствена част и диспозитив на обвинителен акт * липса на протест * непълнота на доказателства
НКРешение №438/04.11.2013 по дело №1571/2013Квалифицирани състави на документни престъпления * документна подправка на частен документ * частен документ с невярно съдържание
НКРешение №600/15.02.2011 по дело №591/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * графологична експертиза * частен документ с невярно съдържание
НКРешение №106/02.05.2011 по дело №682/2010Съставяне на официален документ с невярно съдържание * длъжностно лице * нарушаване на правилата за събиране, проверка и оценка на доказателства * официален документ * вътрешно противоречиви изводи * липса на мотиви * частен документ с невярно съдържание
НКРешение №481/07.12.2010 по дело №341/2010Привилегирован състав на измама * индивидуализация на наказание * приложение на чл. 55 НК * преквалификация на деяние * административно наказание по чл. 78а НК * документ с невярно съдържание * неистински документ * частен документ с невярно съдържание * продължавано престъпление