Ключови фрази
частен тъжител

НКРешение №78/22.03.2012 по дело №25/2012Обида и квалифицирана обида * правомощия на въззивната инстанция * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * липса на произнасяне по граждански иск * частен тъжител * прекратяване на наказателно производство поради изтекла давност
НКРешение №105/16.03.2011 по дело №22/2011лека телесна повреда * игнориране на показания * частен тъжител * основание за възобновяване на наказателното дело
НКРешение №263/12.01.2017 по дело №1021/2016Лека телесна повреда * частен тъжител * свидетелска годност
НКОпределение №5/13.01.2020 по дело №1182/2019Касационни частни дела по направени самоотводи * самоотвод * частен тъжител
НКОпределение №6/14.01.2020 по дело №1194/2019Касационни частни дела по направени самоотводи * самоотвод * частен тъжител