Ключови фрази
отвод

НКОпределение №61/14.06.2016 по дело №564/2016Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №64/20.06.2016 по дело №609/2016Касационни частни дела по направени самоотводи * друг, еднакъв по степен съд * отвод
ГКРешение №324/10.12.2015 по дело №5506/2014Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * нищожност * недопустимост на решение * отвод * принудително изпълнение
НКРешение №134/16.03.2009 по дело №75/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * незаконен съдебен състав * отвод
НКОпределение №35/14.03.2016 по дело №234/2016Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
ГКОпределение №343/21.05.2015 по дело №2568/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * държавна такса * отвод
НКРешение №173/03.05.2011 по дело №1075/2011Престъпления в отделни стопански отрасли - * отвод * посредствено извършителство
ГКРешение №27/30.06.2015 по дело №4508/2014Делба * отвод * публична продан * недопустимост на решение
НКРешение №141/03.06.2011 по дело №42/2011Убийство по чл.115 НК * недовършен опит * достоверност на свидетелски показания * умисъл * съдържание на обвинителен акт * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * отвод * намаляване на наказание
ГКРешение №351/12.12.2011 по дело №497/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отвод * съсобственост
НКРешение №327/20.01.2015 по дело №700/2014Рекет, когато са причинени значителни имуществени вреди * отвод * предубеденост на разследващ орган * неизпълнение на задължението за обективно, всестранно и пълно изследване на обстоятелствата по делото * отмяна на присъда поради допуснато процесуално нарушение
НКРешение №148/23.05.2014 по дело №286/2014Подкуп с цел упражняване на влияние * предпоставки за условно осъждане * обективна и субективна съставомерност * длъжностно лице * отвод
НКРешение №32/12.05.2015 по дело №1765/2014Производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * процесуални нарушения * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата * отвод * специални разузнавателни средства
НКРешение №472/13.12.2011 по дело №2433/2011Лишаване от живот при професионална непредпазливост * случайно деяние * отвод
НКОпределение №40/27.02.2013 по дело №263/2013Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКРешение №461/05.11.2009 по дело №503/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * отвод * самоотвод
НКОпределение №48/05.05.2015 по дело №614/2015Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №33/08.03.2016 по дело №179/2016Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * отвод
НКОпределение №115/29.09.2014 по дело №1488/2014Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКОпределение №60/08.06.2016 по дело №546/2016Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКРешение №275/05.06.2009 по дело №254/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * неприкосновеност на жилище * доказателства * отвод * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №349/14.08.2013 по дело №955/2013Рекет, придружен със заплаха за убийство или тежка телесна повреда * изнудване, извършено от две или повече лица * отвод * незаконен съдебен състав
НКРешение №299/12.06.2013 по дело №906/2013Изнасилване, извършено от две или повече лица * отвод * принуда * продължителност на наказателния процес * Европейски съд по правата на човека * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
НКРешение №311/07.06.2010 по дело №216/2010предели на касационната проверка * неизменност на съдебния състав * отвод
НКОпределение №153/10.09.2013 по дело №1723/2013Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * отвод
НКОпределение №47/06.03.2013 по дело №383/2013Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКРешение №415/16.02.2015 по дело №1378/2014Тежка или средна телесна повреда, представляваща опасен рецидив * отвод * предпоставки за споразумение
НКРешение №225/09.05.2012 по дело №628/2012Кражба на вещ, която не е под постоянен надзор * отнемане в полза на държавата * отнемане на МПС като средство на престъплението * отвод * порок при формиране на вътрешното убеждение на съда * приложение на чл. 53 НК
НКРешение №601/18.01.2011 по дело №593/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ * длъжностно лице * нарушение при доказателствен анализ * отвод
НКОпределение №120/10.11.2015 по дело №1443/2015Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКРешение №512/19.02.2010 по дело №604/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства * Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * умисъл * механизъм на деяние * индивидуализация на наказание * отвод
НКОпределение №1/14.01.2013 по дело №17/2013Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * безпристрастен съд * промяна на местна подсъдност
НКРешение №147/04.05.2015 по дело №189/2015Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * разпознаване * очна ставка * предели на касационната проверка * отвод * справедливост на наказание
ГКОпределение №435/11.07.2011 по дело №212/2011отвод * субективно съединяване на искове * неимуществени вреди от престъпление * отговорност за чужди виновни противоправни действия * допустимост на иск
НКРешение №197/10.12.2012 по дело №454/2012Злоупотреба на доверие * прекратяване на наказателно производство * измама при сключване на договор * измама * отвод
НКРешение №416/27.09.2013 по дело №1253/2013блудство с лице, навършило 14 г. * отвод
ГКРешение №69/01.04.2015 по дело №4941/2014Заплащане на извънреден труд * отвод
НКРешение №101/18.02.2011 по дело №756/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ * прекратяване на наказателно производство * отвод
НКРешение №29/11.09.2012 по дело №3075/2011Убийство при превишаване пределите на неизбежната отбрана * изменение на обвинението * състояние на уплаха и смущение * отвод
НКОпределение №44/21.04.2015 по дело №545/2015Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * отвод
НКОпределение №161/17.09.2013 по дело №1806/2013Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * отвод
НКОпределение №172/07.12.2012 по дело №2187/2012Касационни частни дела по направени самоотводи * непосредственост * отвод * промяна на местна подсъдност
ГКРешение №505/16.11.2011 по дело №1590/2010Договор за заем * обезщетение за забава * погасителна давност * отвод * отвод
НКОпределение №41/13.04.2016 по дело №316/2016Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * отвод
НКОпределение №20/04.02.2015 по дело №31/2015Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №43/20.04.2015 по дело №484/2015Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * отвод
НКОпределение №54/02.04.2013 по дело №535/2013Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКОпределение №42/18.03.2014 по дело №437/2014Касационни частни дела по направени самоотводи * невъзможност за образуване на съдебен състав * отвод
ГКОпределение №414/14.06.2012 по дело №309/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * отвод * указания на съда
НКОпределение №136/04.11.2014 по дело №1503/2014Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКРешение №24/22.01.2010 по дело №628/2009Съставяне на официален документ с невярно съдържание * отвод * незаконен съдебен състав * задължителна и за наказателния съд сила на пресъдено нещо
НКОпределение №/Incorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected по дело №1392/2013Убийство на баща, майка, рожден син или дъщеря * безпристрастен съд * отвод
НКОпределение №36/27.03.2015 по дело №441/2015Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКОпределение №78/21.05.2013 по дело №992/2013Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи * отвод
НКОпределение №4/09.01.2014 по дело №2298/2013Касационни частни дела по направени самоотводи * местна подсъдност * отвод
НКОпределение №/Incorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected по дело №2073/2013Отвличане с користна цел или с цел отвлеченото лице да бъде изведено извън границите на страната * отвод
НКОпределение №32/02.03.2016 по дело №200/2016Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * отвод
НКОпределение №3/09.01.2014 по дело №2269/2013Касационни частни дела по направени самоотводи * местна подсъдност * отвод
НКОпределение №174/10.12.2012 по дело №2148/2012Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКРешение №202/13.05.2009 по дело №134/2009Престъпления против паричната и кредитна система * държане на неистински парични знаци * отвод
НКРешение №457/02.11.2011 по дело №2139/2011Измама, ако причинената вреда е в големи размери * ограничаване на процесуално право * предмет на графическо изследване * отвод * незаконен съдебен състав * указания на касационната инстанция
НКОпределение №82/08.07.2015 по дело №984/2015Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * отвод
НКОпределение №54/18.05.2015 по дело №718/2015Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №137/04.11.2014 по дело №1621/2014Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКОпределение №194/04.12.2012 по дело №2147/2012Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКОпределение №14/21.01.2013 по дело №81/2013Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №39/21.02.2013 по дело №284/2013Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКРешение №29/25.01.2012 по дело №3072/2011Длъжностно присвояване в големи размери * отвод * длъжностно лице
НКОпределение №34/09.03.2016 по дело №218/2016Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * отвод
НКОпределение №/04.06.2014 по дело №439/2014Подкуп с цел упражняване на влияние * отвод
НКОпределение №22/29.01.2013 по дело №147/2013Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКОпределение №/Incorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected по дело №2291/2013Средна телесна повреда * отвод
НКОпределение №53/02.04.2013 по дело №477/2013Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * отвод
НКРешение №548/20.12.2012 по дело №1873/2012Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго * отвод
НКОпределение №3/09.01.2014 по дело №2327/2013Касационни частни дела по направени самоотводи * местна подсъдност * отвод
НКРешение №32/13.03.2009 по дело №668/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * допустимост на съкратено съдебно следствие * отвод
НКОпределение №33/21.02.2014 по дело №239/2014Касационни частни дела по направени самоотводи * невъзможност за образуване на съдебен състав * отвод
НКРешение №119/04.03.2010 по дело №764/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства * състояние на афект * еднородна идеална съвкупност * отвод * ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства * ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства
НКОпределение №42/13.04.2016 по дело №362/2016Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * отвод
НКОпределение №22/08.02.2016 по дело №113/2016Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * отвод
НКРешение №167/09.06.2010 по дело №105/2010Квалифицирани състави на документни престъпления * длъжностно лице * превес на смекчаващите вината обстоятелства * лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност * отвод * неправилно приложение на материалния закон * нотариално удостоверяване чрез заверка
НКРешение №307/10.07.2009 по дело №277/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * разкриване на обективната истина * отвод * причиняване на смърт и телесни повреди в транспорта
НКРешение №306/21.06.2011 по дело №1738/2011отвод * изпълнително деяние * Отвличане
НКОпределение №200/07.01.2013 по дело №2268/2012Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКОпределение №78/26.06.2015 по дело №950/2015Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКРешение №46/08.04.2014 по дело №2218/2013Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив * неоснователност на искане за възобновяване * Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * отвод
НКРешение №519/04.01.2011 по дело №553/2010Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * предубеденост * утежняване положението на подсъдимия * приложение на чл. 66 НК * бягство от местопроизшествие * съпричиняване * отвод * незаконен съдебен състав * специална и генерална превенция
НКОпределение №35/19.02.2013 по дело №201/2013Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКРешение №309/29.06.2012 по дело №897/2012Изнасилване, извършено от две или повече лица * предели на производство по възобновяване * отвод * предубеденост на съдебен състав * разумен срок на наказателния процес * справедливост на наказание * смекчаващи вината обстоятелства * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * указания на касационната инстанция * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
НКРешение №57/20.03.2014 по дело №2279/2013Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго * форма на вина * отвод * доказателствен анализ
НКОпределение №69/01.07.2016 по дело №661/2016Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №73/15.07.2016 по дело №713/2016Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №72/15.07.2016 по дело №712/2016Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №85/10.08.2016 по дело №727/2016Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №84/10.08.2016 по дело №784/2016Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №88/14.09.2016 по дело №806/2016Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * отвод
НКРешение №162/19.09.2016 по дело №602/2016Грабеж * протокол от съдебно заседание * разпознаване на лице * доказателствени искания * Европейски съд по правата на човека * отвод
НКРешение №168/07.10.2016 по дело №577/2016Квалифицирани състави на хулиганство * отвод * изключителна дързост * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата
НКОпределение №114/28.10.2016 по дело №994/2016Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКОпределение №106/10.10.2016 по дело №971/2016Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №2/13.01.2017 по дело №1269/2016Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * отвод * друг, еднакъв по степен съд
НКОпределение №6/17.01.2017 по дело №1332/2016Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * отвод
НКОпределение №1/11.01.2017 по дело №7/2017Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * отвод
НКРешение №215/07.11.2016 по дело №776/2016Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай * отвод * безпристрастен съд * незаконен съдебен състав * предубеденост на съдебен състав * липса на мотиви * висок обществен интерес * необоснованост * протокол от съдебно заседание * липса на отговор по направени възражения * съществени процесуални нарушения * посредствено извършителство * правомощия на касационната инстанция
НКОпределение №21/06.03.2017 по дело №213/2017Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №-/23.02.2017 по дело №969/2016Квалифицирани състави на изнудване * отвод
НКОпределение №34/18.04.2017 по дело №390/2017Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №42/26.04.2017 по дело №336/2017Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №40/06.04.2017 по дело №338/2017Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * самоотвод
НКОпределение №46/27.04.2017 по дело №408/2017Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №37/21.04.2017 по дело №404/2017Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №48/27.04.2017 по дело №445/2017Касационни частни дела по направени самоотводи * местна подсъдност * отвод
НКОпределение №37/03.04.2017 по дело №225/2017Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №52/26.05.2017 по дело №523/2017Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №57/09.06.2017 по дело №594/2017Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №58/09.06.2017 по дело №576/2017Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №111/27.07.2017 по дело №775/2017Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКРешение №122/28.07.2017 по дело №547/2017Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * предпоставки за споразумение * съкратено съдебно следствие * отвод * явна несправедливост на наказанието
НКОпределение №82/28.08.2017 по дело №930/2017Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * друг еднакъв по степен съд * отвод * мярка за неотклонение
НКРешение №135/01.11.2017 по дело №616/2017Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи * незаконен съдебен състав * отвод * Европейски съд по правата на човека * основания за назначаване на повторна експертиза * допълнителна експертиза * място на удар при ПТП * ефективно изтърпяване на наказание лишаване от свобода * явна несправедливост на наказанието * произнасяне по разноски
ГКРешение №98/30.11.2017 по дело №3899/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на решение * отвод * нередовност на исковата молба
НКОпределение №164/21.12.2017 по дело №1268/2017Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКОпределение №7/23.01.2018 по дело №1285/2017Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №15/08.02.2018 по дело №95/2018Касационни частни дела по направени самоотводи * местна подсъдност * отвод
НКОпределение №29/16.03.2018 по дело №257/2018Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * отвод
ГКОпределение №82/08.05.2018 по дело №944/2018Частна касационна жалба * ревандикационен иск * местна подсъдност * отвод
НКОпределение №50/23.04.2018 по дело №342/2018Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №83/22.06.2018 по дело №584/2018Касационни частни дела по направени самоотводи * административно нарушение * отвод
НКОпределение №84/22.06.2018 по дело №596/2018Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКОпределение №82/20.06.2018 по дело №556/2018Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКОпределение №81/20.06.2018 по дело №539/2018Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКОпределение №93/13.07.2018 по дело №687/2018Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКОпределение №94/13.07.2018 по дело №690/2018Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКОпределение №112/05.09.2018 по дело №826/2018Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКОпределение №111/05.09.2018 по дело №780/2018Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКОпределение №138/12.11.2018 по дело №1058/2018Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №145/03.12.2018 по дело №1150/2018Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКОпределение №147/05.12.2018 по дело №1134/2018Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКОпределение №146/03.12.2018 по дело №1114/2018Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКРешение №206/11.03.2019 по дело №823/2018Набедяване в престъпление пред орган на власт * съществени процесуални нарушения * отвод
НКОпределение №36/26.03.2019 по дело №250/2019Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКОпределение №90/07.08.2019 по дело №700/2019Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №124/16.10.2019 по дело №964/2019Касационни частни дела по направени самоотводи * местна подсъдност * отвод
НКОпределение №126/24.10.2019 по дело №993/2019Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКРешение №169/25.11.2019 по дело №705/2019Средна телесна повреда * пробация * разпит на свидетел пред съдия * приобщаване на свидетелски показания от досъдебното производство * отвод
НКОпределение №2/02.01.2020 по дело №1193/2019Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * невъзможност за образуване на съдебен състав * отвод
НКОпределение №1/06.01.2020 по дело №1186/2019Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * промяна на местна подсъдност
НКРешение №173/10.01.2020 по дело №698/2019Основни състави на производство, пренасяне , из готвяне, търговия и др. на наркотични вещества * отвод * самоотвод * неоснователност на касационна жалба
НКОпределение №3/10.01.2020 по дело №1143/2019Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод
НКРешение №239/27.01.2020 по дело №694/2019Отвличане по чл. 142, ал.3 НК * неоснователност на касационна жалба * квалифициращ признак * Отвличане от две или повече лица * Отвличане от въоръжено лице * изнудване чрез заплашване * изнудване, извършено от въоръжено лице * изнудване, извършено от две или повече лица * користна цел * значителни вредни последици * съвкупност от престъпления * общо наказание * право на справедлив процес * отвод * доказателствен анализ * съставомерно деяние * изключително смекчаващо вината обстоятелство * продължителност на наказателно производство * справедливост на наказание * съучастие * съизвършителство * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата
НКОпределение №10/24.01.2020 по дело №19/2020Касационни частни дела по направени самоотводи * невъзможност за образуване на съдебен състав * промяна на местна подсъдност * отвод
НКОпределение №11/27.01.2020 по дело №20/2020Касационни частни дела по направени самоотводи * отвод * невъзможност за образуване на съдебен състав * промяна на местна подсъдност
НКОпределение №12/31.01.2020 по дело №42/2020Касационни частни дела * друг, еднакъв по степен съд * промяна на местна подсъдност * отвод * невъзможност за образуване на съдебен състав
НКОпределение №17/11.02.2020 по дело №69/2020Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * отвод * друг, еднакъв по степен съд * невъзможност за образуване на съдебен състав
НКОпределение №18/11.02.2020 по дело №80/2020Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * друг, еднакъв по степен съд * отвод * невъзможност за образуване на съдебен състав
НКОпределение №16/10.02.2020 по дело №78/2020Касационни частни дела по направени самоотводи * друг, еднакъв по степен съд * промяна на местна подсъдност * отвод * невъзможност за образуване на съдебен състав
НКОпределение №28/08.04.2020 по дело №226/2020Касационни частни дела по направени самоотводи * промяна на местна подсъдност * отвод