Ключови фрази
частична реституция

ГКРешение №420/13.02.2013 по дело №66/2012Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * правомощия на въззивната инстанция * частична реституция * предаване на владение
ГКРешение №326/14.12.2011 по дело №1580/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * земеделски земи * частична реституция * застрояване * трансформация на правото на ползване в право на собственост