Ключови фрази
гаранция

ТКОпределение №342/15.05.2013 по дело №2128/2013Частна касационна жалба * гаранция * изискуемост на задължение за връщане на гаранцията
ТКОпределение №130/09.03.2016 по дело №11/2016Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителна нужда * гаранция
ТКРешение №83/27.11.2013 по дело №940/2012Обжалване * несъстоятелност * оздравително производство * утвърждаване на оздравителен план * гаранция * съдържание на оздравителен план
ТКОпределение №165/03.04.2017 по дело №479/2017Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * ипотека * гаранция * обезпечителна мярка