Ключови фрази
обезпечение на бъдещ иск

ГКРешение №500/27.07.2010 по дело №151/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * конфискация * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * правомощия на въззивната инстанция * обезпечение на бъдещ иск
ТКОпределение №294/20.05.2009 по дело №350/2009обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №242/08.05.2009 по дело №2177/2008обезпечение на бъдещ иск * обезпечаване на чуждо задължение * Отмяна на обезпечение
ГКОпределение №134/23.02.2010 по дело №700/2009обезпечение на бъдещ иск * обезпечение пред съд
ГКОпределение №312/23.06.2015 по дело №2768/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * обезпечение на бъдещ иск * нередовност на молба за обезпечение на бъдещ иск * правна помощ
ТКОпределение №304/22.05.2009 по дело №323/2009обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №22/14.01.2016 по дело №29/2016Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * отнемане в полза на държавата * срок за предявяване на бъдещ иск * изтичане на срок
ГКОпределение №494/04.07.2012 по дело №393/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №323/25.05.2010 по дело №252/2010обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителна нужда * обезпечителни мерки * несеквестируемост
ГКОпределение №591/18.10.2010 по дело №541/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * предпоставки за допускане на обезпечение * несеквестируемост * цена на иска
ГКОпределение №447/21.09.2012 по дело №463/2012обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * несеквестируемост * обезпечителни мерки
ГКОпределение №412/13.07.2009 по дело №1092/2008обезпечителни мерки * обезпечение на бъдещ иск * отменителен /Павлов/ иск * обезпечение пред съд * обезсилване на обезпечителна заповед
ГКОпределение №14/19.01.2009 по дело №2155/2008предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКОпределение №363/01.07.2009 по дело №199/2009обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №248/16.04.2010 по дело №10/2010обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение * свързани лица
ГКОпределение №275/13.05.2014 по дело №2450/2014Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * адекватност на обезпечителна мярка
ГКОпределение №63/10.02.2009 по дело №12/2009обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение * установителен иск * правен интерес * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №81/04.02.2010 по дело №37/2010Отмяна на обезпечение * обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКОпределение №25/25.01.2016 по дело №198/2016Частна касационна жалба * нищожност на договор за продажба * право на задържане * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №303/16.06.2010 по дело №327/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №343/07.07.2010 по дело №333/2010обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №327/11.05.2012 по дело №126/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * Отмяна на обезпечение * срок за предявяване на бъдещ иск
ГКОпределение №747/20.11.2015 по дело №4661/2015Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителна нужда * обезпечителни мерки * възбрана
ГКОпределение №278/25.05.2011 по дело №191/2011обезпечение на бъдещ иск * минимален размер на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №516/24.11.2015 по дело №5016/2015Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * обезпечителна нужда * възбрана
ГКОпределение №388/28.05.2012 по дело №290/2012обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * несеквестируемост * възбрана
ГКОпределение №172/25.03.2011 по дело №393/2010обезпечение на бъдещ иск * Отмяна на обезпечение
ГКОпределение №28/21.01.2014 по дело №40/2014Частна касационна жалба * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки
ГКОпределение №583/18.09.2015 по дело №4547/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * възбрана
ТКОпределение №257/28.04.2009 по дело №278/2009обезпечение на бъдещ иск * обезпечителна нужда
ГКОпределение №42/22.01.2014 по дело №7789/2013обезпечение на бъдещ иск * установителен иск * предпоставки за допускане на обезпечение * трето лице * защита на трето лице срещу изпълнението
ТКОпределение №720/30.10.2013 по дело №3323/2013Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителна нужда * обезпечителна мярка
ГКОпределение №180/30.03.2010 по дело №9/2010обезпечение на бъдещ иск * задатък * предпоставки за допускане на обезпечение * писмени доказателства
ГКОпределение №59/09.02.2010 по дело №721/2009обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №748/30.12.2009 по дело №691/2009обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * писмени доказателства
ГКОпределение №249/16.04.2010 по дело №234/2010предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ТКОпределение №330/29.05.2012 по дело №301/2012Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №228/22.03.2012 по дело №81/2012обезпечителни мерки * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * предпоставки за допускане на обезпечение * симулация
ГКОпределение №293/05.06.2009 по дело №245/2009предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечение на бъдещ иск * отменителен /Павлов/ иск * Отмяна на нотариален акт * обезпечителни мерки * писмени доказателства * обезпечение пред съд * разваляне на договор
ТКОпределение №446/30.07.2015 по дело №1832/2015Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * запор върху дялове * размер на гаранцията за допускане на обезпечение на бъдещ иск
ТКОпределение №1/08.01.2009 по дело №495/2008родова подсъдност * обезпечение на бъдещ иск
ТКОпределение №467/06.06.2012 по дело №152/2012Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * нередовност на молба за обезпечение на бъдещ иск
ТКОпределение №61/26.01.2009 по дело №15/2009обезпечение на бъдещ иск
ТКОпределение №130/09.03.2016 по дело №11/2016Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителна нужда * гаранция
ГКОпределение №393/17.11.2008 по дело №1810/2008договор за заем * договорна ипотека * обезпечителна нужда * обезпечение на бъдещ иск * писмени доказателства * предпоставки за допускане на обезпечение *
ГКОпределение №151/28.02.2012 по дело №101/2012обезпечение на бъдещ иск * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №787/31.10.2014 по дело №4678/2014Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №426/07.07.2011 по дело №329/2011обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение
ТКОпределение №301/21.05.2009 по дело №326/2009обезпечение на бъдещ иск * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №353/30.10.2014 по дело №2126/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * обезпечение на бъдещ иск * вписване на възбрана
ТКОпределение №388/22.05.2014 по дело №1307/2014Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * държавно учреждение
ГКОпределение №515/24.11.2015 по дело №5015/2015Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * възбрана
ГКОпределение №554/29.09.2009 по дело №433/2009обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * частичен иск * частично обезпечение на иск * изменение на иска
ГКОпределение №278/28.05.2009 по дело №296/2009предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКОпределение №110/04.03.2009 по дело №122/2009обезпечение на бъдещ иск * установителен иск * предпоставки за допускане на обезпечение * писмени доказателства * спиране на производството по делото
ГКОпределение №748/20.11.2015 по дело №4660/2015Частна касационна жалба * възбрана * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * обезпечителна нужда
ГКОпределение №541/26.09.2011 по дело №497/2011обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * правомощия на въззивната инстанция
ТКОпределение №892/16.12.2011 по дело №812/2011Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * размер на гаранцията за допускане на обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №775/28.10.2014 по дело №5347/2014Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * продължаване на срок
ГКОпределение №380/23.06.2010 по дело №371/2010обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * контролиране на юридическо лице * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №429/22.07.2009 по дело №103/2009обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки
ГКОпределение №287/09.04.2012 по дело №205/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №632/12.09.2012 по дело №485/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №460/18.12.2008 по дело №2200/2008предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ТКОпределение №63/13.02.2009 по дело №397/2008съдебни разноски * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №349/07.06.2010 по дело №335/2010обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * контролиране на юридическо лице * преклузивен срок
ГКОпределение №140/17.02.2012 по дело №625/2011поправка на очевидна фактическа грешка * обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКОпределение №513/22.10.2010 по дело №504/2010обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №484/29.07.2011 по дело №306/2011обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №361/07.06.2013 по дело №2310/2013иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №290/10.04.2012 по дело №218/2012обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №707/18.10.2012 по дело №634/2012обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКОпределение №23/14.01.2016 по дело №4069/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * обезпечение на бъдещ иск * запор върху вещи * възбрана
ГКОпределение №23/14.01.2016 по дело №57/2016Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * запор върху вещи * възбрана
ГКОпределение №298/24.04.2012 по дело №221/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * писмени доказателства * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №516/22.10.2012 по дело №526/2012заличаване на възбрана * възбрана * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * Отмяна на обезпечение * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №489/09.11.2012 по дело №362/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск
Определение №531/29.11.2010 по дело №обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * правомощия на въззивната инстанция * индивидуализация на недвижим имот * обжалване отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №380/31.05.2010 по дело №404/2010съдебни разноски * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №609/12.11.2009 по дело №496/2009иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда
ТКРешение №101/05.08.2013 по дело №1029/2012Обезщетение за вреди * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки
ГКОпределение №170/29.02.2012 по дело №69/2012обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКОпределение №215/21.04.2010 по дело №165/2010обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки
ГКОпределение №491/12.11.2012 по дело №386/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * запор върху вещи
ГКРешение №172/26.02.2010 по дело №156/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване * съпружеска имуществена общност * развод * право на строеж * обезпечение на бъдещ иск
ТКОпределение №180/25.03.2009 по дело №170/2009обезпечение на бъдещ иск
ТКОпределение №277/04.11.2008 по дело №219/2008обезпечение на бъдещ иск * несеквестируемост
ГКОпределение №424/08.07.2010 по дело №363/2010иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №56/06.02.2009 по дело №13/2009обезпечение на бъдещ иск * предпоставки за допускане на обезпечение * Отмяна на обезпечение
ГКОпределение №152/25.03.2013 по дело №2038/2013съдебни разноски * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск
ГКРешение №136/21.11.2016 по дело №1228/2016Ревандикационен иск * вписване възбрана * вписване на искова молба * конкуренция на вписвания * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №34/03.02.2017 по дело №378/2017Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * родова подсъдност
ТКОпределение №165/03.04.2017 по дело №479/2017Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * ипотека * гаранция * обезпечителна мярка
ГКРешение №59/04.05.2017 по дело №2817/2016Непозволено увреждане * обезщетение за вреди * адвокатско възнаграждение * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №375/20.07.2017 по дело №2322/2017Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * запор върху вещи * възбрана * Отмяна на обезпечение * обезсилване на обезпечителна заповед * отнемане в полза на държавата
ТКОпределение №427/08.08.2017 по дело №1187/2017Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * Неустойка
ТКОпределение №583/12.10.2017 по дело №2358/2017Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск
ТКОпределение №363/31.07.2018 по дело №1224/2018Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * приложимо право
ТКОпределение №686/11.12.2018 по дело №2218/2018Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск
ТКОпределение №419/01.10.2019 по дело №2096/2019Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * Застрахователно обезщетение * запор върху сметка * несеквестируемост
ТКОпределение №43/23.01.2020 по дело №84/2020Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителна мярка * обезпечителна нужда * подобрения * спиране на изпълнително производство
ТКОпределение №75/12.02.2020 по дело №83/2020Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * спиране на изпълнително производство