Ключови фрази
чуждестранно юридическо лице

ТКОпределение №105/07.02.2011 по дело №841/2010Частна касационна жалба * несъстоятелност * Отменителни искове * чуждестранно юридическо лице * прецизиране наименование и адрес на ответника
ТКОпределение №547/22.08.2013 по дело №1355/2013Частна касационна жалба * заповед за изпълнение * чуждестранно юридическо лице
ТКОпределение №176/28.03.2017 по дело №150/2017Частна касационна жалба * процесуална правоспособност * чуждестранно юридическо лице * прекратяване на производството по делото
ТКОпределение №176/28.05.2020 по дело №652/2020Частна жалба * допустимост на иск срещу застраховател * чуждестранно юридическо лице * процесуални задължения на въззивния съд