Ключови фрази
Международен елемент

ГКРешение №117/16.11.2016 по дело №658/2016Делба * обичайно местопребиваване * развод * Избор на приложимо право * Международен елемент
ГКОпределение №135/12.07.2018 по дело №1757/2018Частна касационна жалба * съпружеска имуществена общност * местна подсъдност * Международен елемент
ГКРешение №144/02.01.2019 по дело №6741/2014Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * Международен елемент
ТКРешение №38/01.07.2019 по дело №55/2019Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * връчване на съдебни книжа * Международен елемент