Ключови фрази
Нищожност на решение на общото събрание за приемане на член в ЖСК

ГКРешение №193/06.01.2015 по дело №2647/2014Преобразуване на лично имущество * установяване право на собственост * ЖСК * членствено правоотношение в ЖСК * Нищожност на решение на общото събрание за приемане на член в ЖСК * свидетелски показания * съпружеска имуществена общност * трансформация
ГКРешение №71/23.02.2012 по дело №594/2011Нищожност на решение на общото събрание за приемане на член в ЖСК * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация