Ключови фрази
поправка на грешка в акт за гражданско състояние

ГКРешение №528/11.06.2010 по дело №1421/2009Установителен иск * установяване на произход * припознаване * поправка на грешка в акт за гражданско състояние
ГКОпределение №197/27.03.2013 по дело №1925/2013охранително производство * поправка на грешка в акт за гражданско състояние * акт за гражданско състояние
ГКРешение №594/28.06.2010 по дело №1289/2009Делба * определяне на квоти * земеделски земи * съсобственост * наследяване * оспорване на произход * поправка на грешка в акт за гражданско състояние
ГКОпределение №181/30.04.2018 по дело №663/2018Частна касационна жалба * граждански брак * поправка на грешка в акт за гражданско състояние