Ключови фрази
установяване на произход

ГКРешение №383/22.06.2010 по дело №486/2009делба на наследство * земеделски земи * съсобственост * определяне на квоти * възстановяване в стари реални граници * установяване на произход
ГКРешение №528/11.06.2010 по дело №1421/2009Установителен иск * установяване на произход * припознаване * поправка на грешка в акт за гражданско състояние
ГКРешение №412/24.06.2009 по дело №135/2009издръжка за минало време * Иск за установяване на произход от бащата * установяване на произход
ГКРешение №240/28.10.2014 по дело №2926/2014Делба на наследство * съсобственост * акт за гражданско състояние * определяне на квоти * установяване на произход
ГКРешение №168/20.01.2017 по дело №823/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * наследяване * установяване на произход * официален свидетелстващ документ * доказателствени средства * общинска собственост
ГКРешение №163/26.10.2017 по дело №213/2017Делба на наследство * оспорване на произход * допустимост на иск * установяване на произход * охранително производство * установяване на факти
ГКРешение №63/02.07.2018 по дело №2779/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на иск * недопустимост на решение * установяване на произход * установяване на факти
ТКРешение №139/14.01.2020 по дело №2135/2018Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди * активна процесуална легитимация * установяване на произход