Ключови фрази
временни обекти

ГКРешение №152/07.04.2010 по дело №831/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * временни обекти * разрешение за строеж * форма за валидност * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №310/20.03.2012 по дело №906/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * временни обекти * преустройство