Ключови фрази
незаконен строеж

ГКРешение №625/03.12.2010 по дело №1426/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * право на ползване * косвен съдебен контрол * съдебно-техническа експертиза * общи части
ГКРешение №453/06.01.2011 по дело №815/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * разрешение за строеж * преустройство * незаконен строеж
ГКРешение №120/22.10.2014 по дело №2928/2014Делба * съсобственост * определяне на квоти * обезщетение за ползване * приращения * незаконен строеж * право на строеж
ГКРешение №254/26.05.2010 по дело №1134/2009Установителен иск * отмяна на констативен нотариален акт * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * доказателства * възстановяване в стари реални граници * незаконен строеж * придобивна давност
ГКРешение №99/23.05.2013 по дело №509/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * съсобственост * незаконен строеж * право на строеж
ГКРешение №416/30.09.2010 по дело №27/2010Негаторен иск * незаконен строеж * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №359/26.04.2010 по дело №537/2009гараж * право на строеж * съсобственост * давностно владение * придобивна давност * незаконен строеж * Делба
ГКРешение №151/04.05.2012 по дело №1082/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * незаконен строеж
ГКРешение №139/25.06.2010 по дело №457/2009Негаторен иск * незаконен строеж * постройки на допълващо застрояване * отстояния от регулационните граници * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №396/03.01.2012 по дело №1462/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * незаконен строеж * одържавени недвижими имоти * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №315/25.10.2012 по дело №1189/2011Делба * съсобственост * незаконен строеж * подобрения * доказателства * публична продан * обезщетение за ползване * търпим строеж * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №98/24.06.2015 по дело №7027/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * търпим строеж * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №532/06.07.2010 по дело №1459/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * суперфиция * приращения * съсобственост * придобивна давност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * незаконен строеж
ГКРешение №23/09.04.2014 по дело №5465/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * постройка * незаконен строеж
ГКРешение №430/27.10.2010 по дело №312/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * ограничения на собствеността * доказателствена тежест
ГКРешение №399/10.05.2010 по дело №1013/2009етажна собственост * общи части * право на строеж * незаконен строеж * узаконяване на строеж * надстрояване * таван * Ревандикационен иск
ГКРешение №233/27.11.2012 по дело №195/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * незаконен строеж * общинска собственост * преустройство * самостоятелен обект * нищожност на договор за продажба * етажна собственост * общи части
ГКРешение №301/16.06.2010 по дело №1221/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * незаконен строеж * одържавени недвижими имоти * реституция * възстановяване правото на собственост * придобивна давност
ГКРешение №805/06.01.2011 по дело №214/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * незаконен строеж * връчване на съдебни книжа * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №217/11.11.2013 по дело №2809/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * общи части * незаконен строеж * пристрояване * надстрояване
ГКРешение №51/07.05.2013 по дело №764/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * разрешение за строеж * право на ползване * разпределяне на ползването
ГКРешение №139/23.03.2010 по дело №4255/2008Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * застрояване * незаконен строеж * постройки на допълващо застрояване * спорна администрация
ГКРешение №982/30.12.2009 по дело №4417/2008установяване право на собственост * обезщетение за ползване * придобивна давност * незаконен строеж * земеделски земи * Установителен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №283/2012/07.03.2013 по дело №387/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * етажна собственост * разрешение за строеж * общи части
ГКРешение №9/23.01.2012 по дело №251/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * незаконен строеж * подобрения
ГКРешение №532/21.10.2009 по дело №66/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * разрешение за строеж
ГКРешение №113/06.11.2014 по дело №1798/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * нередовност на исковата молба
ГКРешение №88/22.07.2013 по дело №479/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * премахване на извършено строителство
ГКРешение №6/08.03.2013 по дело №655/2012Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове * незаконен строеж
ГКРешение №83/15.03.2011 по дело №229/2010Негаторен иск * етажна собственост * общи части * преустройство * незаконен строеж * премахване на извършено строителство * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №383/04.10.2013 по дело №1058/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * ограничения на собствеността * незаконен строеж * злоупотреба с права
ГКРешение №74/13.06.2011 по дело №237/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * съсобственост * преустройство * разрешение за строеж
ГКРешение №413/23.10.2012 по дело №107/2012Делба на наследство * съсобственост * уравнение на дялове * увеличаване на наследство * претенции по сметки * приращения * незаконен строеж * пристрояване * самостоятелен обект * подобрения * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №224/06.11.2015 по дело №1060/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * незаконен строеж * правна квалификация * компетентност на граждански или административен съд
ГКРешение №690/08.02.2010 по дело №3394/2008Негаторен иск * право на строеж * незаконен строеж * отклонение от одобрен архитектурен проект * доказателствена тежест * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №295/01.07.2010 по дело №172/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * договор за наем * замяна * подобрения * съсобственост * начало на давностен срок * трансформация * неоснователно обогатяване * незаконен строеж
ГКРешение №125/26.06.2013 по дело №939/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * съсобственост * пристрояване * незаконен строеж
ГКРешение №255/17.06.2010 по дело №89/2009Установителен иск * придобивна давност * установяване право на собственост * незаконен строеж * общинска собственост * преобразуване на кооперации * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №350/05.08.2010 по дело №1269/2009Негаторен иск * незаконен строеж * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №118/01.07.2015 по дело №5461/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж
ГКРешение №248/18.02.2015 по дело №7027/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * доказателства * незаконен строеж * търпим строеж
ГКРешение №308/30.10.2012 по дело №271/2012Делба * съсобственост * претенции по сметки * незаконен строеж * узаконяване на строеж * водене на чужда работа без пълномощие * подобрения * необходимо другарство
ГКРешение №244/15.06.2010 по дело №4104/2008Ревандикационен иск * Негаторен иск * предаване на владение * незаконен строеж * земеделски земи * държавна собственост * възстановяване правото на собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №46/04.04.2013 по дело №623/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж
ГКРешение №816/07.07.2011 по дело №2028/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * защита правото на собственост от неоснователни действия * съсобственост * право на ползване * етажна собственост * договор за покупко-продажба * незаконен строеж
ГКРешение №267/15.05.2015 по дело №3225/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * неоснователно обогатяване * незаконен строеж * пристрояване * надстрояване * констативен нотариален акт * доказателства * доклад по делото * съсобственост
ГКРешение №476/09.12.2011 по дело №1608/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * административен ред * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * незаконен строеж
ГКРешение №179/08.06.2012 по дело №1241/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * самостоятелен обект * незаконен строеж * реституция * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * минимален размер на имот * реална част * трафопост
ГКРешение №865/23.06.2011 по дело №1533/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реституция * земеделски земи * застрояване * незаконен строеж * благоустройствени мероприятия * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №493/24.06.2010 по дело №719/2009Негаторен иск * незаконен строеж * отстояния от регулационните граници * търпим строеж * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №275/30.10.2012 по дело №444/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * разпределяне на ползването * правен интерес * договор за делба * етажна собственост * право на строеж * незаконен строеж * съсобственост * необходимо другарство * приращения * самостоятелен обект * преустройство * пристрояване * съдебни разноски * нередовност на исковата молба
ГКРешение №504/29.06.2010 по дело №797/2009Установителен иск * установяване право на собственост * незаконен строеж * доказателствена тежест * възстановяване в стари реални граници * наследствено правоприемство
ГКРешение №517/30.11.2011 по дело №113/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване * подобрения * обезщетение за ползване * доказателства * владение * реституция * погасителна давност * незаконен строеж
ГКРешение №421/14.01.2011 по дело №928/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * разрешение за строеж
ГКРешение №92/06.06.2013 по дело №743/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * замяна * застрояване * незаконен строеж * приложим закон
ГКРешение №33/06.04.2010 по дело №27/2009Негаторен иск * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * незаконен строеж * съсобственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №20/12.04.2010 по дело №3514/2008Негаторен иск * сервитутни зони * незаконен строеж * разрешителен режим по ЗЕ * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №291/25.06.2010 по дело №629/2009Негаторен иск * съсобственост * незаконен строеж * общи части * етажна собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №310/20.03.2012 по дело №906/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * временни обекти * преустройство
ГКРешение №34/24.02.2015 по дело №5239/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * етажна собственост
ГКРешение №63/01.07.2013 по дело №388/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * Неимуществени вреди
ГКРешение №60/06.07.2016 по дело №5397/2015Негаторен иск * самостоятелен обект * търпим строеж * отклонение от одобрен архитектурен проект * одобрен инвестиционен проект * незаконен строеж
ГКРешение №179/28.10.2016 по дело №394/2016Право на добросъвестния владелец на подобренията * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * допустимост на иск * преюдициалност * негаторен иск * удостоверение за търпимост на строеж * незаконен строеж
ГКРешение №280/06.12.2016 по дело №2394/2013Задатък * предварителен договор * договор за покупко-продажба * незаконен строеж * право на собственост * неизпълнение на договор
ГКРешение №108/29.06.2017 по дело №60206/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * подобрения в чужд имот * незаконен строеж
ГКРешение №408/24.11.2017 по дело №1922/2010Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * очевидна фактическа грешка * обезщетение за пропуснати ползи * незаконен строеж
ГКРешение №49/12.10.2018 по дело №887/2008Ревандикационен иск * реституция * редовност на исковата молба * реална част * предпоставки * незаконен строеж
ГКРешение №182/02.01.2019 по дело №4928/2017Негаторен иск * незаконен строеж * пречки и неудобства за ползване на собствения имот * правомощия на въззивната инстанция * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКРешение №96/18.07.2019 по дело №1115/2017Ревандикационен иск * отчуждаване * главно встъпване * насрещен иск * защитени територии * разрешение за строеж * незаконен строеж * наследяване * придобивна давнност * Обезсилване на решение * отрицателен установителен иск * Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * право на строеж * приемство в процеса * ревандикационен иск * реституция