Ключови фрази
граждански договор

ГКОпределение №355/21.05.2014 по дело №1045/2014Частна касационна жалба * Иск за установяване на трудово правоотношение * допустимост на иск * граждански договор
ГКРешение №494/15.06.2010 по дело №673/2010нередовност на исковата молба * неизпълнение * граждански договор * доказателства * имуществена отговорност на работник или служител *
ГКРешение №148/22.02.2010 по дело №564/2009Иск за обезщетение при командировка * съществуване на трудово правоотношение * граждански договор * неизплатени командировъчни
ГКРешение №634/20.11.2009 по дело №2071/2008обезщетение за оставане без работа * срочен трудов договор * трудово правоотношение * граждански договор * полагане на труд в чужбина *
ГКРешение №266/08.04.2010 по дело №271/2009Иск за обезщетение при командировка * съществуване на трудово правоотношение * граждански договор * неизплатени командировъчни * импресарски договор
ГКРешение №66/21.03.2017 по дело №60146/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * недопустимост на решение * безвъзмездна финансова помощ * административна процедура * граждански договор * подсъдност