Ключови фрази
опрощаване на задължение

ГКРешение №252/19.03.2010 по дело №399/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * оземляване на бежанци * евентуален иск * придобивна давност * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * опрощаване на задължение * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг * забрана за придобиване по давност * земеделски земи
ТКРешение №78/14.07.2011 по дело №605/2010Неустойка * договорна неустойка * опрощаване на задължение * договор за строителство
ТКРешение №32/30.05.2016 по дело №95/2015Възнаграждение * опрощаване на задължение * договор за изработка