Ключови фрази
фактическо съжителство

ТКРешение №108/18.06.2010 по дело №849/2009Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * справедливост * фактическо съжителство
ТКРешение №222/30.01.2015 по дело №3466/2013Пряк иск на увредения срещу застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * обсъждане на доказателства от въззивния съд * фактическо съжителство
ГКОпределение №397/29.05.2012 по дело №221/2012допустимост на иск * мерки за защита от домашно насилие * фактическо съжителство * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №65/18.05.2015 по дело №7088/2014Делба * подобрения * съсобственост * фактическо съжителство * лични средства * доказателствена тежест
ГКРешение №114/29.05.2019 по дело №3715/2018Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * фактическо съжителство * подобрения в чужд имот