Ключови фрази
частен диспозитивен документ

ТКРешение №113/23.06.2014 по дело №434/2012Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * упълномощаване * частен диспозитивен документ
ТКРешение №164/07.07.2011 по дело №497/2009частен диспозитивен документ * прекратяване на наказателно производство * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ
ТКРешение №53/12.09.2013 по дело №74/2011Договор за изработка * частен диспозитивен документ * оспорване на частен документ * изключване на представения препис от доказателствата по делото
ТКРешение №14/24.07.2017 по дело №2800/2015Средства за защита при нарушаване на договора от купувача * частен диспозитивен документ
ТКРешение №128/20.08.2018 по дело №1744/2017Предявяване на установителен иск * частен диспозитивен документ * достоверна дата на постъпване на документ * отрицателен установителен иск