Ключови фрази
Иск на кредиторите за унищожаване на отказ от наследство

ГКРешение №577/30.09.2010 по дело №732/2010Нищожност * отказ от наследство * наследяване * приемане на наследство * Иск на кредиторите за унищожаване на отказ от наследство
ГКРешение №104/09.03.2011 по дело №160/2010Иск на кредиторите за унищожаване на отказ от наследство * отказ от наследство * съсобственост * несеквестируемост * принудително изпълнение * преклузия * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №536/28.07.2010 по дело №1400/2009отказ от наследство * относителна недействителност * Иск на кредиторите за унищожаване на отказ от наследство * преклузивен срок * *