Ключови фрази
приемане на наследство

ГКРешение №491/28.06.2010 по дело №363/2009обезщетение за ползване * съсобственост * приемане на наследство * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик
ГКРешение №489/01.02.2013 по дело №891/2011Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * правен интерес * приемане на наследство * нищожност на отказ от наследство * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * наследство
ГКРешение №279/22.10.2014 по дело №81/2014Евентуална евикция при продажба на чужда вещ * разваляне на договор * отказ от наследство * евентуална евикция при продажба на чужда вещ * обезщетение за вреди * приемане на наследство * правоприемство * липса на пасивна легитимация
ГКРешение №251/11.11.2011 по дело №248/2011Недействителност на разпореждане с наследство * недействителност на разпореждане с наследство * отказ от наследство * приемане на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * давностно владение
ГКРешение №123/12.07.2011 по дело №569/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * давностен срок * разполагаема част * завет * приемане на наследство * лични средства
ГКРешение №142/21.04.2012 по дело №988/2011Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * погасителна давност * приемане на наследство * начало на давностен срок
ГКРешение №577/30.09.2010 по дело №732/2010Нищожност * отказ от наследство * наследяване * приемане на наследство * Иск на кредиторите за унищожаване на отказ от наследство
ГКОпределение №315/23.06.2015 по дело №3092/2015Частна касационна жалба * приемане на наследство * охранително производство * представителство
ГКОпределение №286/25.05.2009 по дело №210/2009приемане на наследство * наследяване
ГКРешение №438/15.12.2011 по дело №1338/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * наследяване * наследствено правоприемство * приемане на наследство * доказателства
ГКРешение №437/17.01.2012 по дело №70/2011Договор за заем * договор за заем * откриване на наследство * приемане на наследство * отказ от наследство
ГКРешение №395/04.11.2010 по дело №309/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * приемане на наследство
ГКРешение №24/17.02.2012 по дело №407/2011Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * погасителна давност * начало на давностен срок * възстановяване на запазена част * приемане на наследство * доказателствена тежест
ГКРешение №535/2010/02.09.2011 по дело №92/2010Делба на наследство * съсобственост * наследяване * приемане на наследство * определяне на квоти * отказ от наследство
ГКРешение №184/31.10.2013 по дело №1438/2013Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * приемане на наследство * приемане на наследство по опис * саморъчно завещание * универсално завещание * завет
ГКРешение №191/27.04.2011 по дело №776/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * наследяване * отмяна на констативен нотариален акт * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * реална част * приемане на наследство * добросъвестно владение * договор за дарение
ГКРешение №405/24.08.2010 по дело №1266/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * приемане на наследство * наследствено правоприемство * завет * вписване на искова молба