Ключови фрази
Права на наследниците, спомогнали за увеличаване на наследството

ГКРешение №248/20.04.2010 по дело №4247/2008увеличаване на наследство * принос * Права на наследниците, спомогнали за увеличаване на наследството
ГКРешение №114/26.06.2015 по дело №6900/2014Права на наследниците, спомогнали за увеличаване на наследството * подобрения * наследство * неоснователно обогатяване * претенции по сметки * определяне на квоти
ГКРешение №135/06.08.2012 по дело №926/2011Права на наследниците, спомогнали за увеличаване на наследството * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * съсобственост * наследяване * начало на давностен срок * писмени доказателства
ГКРешение №161/29.02.2016 по дело №2272/2015Права на наследниците, спомогнали за увеличаване на наследството * Възнаграждение * принос