Ключови фрази
претенции по сметки

ГКРешение №99/29.02.2012 по дело №160/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * претенции по сметки * обезщетение за ползване * договор за наем * договор за аренда * правна квалификация * право на ползване
ГКРешение №218/24.07.2013 по дело №566/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обогатяване * уравнение на дялове * претенции по сметки * възражение за изтекла давност * съдебна спогодба * етажна собственост
ГКРешение №220/29.12.2011 по дело №1521/2010Делба * съсобственост * претенции по сметки * обезщетение за ползване
ГКРешение №189/26.04.2012 по дело №764/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правна квалификация * претенции по сметки * подобрения в чужд имот * недобросъвестно владение * необходими разноски
ГКОпределение №363/30.06.2009 по дело №374/2009претенции по сметки * обезщетение за забава * съсобственост * нередовност на исковата молба
ГКРешение №114/26.06.2015 по дело №6900/2014Права на наследниците, спомогнали за увеличаване на наследството * подобрения * наследство * неоснователно обогатяване * претенции по сметки * определяне на квоти
ГКРешение №70/26.03.2010 по дело №304/2009Делба на наследство * наследяване * теглене на жребий * претенции по сметки
ГКОпределение №504/26.11.2009 по дело №307/2009прекратяване на производството по делото * делба * извънсъдебно споразумение * обезщетение за ползване * претенции по сметки * движими вещи
ГКОпределение №503/24.07.2013 по дело №4558/2013Частна касационна жалба * Делба * претенции по сметки * родова подсъдност * иск за обезщетение за неползващия съсобственик
ГКОпределение №486/08.10.2012 по дело №437/2012Делба * претенции по сметки * индивидуализиране на спорното право * принцип на служебното начало * правна квалификация * увеличаване на наследство
ГКОпределение №335/01.07.2015 по дело №2020/2015Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * Делба * претенции по сметки
ГКРешение №146/19.07.2013 по дело №1725/2013Делба * съсобственост * претенции по сметки * подобрения
ГКРешение №112/02.07.2013 по дело №1011/2013Делба * претенции по сметки * обезщетение за ползване * пропуснати ползи * упълномощаване * покана
Определение №512/19.11.2010 по дело №подобрения * претенции по сметки * делба * държавна такса
ГКРешение №528/21.03.2011 по дело №158/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * претенции по сметки * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване * пропуснати ползи
ГКРешение №74/21.02.2012 по дело №660/2011Делба * съсобственост * претенции по сметки * подобрения * погасителна давност * начало на давностен срок * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството
ГКРешение №157/26.06.2014 по дело №162/2014Делба * претенции по сметки * допустимост на иск * принцип на диспозитивното начало * недопустим съдебен акт
ГКРешение №413/23.10.2012 по дело №107/2012Делба на наследство * съсобственост * уравнение на дялове * увеличаване на наследство * претенции по сметки * приращения * незаконен строеж * пристрояване * самостоятелен обект * подобрения * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №47/12.02.2010 по дело №818/2009Делба * наследяване * претенции по сметки * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №45/27.04.2016 по дело №4628/2015Делба * претенции по сметки * допустимост на иск * Иск на солидарния длъжник срещу останалите съдлъжници * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №224/2013/10.01.2014 по дело №2952/2013Делба * съсобственост * преустройство * претенции по сметки
ГКРешение №308/30.10.2012 по дело №271/2012Делба * съсобственост * претенции по сметки * незаконен строеж * узаконяване на строеж * водене на чужда работа без пълномощие * подобрения * необходимо другарство
ГКОпределение №171/26.03.2009 по дело №2105/2008делба на наследство * претенции по сметки * съсобственост
ГКРешение №394/18.10.2012 по дело №111/2012Делба * съсобственост * уравнение на дялове * претенции по сметки * подобрения * публична продан * нищожност на делба * сила на пресъдено нещо * погасителна давност * прекъсване на давност
ГКОпределение №362/04.06.2013 по дело №2119/2013делба * претенции по сметки
ГКРешение №897/04.01.2011 по дело №1628/2009Делба * съсобственост * подобрения * правоприемство * съпружеска имуществена общност * претенции по сметки * договор за гледане и издръжка * приемство в процеса
ГКРешение №39/13.02.2015 по дело №4890/2014Делба * съсобственост * публична продан * претенции по сметки * доказателства * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №356/25.10.2011 по дело №1508/2010Делба * възлагане на неподеляем имот * претенции по сметки * подобрения в съсобствен имот * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №459/29.01.2013 по дело №157/2012Делба * претенции по сметки * съсобственост * погасителна давност * изискуемост на вземането * неправилна правна квалификация * обезщетение за ползване
ГКРешение №234/08.11.2011 по дело №1533/2010Делба на наследство * съсобственост * публична продан * преклузивен срок * претенции по сметки
ГКРешение №465/06.07.2012 по дело №1054/2010Делба на наследство * публична продан * обезщетение за ползване * подобрения * претенции по сметки
ГКРешение №230/16.11.2015 по дело №2710/2015Делба * съсобственост * претенции по сметки * подобрения * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №387/29.09.2010 по дело №439/2009Делба на наследство * съсобственост * публична продан * обезщетение за ползване * претенции по сметки * иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №820/20.09.2011 по дело №1009/2009Делба * възлагане на неподеляем имот * подобрения * обезщетение за ползване * публична продан * Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * претенции по сметки * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * иск за обезщетение за неползващия съсобственик
ГКРешение №145/11.07.2013 по дело №1986/2013Делба * съсобственост * публична продан * претенции по сметки * възлагане на неподеляем имот * етажна собственост * уравнение на дялове
ГКОпределение №190/04.07.2016 по дело №2330/2016Частна касационна жалба * претенции по сметки * редовност на исковата молба * съдебно-техническа експертиза * цена на иска
ГКРешение №127/06.07.2016 по дело №5847/2015Делба * подобрения в съсобствен имот * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * претенции по сметки
ГКРешение №182/26.01.2017 по дело №2067/2016Делба * обезщетение за ползване * претенции по сметки * недопустимост на решение
ГКРешение №139/24.10.2018 по дело №4625/2017Делба * претенции по сметки