Ключови фрази
увеличаване на наследство

ГКРешение №248/20.04.2010 по дело №4247/2008увеличаване на наследство * принос * Права на наследниците, спомогнали за увеличаване на наследството
ГКОпределение №486/08.10.2012 по дело №437/2012Делба * претенции по сметки * индивидуализиране на спорното право * принцип на служебното начало * правна квалификация * увеличаване на наследство
ГКРешение №467/12.12.2011 по дело №1588/2010Делба * подобрения * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * увеличаване на наследство * нередовност на исковата молба
ГКРешение №384/24.06.2010 по дело №750/2009Делба * публична продан * увеличаване на наследство * възлагане на неподеляем имот * съсобственост * наследяване * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството
ГКРешение №413/23.10.2012 по дело №107/2012Делба на наследство * съсобственост * уравнение на дялове * увеличаване на наследство * претенции по сметки * приращения * незаконен строеж * пристрояване * самостоятелен обект * подобрения * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №406/10.01.2012 по дело №729/2010Делба на наследство * разделителен протокол * теглене на жребий * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * увеличаване на наследство * определяне на квоти * уравнение на дялове
ГКРешение №148/11.05.2010 по дело №3243/2008увеличаване на наследство * делба * Делба
ГКРешение №42/20.06.2017 по дело №2619/2016Делба * увеличаване на наследство * наследство * подобрения
ГКРешение №61/13.07.2017 по дело №3439/2016Делба * подобрения * увеличаване на наследство * Делба на наследство * неправилна правна квалификация * обективни предели на сила на пресъдено нещо