Ключови фрази
права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството

ГКРешение №481/11.01.2011 по дело №884/2009Делба на наследство * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * наследяване * земеделски земи
ГКРешение №384/24.06.2010 по дело №750/2009Делба * публична продан * увеличаване на наследство * възлагане на неподеляем имот * съсобственост * наследяване * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството
ГКРешение №230/25.10.2012 по дело №354/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * разполагаема част * възстановяване на запазена част * задържане на имота от заветника или надарения * намаляване на дарение
ГКРешение №217/12.03.2010 по дело №237/2009права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * Делба * обезщетение за ползване
ГКРешение №74/21.02.2012 по дело №660/2011Делба * съсобственост * претенции по сметки * подобрения * погасителна давност * начало на давностен срок * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството
ГКРешение №356/25.10.2011 по дело №1508/2010Делба * възлагане на неподеляем имот * претенции по сметки * подобрения в съсобствен имот * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №135/06.08.2012 по дело №926/2011Права на наследниците, спомогнали за увеличаване на наследството * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * съсобственост * наследяване * начало на давностен срок * писмени доказателства
ГКРешение №127/06.07.2016 по дело №5847/2015Делба * подобрения в съсобствен имот * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * претенции по сметки