Ключови фрази
гаранционна отговорност

ТКРешение №131/03.12.2010 по дело №890/2009Права на купувача при недостатъци * произнасяне по непредявен иск * гаранционна отговорност * договор за покупко-продажба
ТКРешение №114/16.09.2013 по дело №1075/2011Недостатъци, отклонения, разваляне, давност * договор за изработка * обезщетение за вреди * лошо изпълнение * гаранционна отговорност * отговорност за недостатъци
ТКРешение №128/24.10.2019 по дело №2463/2018Недостатъци, отклонения, разваляне, давност * строително-монтажни работи * гаранционна отговорност
ТКРешение №202/16.03.2020 по дело №2082/2018Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * гаранционна отговорност * строително-монтажни работи