Ключови фрази
договор за покупко-продажба

ГКРешение №56/19.02.2016 по дело №5040/2015Нищожност * липса на съгласие * тълкуване на договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №457/02.11.2011 по дело №498/2011Евентуална евикция при конкуриращи права на трети лица * право на ползване * свобода на договаряне * договор за покупко-продажба
ГКРешение №126/26.04.2013 по дело №357/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-противоречие на закона * предаване на владение * обезщетение за ползване
ГКРешение №326/20.12.2012 по дело №177/2012Отменителен иск * договор за покупко-продажба * относителна недействителност * предварителен договор * трето лице * увреждане на кредитор * доказателствена тежест
ГКРешение №53/15.03.2013 по дело №866/2012Нищожност * липса на съгласие * договор за покупко-продажба
ГКРешение №262/17.10.2014 по дело №2521/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * договор за покупко-продажба * унищожаване поради измама * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №259/24.06.2011 по дело №1426/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * държавна собственост
ГКРешение №578/08.09.2010 по дело №1188/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * давностно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * прекъсване на давност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №640/18.02.2011 по дело №254/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за покупко-продажба * търг * общинска собственост * Разваляне на договор по съдебен ред
ГКРешение №792/12.01.2011 по дело №281/2010Неоснователно обогатяване * обезщетение за неизпълнение * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №520/05.08.2010 по дело №1070/2009Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * фактическа власт * придобивна давност * предварителен договор * договор за покупко-продажба * добросъвестно владение
ГКРешение №615/15.10.2010 по дело №1208/2009Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №83/31.08.2012 по дело №1065/2010Делба * приемство в процеса * членствено правоотношение в ЖСК * ЖСК * право на строеж * надстрояване * развод * договор за покупко-продажба
ГКРешение №180/28.04.2010 по дело №372/2009Установителен иск * общинска собственост * придобивна давност * микроязовир * земеделска кооперация * договор за покупко-продажба
ГКРешение №138/23.03.2010 по дело №2463/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * договор за покупко-продажба * конкуренция на права
ГКРешение №736/18.11.2010 по дело №211/2010договор за покупко-продажба * земеделски земи * разваляне на договор * разваляне поради неизпълнение * неустойка * особени основания за нищожност на ипотека
ТКРешение №105/02.07.2014 по дело №2617/2013Неустойка * договор за поръчка * договор за покупко-продажба * доказателствена тежест * свидетелски показания * свобода на договаряне
ГКРешение №529/09.07.2010 по дело №1129/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * договор за покупко-продажба * подобрения * възстановена кооперация * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №468/02.07.2010 по дело №921/2009Установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * вода * защита правото на собственост от неоснователни действия * договор за покупко-продажба * нищожност-липса на предмет
ГКРешение №336/15.07.2010 по дело №322/2009Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * установяване право на собственост * добросъвестно владение * придобивна давност * изменение на иска * договор за покупко-продажба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №295/27.11.2013 по дело №2141/2013Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба * трето лице
ГКРешение №206/17.07.2012 по дело №824/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * нищожност-привидност на сделка * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * симулация
ГКРешение №110/11.04.2014 по дело №1237/2013Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * договор за покупко-продажба * доклад по делото * нередовност на исковата молба * форма на упълномощаването
ТКРешение №101/16.06.2009 по дело №801/2008договор за покупко-продажба * публични продажби * отклонения в площта на недвижим имот
ТКРешение №176/13.06.2012 по дело №1078/2010Неоснователно обогатяване * договаряне сам със себе си * Нищожност * реституция * договор за покупко-продажба * начална липса на основание
ГКРешение №288/02.07.2012 по дело №783/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * договор за изработка * груб строеж * обявяване на предварителен договор за окончателен * възнаграждение по договор за изработка
ГКРешение №348/26.10.2011 по дело №473/2010договор за покупко-продажба * отнемане в полза на държавата *
ГКРешение №309/20.02.2014 по дело №742/2012Ревандикационен иск * нищожност-липса на съгласие * решение на общо събрание * договор за покупко-продажба
ГКРешение №698/12.01.2011 по дело №14/2010Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * договор за покупко-продажба
ГКРешение №98/15.03.2011 по дело №659/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * предаване на владение
ГКРешение №248/01.11.2013 по дело №1294/2012Двустранна реституция * унищожаване на договор * договор за продажба * договор за покупко-продажба * разписка
ГКРешение №271/05.10.2011 по дело №1577/2010Нищожност * двустранна реституция * договор за покупко-продажба * възражение за прихващане * прихващане
ГКРешение №155/26.04.2011 по дело №917/2010Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба * нищожност на нотариално действие * свидетелски показания * нищожност-липса на форма * разваляне на договор
ГКРешение №162/01.07.2014 по дело №7320/2013Отменителен иск * относителна недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №44/18.07.2011 по дело №750/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * сервитутни зони * временно право на преминаване
ГКОпределение №275/16.10.2015 по дело №4728/2015Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * унищожаване на договор при явно неизгодни условия * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №224/01.07.2013 по дело №1247/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * плащане на цена * възражение за неизпълнен договор
ТКРешение №29/13.04.2011 по дело №396/2010Разваляне на договор по съдебен ред * липса на правен интерес * договор за покупко-продажба * неизпълнение на договорни отношения * фикс-сделка
ГКРешение №354/04.10.2012 по дело №840/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * преобразуване на лично имущество * трансформация * придобиване по време на брака * договор за покупко-продажба * принос * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №345/20.01.2014 по дело №2827/2013Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за покупко-продажба * връщане на вещта
ГКРешение №417/18.10.2012 по дело №568/2012предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * симулация * плащане на цена * писмени доказателства * свидетелски показания * Задължение за плащане и получаване на вещта
ГКРешение №240/15.12.2012 по дело №1438/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №92/22.02.2011 по дело №1863/2010Отменителен иск * неоснователно обогатяване * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №988/13.09.2010 по дело №573/2009Нищожност * нищожност на дарение * симулация * установителен иск * договор за покупко-продажба * дарение
ГКРешение №61/01.03.2016 по дело №4578/2015Отменителен иск * относителна недействителност * договор за покупко-продажба * увреждане на кредитор * косвени доказателства и косвено доказване
ГКРешение №137/12.07.2013 по дело №468/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * правен интерес * симулация * привидни и прикрити договори
ГКРешение №106/01.03.2011 по дело №1460/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност-липса на основание * прогласяване на недействителност * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №32/20.02.2013 по дело №576/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства и доказателствени средства * отговор на искова молба * преклузия * договор за покупко-продажба
ГКРешение №253/07.07.2011 по дело №812/2010Делба * съсобственост * преобразуване на лично имущество * определяне на квоти * придобиване по време на брака * договор за покупко-продажба
ГКРешение №279/03.07.2012 по дело №691/2011Неустойка * предварителен договор * договор за покупко-продажба * право на строеж * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №28/04.05.2010 по дело №844/2009Установителен иск * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * установяване право на собственост * договор за покупко-продажба * реституция * придобивна давност * насрещен иск * конкуренция на права * земеделски земи
ТКРешение №156/30.10.2012 по дело №772/2011Права на купувача при недостатъци * договор за търговска продажба * продажба на вещ с недостатъци * договор за покупко-продажба * разваляне на договор
ГКРешение №125/01.07.2014 по дело №5734/2013Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за покупко-продажба * неизпълнение
ГКРешение №628/08.03.2011 по дело №293/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * писмени доказателства
ГКРешение №99/23.06.2014 по дело №2343/2013Разваляне на договор * договор за покупко-продажба * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №763/04.02.2011 по дело №356/2010Нищожност * договор за гледане и издръжка * прогласяване на недействителност * симулация * договор за покупко-продажба
ГКРешение №472/12.01.2012 по дело №1712/2010Двустранна реституция * неоснователно обогатяване * разваляне на договор * неизпълнение на договорни отношения * отпаднало основание * доказателства * договор за покупко-продажба
ГКРешение №151/11.06.2012 по дело №1055/2011Права на купувача при недостатъци * връщане на вещта * доказателствена тежест * договор за покупко-продажба
ГКРешение №47/25.02.2011 по дело №1040/2010Установителен иск * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * нищожност-липса на съгласие * погасителна давност
ГКРешение №866/04.08.2011 по дело №1586/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * кооперативен съюз * правоприемство * одържавени недвижими имоти * възстановена кооперация * пристрояване * договор за покупко-продажба
ГКРешение №26/25.02.2015 по дело №7075/2013Разваляне на договор * неустойка за забава * договор за покупко-продажба * нищожност-накърняване на добрите нрави
ГКРешение №396/28.10.2011 по дело №472/2010Унищожаемост на договор сключен от недееспособен * договор за покупко-продажба * унищожаване поради грешка * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №557/13.07.2010 по дело №116/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * данък добавена стойност * договор за покупко-продажба * обезсилване на решение за обявяване на предварителен договор за окончателен * плащане на цена
ГКРешение №316/23.01.2014 по дело №2371/2013Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №235/06.12.2013 по дело №1005/2012Нищожност * разваляне на договор * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №348/05.02.2013 по дело №320/2012Нищожност * относителна недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №392/18.01.2012 по дело №1487/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-привидност на сделка * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * обективно съединяване на искове * земеделски земи * нищожност-противоречие на закона
ГКРешение №215/06.08.2012 по дело №1485/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване в стари реални граници * договор за покупко-продажба * приемство в процеса * трансформация на правото на ползване в право на собственост * идентичност на имоти * застрояване * постройка
ГКРешение №1/01.02.2012 по дело №425/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * форма за валидност
ГКРешение №1/12.04.2010 по дело №3512/2008Нищожност на дарение * нищожност-заобикаляне на закона * правен интерес * договор за дарение * нищожност на дарение * право на изкупуване * съсобственост * договор за покупко-продажба * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №292/05.11.2013 по дело №1291/2012Евентуална евикция при продажба на чужда вещ * договор за покупко-продажба * разваляне на договор * добросъвестно владение * фактическа власт * вписване възбрана * придобивна давност
ТКРешение №118/06.10.2010 по дело №1053/2009Неоснователно обогатяване * доказателствена сила на нотариален акт * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №436/22.12.2011 по дело №308/2011Отменителен иск по ДОПК * договор за покупко-продажба * данъчна ревизия
ГКРешение №306/29.06.2011 по дело №961/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * правомощия на въззивната инстанция * договор за покупко-продажба * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №162/17.06.2013 по дело №1317/2012Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №407/11.01.2012 по дело №161/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * договор за покупко-продажба * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №140/30.05.2011 по дело №1075/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * нищожност-липса на съгласие * договор за покупко-продажба * трето лице
ГКРешение №427/2014/10.06.2015 по дело №1436/2014Унищожаемост на договор поради измама * разваляне на договор по съдебен ред * договор за покупко-продажба * унищожаване на упълномощителна сделка * унищожаване поради измама * унищожаване поради заплаха
ГКРешение №448/29.12.2011 по дело №479/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * право на строеж
ГКРешение №299/22.10.2014 по дело №7298/2013Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност-привидност на сделка * плащане на цена * свидетелски показания * симулация * необходимо другарство
ГКРешение №375/05.07.2010 по дело №1480/2009Делба * съсобственост * общинска собственост * държавна собственост * придобивна давност * спиране на давност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №504/26.07.2010 по дело №420/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * предварителен договор * договор за покупко-продажба * неизпълнение * встъпване в дълг на трето лице * консумативни разходи * топлинна енергия * вода
ГКРешение №25/28.01.2011 по дело №634/2010Нищожност * предаване на владение * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №1033/06.04.2010 по дело №11/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * добросъвестно владение * договор за делба * договор за покупко-продажба * спиране на придобивна давност
ГКРешение №134/15.04.2015 по дело №3288/2013Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане * договор за покупко-продажба
ГКРешение №404/10.01.2012 по дело №1720/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * семейно жилище * правен интерес
ГКРешение №333/23.04.2010 по дело №526/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * договор за заем * обратно изкупуване * обезпечение по договор за заем * привидни и прикрити договори
ГКРешение №216/13.09.2012 по дело №1288/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №691/01.12.2010 по дело №83/2010Преобразуване на лично имущество * съсобственост * договор за покупко-продажба * придобиване по време на брака * споразумение * прекратяване на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №403/10.01.2012 по дело №1543/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за покупко-продажба * отпаднало основание
ГКРешение №163/29.03.2011 по дело №346/2010Делба на наследство * Недействителност на разпореждане с наследство * отмяна на нотариален акт * придобивна давност * относителна недействителност * договор за покупко-продажба * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследяване * наследствено правоприемство
ГКРешение №91/21.04.2016 по дело №4497/2015Неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * разваляне на предварителен договор * Права на купувача при недостатъци * договор за покупко-продажба
ГКРешение №129/12.04.2011 по дело №925/2010прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * нищожност-липса на съгласие * действия във вреда на представлявания *
ГКРешение №181/20.07.2012 по дело №1321/2011Нищожност * договор за дарение * договор за покупко-продажба * привидни и прикрити договори * симулация
ГКРешение №6/31.01.2013 по дело №470/2012Нищожност * установителен иск * нищожност на договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №340/27.07.2010 по дело №1088/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * изчисляване на срокове * преклузивен срок * плащане на цена * обезсилване на решение за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКОпределение №309/25.05.2011 по дело №174/2011отклонения в площта на недвижим имот * произнасяне по непредявен иск * договор за покупко-продажба * установителен иск
ГКРешение №73/17.04.2012 по дело №803/2011Нищожност * упълномощаване * разваляне на договор * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * съсобственост
ГКРешение №840/15.07.2011 по дело №4752/2008Нищожност * груб строеж * право на строеж * договор за покупко-продажба * нищожност-липса на предмет * договор за гледане и издръжка * установителен иск за собственост * трансформация на правото на строеж в право на собственост
ГКРешение №333/19.10.2012 по дело №955/2011Отменителен иск * договор за покупко-продажба * разсрочено плащане * относителна недействителност * заместване в дълг * встъпване в дълг на трето лице
ГКРешение №311/20.06.2011 по дело №1126/2010Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * договор за покупко-продажба * обезщетение за забава * обезщетение за имуществени вреди * отпаднало основание
ГКРешение №552/15.07.2010 по дело №171/2009Отменителен иск * предварителен договор * договор за покупко-продажба * относителна недействителност * нищожност на договор за продажба * сила на пресъдено нещо * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор
ГКРешение №239/05.08.2011 по дело №754/2010Делба * придобиване по време на брака * преобразуване на лично имущество * предварителен договор * съпружеска имуществена общност * договор за изработка * договор за делба * договор за покупко-продажба * определяне на квоти * договор за групов строеж
ГКРешение №555/01.07.2010 по дело №1259/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * реституция * придобивна давност * реална част * земеделски земи * забрана за придобиване по давност * договор за покупко-продажба * отчуждително действие на регулационен план * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №279/02.10.2012 по дело №1763/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * изправна страна * договор за покупко-продажба
ГКРешение №204/23.07.2012 по дело №607/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №80/05.04.2011 по дело №1262/2009Нищожност * ревандикационен иск * предаване на владение * привидни и прикрити договори * симулация * сила на пресъдено нещо * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * дарение
ТКРешение №131/03.12.2010 по дело №890/2009Права на купувача при недостатъци * произнасяне по непредявен иск * гаранционна отговорност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №375/28.12.2012 по дело №1347/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-противоречие на закона * нищожност-липса на съгласие * нищожност-липса на предмет * нищожност-накърняване на добрите нрави * доказателствена тежест * доказателствена сила на частен документ * конституиране на страни
ГКРешение №15/10.03.2011 по дело №357/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * симулация * договор за покупко-продажба
ГКРешение №436/28.06.2010 по дело №1142/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * договор за покупко-продажба * право на възстановяване
ГКРешение №403/23.01.2015 по дело №3902/2014Неоснователно обогатяване * договор за покупко-продажба * неоснователно обогатяване * свидетелски показания * неосъществено основание
ГКРешение №290/18.10.2013 по дело №1362/2012Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * договор за покупко-продажба * невъзможност за разбиране или ръководене на действията * недействителност на договор * действия без представителна власт
ГКРешение №427/16.07.2010 по дело №732/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * оспорване на истинността на документ * доказателства * вписване в имотен регистър * изкупуване от съделител * самостоятелен обект * договор за покупко-продажба * относителна недействителност
ГКРешение №244/13.06.2011 по дело №1477/2010Задатък * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №96/08.04.2011 по дело №870/2010Разваляне на договор * забава * договор за покупко-продажба * предаване на владение * разваляне на договор по съдебен ред
ГКРешение №163/27.07.2011 по дело №672/2010Нищожност * симулация * прогласяване на недействителност * договор за дарение * договор за покупко-продажба * увреждане на кредитор * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност
ГКРешение №243/25.05.2011 по дело №1300/2010съпружеска имуществена общност * изключителен собственик * договор за покупко-продажба * трансформация * принос * съсобственост * придобиване по време на брака * *
ГКРешение №379/22.12.2014 по дело №3384/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договорна ипотека * договор за банков кредит * право на строеж * приращения * договор за покупко-продажба
ГКРешение №4/26.01.2011 по дело №551/2010Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * относителна недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №355/28.09.2012 по дело №1686/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * плащане на цена
ГКОпределение №324/03.05.2012 по дело №105/2012обезпечение на предявен иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение * договор за покупко-продажба * форма за валидност * общинска собственост
ТКРешение №7/22.02.2011 по дело №264/2010Иск за плащане на цена * свидетелски показания * доказателства и доказателствени средства * договор за покупко-продажба * водопроводна мрежа
ГКРешение №450/13.01.2012 по дело №1325/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * насрещен иск * установяване право на собственост * договор за покупко-продажба * косвен съдебен контрол * право на възстановяване * земеделски земи * реституция
ГКРешение №34/23.03.2015 по дело №7201/2013Нищожност * симулативна сделка * предварителен договор * договор за покупко-продажба * привидни и прикрити договори * договорна ипотека
ГКРешение №171/08.07.2010 по дело №5400/2008Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * делба на наследство * договор за покупко-продажба * погасителна давност
ГКРешение №151/13.07.2011 по дело №409/2010Установителен иск * договор за покупко-продажба * симулация * нищожност * дарение * свидетелски показания * право на ползване
ГКРешение №298/31.10.2013 по дело №1312/2012Неустойка * предварителен договор * договор за покупко-продажба * договорна неустойка * свобода на договаряне * нищожност на неустойка * задатък * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №101/20.04.2011 по дело №776/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * изправна страна
ГКРешение №23/20.05.2016 по дело №5162/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * владение * фактическа власт * придобивна давнност * вписване на искова молба * договор за покупко-продажба
ГКРешение №43/06.02.2015 по дело №4792/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за покупко-продажба * неустойка за забава * неизпълнение на договор
ГКРешение №386/2014/25.03.2015 по дело №1490/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №337/05.10.2012 по дело №1269/2011Унищожаемост на договор поради измама * договаряне сам със себе си * наследяване * нищожност на пълномощно * договор за покупко-продажба
ГКРешение №547/23.07.2010 по дело №1025/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * договор за покупко-продажба * правоприемство * деликтна отговорност * обезщетение за забава * обезщетение за неизпълнение * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №56/15.04.2013 по дело №796/2012Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба * договор за дарение * симулативна сделка
ГКРешение №363/25.10.2011 по дело №887/2010Разваляне на договор * договор за покупко-продажба * евентуална евикция при продажба на чужда вещ * надлежно упражняване право на иск
ГКРешение №196/15.10.2013 по дело №1348/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * привидни и прикрити договори
ГКРешение №369/17.12.2014 по дело №1833/2014Непозволено увреждане * непозволено увреждане * договор за покупко-продажба * обезщетение за неимуществени вреди * неустойка за забава * увреждане * право на строеж
ГКРешение №704/2010/07.01.2011 по дело №1080/2009отклонения в площта на недвижим имот * договор за покупко-продажба * евентуална евикция при конкуриращи права на трети лица *
ГКРешение №175/06.06.2011 по дело №1242/2010Неустойка * забава * предварителен договор * договор за покупко-продажба * договор за изработка
ГКРешение №589/29.06.2010 по дело №1359/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * доказателства * възстановяване правото на собственост * договор за покупко-продажба * наследяване * идентичност на имена
ГКРешение №325/08.02.2013 по дело №1683/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №205/05.11.2013 по дело №1415/2012Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба * право на строеж
ГКРешение №48/25.03.2016 по дело №3944/2015Двустранна реституция * разваляне на договор по съдебен ред * давностен срок * възражение за изтекла давност * служебно начало * договор за покупко-продажба
ГКРешение №353/30.10.2014 по дело №2126/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * обезпечение на бъдещ иск * вписване на възбрана
ГКРешение №195/29.06.2016 по дело №665/2016Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * договор за покупко-продажба
ГКРешение №168/11.04.2012 по дело №844/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * преклузия * договор за покупко-продажба
ГКРешение №968/04.03.2010 по дело №3900/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реституция * договор за покупко-продажба * отчуждаване * доказателства * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №934/13.09.2010 по дело №3657/2008договор за покупко-продажба * нищожност * увреждане на кредитор * право на ползване * установяване право на собственост * действия във вреда на представлявания *
ГКРешение №88/09.05.2012 по дело №591/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №95/16.03.2011 по дело №331/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * договор за покупко-продажба * обезщетение за ползване * доказателства
ГКРешение №112/05.03.2010 по дело №3797/2008Делба * реална част * регулационен план * договор за покупко-продажба * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №6/04.02.2014 по дело №3044/2013Унищожаемост на договор поради измама * унищожаване на договор при грешка и измама * договор за покупко-продажба
ГКРешение №193/04.07.2011 по дело №1649/2009Управление и разпореждане с общо имущество * съпружеска имуществена общност * договор за покупко-продажба * относителна недействителност * ревандикационен иск
ГКРешение №60/19.04.2011 по дело №1731/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установителен иск * установяване право на собственост * вписване на искова молба * предварителен договор * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * идентичност на имоти * относителна недействителност * увреждане на кредитор * недобросъвестно владение * трето лице
ГКРешение №514/06.12.2011 по дело №905/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №202/16.03.2010 по дело №4150/2008Нищожност * симулация * нищожност-привидност на сделка * иск за установяване на привидност * договор за гледане и издръжка * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * привидни и прикрити договори
ГКРешение №455/21.04.2016 по дело №7013/2014Задължение за плащане и получаване на вещта * нередовност на исковата молба * договор за покупко-продажба * симулативна сделка * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №784/20.01.2011 по дело №246/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №218/10.10.2014 по дело №850/2014Нищожност * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба
ГКРешение №214/20.07.2010 по дело №109/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * договор за покупко-продажба * действия във вреда на представлявания * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №464/16.06.2010 по дело №1069/2009Делба * определяне на квоти * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * свидетелски показания * симулация * принос * договор за дарение * договор за покупко-продажба * начало на писмено доказателство * задължително другарство * привидни и прикрити договори * обратно писмо
ГКРешение №424/24.01.2012 по дело №1872/2010Разваляне на договор * евентуална евикция при продажба на чужда вещ * договор за покупко-продажба * неоснователно обогатяване
ТКРешение №103/11.07.2014 по дело №2334/2013Иск за плащане на цена * обезщетение за забава * обективно съединяване на искове * фактура * данъчен кредит * договор за покупко-продажба
ГКРешение №204/21.09.2011 по дело №1212/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * симулация * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №11/20.07.2012 по дело №447/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * възражение за нищожност * договор за покупко-продажба * правен интерес
ТКРешение №579/26.11.2008 по дело №298/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * договор за покупко-продажба
ГКРешение №137/24.04.2012 по дело №421/2011Делба * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * лично имущество * договор за гледане и издръжка * принос * лични средства * договор за покупко-продажба
ГКРешение №397/03.10.2012 по дело №1604/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на предмет * допустимост на иск * съсобственост * доказателства
ГКРешение №485/05.11.2012 по дело №1401/2011договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * свидетелски показания * нищожност-липса на форма * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №282/23.10.2012 по дело №1494/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * субективни предели на сила на пресъдено нещо * установяване право на собственост * трето лице * реална част * съсобственост * общинска собственост * договор за покупко-продажба
ГКРешение №573/25.10.2010 по дело №169/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * недействителност на договор * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор
ГКРешение №92/28.04.2014 по дело №5224/2013Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №470/16.01.2012 по дело №1318/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * запис на заповед * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * доказателства * договаряне сам със себе си * упълномощаване
ГКОпределение №658/01.12.2009 по дело №557/2009обезпечение на предявен иск * обезпечение пред съд * ревандикационен иск * установителен иск * давностно владение * придобивна давност * добросъвестно владение * договор за покупко-продажба * обезпечителна нужда * допустимост на иск
ГКОпределение №632/04.11.2009 по дело №553/2009обжалваем интерес * симулация * право на изкупуване * Установителен иск * нищожност * алеаторен договор * договор за покупко-продажба * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №407/29.12.2014 по дело №2301/2014Отменителен иск * договор за покупко-продажба * отменителен /Павлов/ иск * прогласяване на недействителност * увреждане на кредитор
ГКРешение №347/11.10.2011 по дело №290/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * тълкуване на договор * договор за покупко-продажба * задължение за прехвърляне на собственост и за плащане на цената
ГКРешение №205/13.10.2014 по дело №2308/2014Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор
ГКРешение №586/01.11.2010 по дело №853/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * ревандикационен иск * предаване на владение * действия във вреда на представлявания
ГКРешение №50/05.03.2012 по дело №747/2011Права на купувача при недостатъци * обезщетение при недостатъци * договор за покупко-продажба
ГКРешение №177/19.06.2014 по дело №4601/2013Нищожност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №217/03.07.2012 по дело №579/2011Нищожност * установяване право на собственост * предаване на владение * договор за покупко-продажба * възражение за изтекла давност * обезщетение за ползване * обогатяване
ГКРешение №352/31.10.2011 по дело №186/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност
ГКРешение №83/08.03.2010 по дело №2787/2008Нищожност * привидни и прикрити договори * прогласяване на недействителност * договор за дарение * договор за покупко-продажба
ГКРешение №816/07.07.2011 по дело №2028/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * защита правото на собственост от неоснователни действия * съсобственост * право на ползване * етажна собственост * договор за покупко-продажба * незаконен строеж
ГКРешение №854/29.12.2010 по дело №578/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * разпореждане с чужда вещ * нищожност-липса на основание * държавна собственост * отчуждаване
ГКРешение №483/23.05.2012 по дело №1660/2010Преобразуване на лично имущество * развод * договор за покупко-продажба * съпружеска имуществена общност * съсобственост * принос * трансформация * лично имущество
ГКРешение №109/08.06.2011 по дело №1896/2009нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * договор за заем * свидетелски показания
ГКРешение №56/10.06.2015 по дело №5143/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за покупко-продажба * правомощия на въззивната инстанция * задължителна сила на присъда /споразумение/ * подобрения * възражение за прихващане
ГКРешение №716/22.10.2010 по дело №810/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * трафопост * държавна собственост * енергийни съоръжения * електроенергия * договор за покупко-продажба
ГКРешение №413/26.05.2010 по дело №2636/2008Продажба на постройката * договор за покупко-продажба * съсобственост * право на изкупуване * задължение за построяване на обекти за продавача на недвижим имот
ГКРешение №367/2014/27.01.2015 по дело №5852/2013Предварителен договор * предварителен договор * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * плащане на цена
ГКРешение №443/31.10.2012 по дело №445/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * поправка на очевидна фактическа грешка * поправка на нотариален акт * неустойка за забава
ГКРешение №308/30.03.2012 по дело №786/2010Разваляне на договор * договор за покупко-продажба * отпаднало основание
ГКРешение №246/30.06.2015 по дело №578/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отменителен /Павлов/ иск * недействителност на договор * режим на съпружеска имуществена общност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №74/04.04.2011 по дело №675/2010Разваляне на договор * разваляне на договор по съдебен ред * договор за покупко-продажба * неизпълнение
ГКРешение №449/19.03.2012 по дело №1482/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №347/15.10.2012 по дело №1071/2011Съпружеска имуществена общност /СИО/ * преобразуване на лично имущество * договор за покупко-продажба * придобиване по време на брака * принос * трансформация
ГКРешение №949/07.09.2010 по дело №653/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност-невъзможен предмет * договор за покупко-продажба * договор за гледане и издръжка * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №456/25.06.2010 по дело №1294/2009Отменителен иск * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * увреждане на кредитор * несеквестируемост
ГКРешение №391/2014/25.06.2015 по дело №3519/2014Иск за съществуване на вземането * договор за покупко-продажба * обезщетение за забава * предварителен договор * заповед за изпълнение * установяване на вземане
ГКРешение №330/04.07.2011 по дело №1587/2010Преобразуване на лично имущество * съпружеска имуществена общност * пълна трансформация * лични средства * принос * съсобственост * договор за покупко-продажба * придобиване по време на брака
ГКРешение №213/19.06.2015 по дело №5986/2014Неустойка * договор за покупко-продажба * доказателствена тежест * договорна неустойка * нищожност-накърняване на добрите нрави
ГКРешение №8/26.07.2011 по дело №115/2010Нищожност * договор за делба * правоприемство * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * съдебна спогодба
ГКРешение №359/19.11.2012 по дело №159/2012Неоснователно обогатяване * ограничено запрещение * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * отпаднало основание
ГКРешение №240/13.10.2014 по дело №3144/2014Разваляне на договор * договор за покупко-продажба * разваляне на договор
ГКРешение №502/26.07.2010 по дело №222/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * предварителен договор * договор за покупко-продажба * неизпълнение * предаване на владение * тълкуване на договор
ГКРешение №262/21.06.2010 по дело №722/2009Делба * определяне на квоти * трансформация * лично имущество * уравнение на дялове * съпружеска имуществена общност * договор за покупко-продажба * Управление и разпореждане с общо имущество
ГКРешение №632/01.11.2010 по дело №151/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * възражение за нищожност
ГКРешение №101/05.04.2011 по дело №829/2009Нищожност * недействителност на договор * форма на упълномощаването * упълномощаване * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №343/30.11.2011 по дело №1379/2010Отменителен иск * договор за покупко-продажба * договор за делба * недействителни клаузи
ГКРешение №455/03.06.2010 по дело №566/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост * договор за покупко-продажба
ГКРешение №331/09.10.2012 по дело №870/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * обявяване на договора за окончателен при насрещно задължение
ТКРешение №247/27.02.2015 по дело №2952/2013Възнаграждение * договор за присъединяване на потребители на ел. енергия към електроразпределителната мрежа * право на строеж * договор за изработка * договор за покупко-продажба
ГКРешение №420/21.12.2012 по дело №187/2012Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * предварителен договор * договор за покупко-продажба * симулативна сделка
ГКРешение №116/08.06.2016 по дело №5236/2015Неоснователно обогатяване * предварителен договор * договор за покупко-продажба * разваляне на предварителен договор * нищожност-липса на предмет * отпаднало основание
ГКРешение №171/14.07.2011 по дело №1201/2010Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * относителна недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №376/25.11.2013 по дело №1190/2012Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * висяща недействителност * нищожност на договор * нищожност-липса на съгласие * действия без представителна власт
ГКРешение №487/09.01.2012 по дело №1764/2010Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * договор за покупко-продажба * ограничено запрещение * писмени доказателства * конституиране на страни
ГКРешение №317/11.12.2012 по дело №1737/2011Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №426/02.07.2010 по дело №687/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за покупко-продажба * общинска собственост * право на строеж * държавна собственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №17/03.02.2014 по дело №3837/2013Нищожност * недействителност на договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №777/05.01.2011 по дело №1050/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * свобода на договаряне
ГКРешение №249/23.07.2010 по дело №92/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * произнасяне по непредявен иск * упълномощаване * унищожаване поради измама
ГКРешение №45/01.06.2011 по дело №450/2010Отменителен иск * увреждане на кредитор * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №87/22.04.2013 по дело №1020/2011Нищожност * констативен нотариален акт * договор за покупко-продажба
ГКРешение №189/02.07.2012 по дело №1072/2009Отменителен иск * симулация * относителна недействителност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * трето лице
ГКРешение №223/19.06.2013 по дело №1006/2012Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * невъзможност за разбиране или ръководене на действията * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията * договор за покупко-продажба * висяща недействителност * действия без представителна власт
ГКРешение №213/25.02.2014 по дело №48/2013Нищожност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №483/15.07.2010 по дело №991/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност-липса на съгласие * отмяна на нотариален акт * договор за покупко-продажба * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * недопустимост на иск
ГКРешение №316/27.05.2009 по дело №72/2009Делба * договор за покупко-продажба * установяване право на собственост * недействителност на сделка
ГКРешение №439/20.03.2012 по дело №23/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за покупко-продажба * действия във вреда на представлявания * представителна власт * упълномощаване * форма за валидност * индивидуализация на недвижим имот * нищожност-липса на съгласие * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт
ГКРешение №362/10.11.2011 по дело №111/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * право на строеж * привидни и прикрити договори
ГКРешение №813/07.09.2011 по дело №256/2010Нищожност * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * нищожност на пълномощно * нищожност-липса на съгласие * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
ТКРешение №86/18.07.2011 по дело №682/2010Нищожност * симулация * договор за покупко-продажба * привидни и прикрити договори * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №266/29.06.2011 по дело №1058/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * договор за покупко-продажба * придобивна давност * индивидуализация на недвижим имот * доказателства * свидетелски показания * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №126/24.04.2012 по дело №563/2011Неустойка * неизпълнение на договорни отношения * договор за покупко-продажба * предварителен договор * неизпълнение
ГКРешение №79/25.07.2013 по дело №538/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на договора за окончателен при насрещно задължение * договор за покупко-продажба
ГКРешение №461/16.01.2012 по дело №1206/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * свидетелски показания * симулация * нищожност на договор * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * нищожност-заобикаляне на закона
ТКРешение №75/01.07.2014 по дело №3723/2013Неустойка * разваляне на предварителен договор * неизпълнение на договорни отношения * договор за покупко-продажба * отпаднало основание
ГКРешение №334/03.11.2014 по дело №570/2014Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност-противоречие на закона * правен интерес
ГКРешение №19/02.02.2011 по дело №1788/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * наследяване * сила на пресъдено нещо * обявяване на предварителен договор за окончателен * съсобственост
ГКРешение №77/30.03.2011 по дело №229/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * давностно владение * договор за покупко-продажба * експертиза * доказателства
ГКРешение №85/2014/06.01.2015 по дело №3017/2013Отменителен иск * съпружеска имуществена общност * относителна недействителност * увреждане на кредитор * договор за дарение * договор за покупко-продажба
ГКРешение №229/28.01.2015 по дело №4936/2013Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба
НКРешение №393/26.09.2011 по дело №1813/2011Документна измама * договор за покупко-продажба * неистински документ
ГКРешение №46/27.03.2013 по дело №544/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-привидност на сделка
ГКРешение №80/17.07.2013 по дело №161/2012Непозволено увреждане * договор за покупко-продажба * обезщетение за пропуснати ползи * обезщетение за имуществени вреди * свидетелски показания * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №162/31.08.2012 по дело №800/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * добросъвестно владение * вписване на искова молба * действие на вписването * пререгистрация на търговец * договор за покупко-продажба * продажба на чужда вещ
ТКРешение №81/03.06.2015 по дело №1591/2014Неоснователно обогатяване * договор за покупко-продажба * разваляне на договор * искова молба като предизвестие
ГКРешение №16/23.02.2010 по дело №3856/2008Делба * придобиване по време на брака * договор за покупко-продажба * съсобственост * писмени доказателства * задължително другарство
ГКРешение №447/18.02.2014 по дело №2340/2013Задатък * предварителен договор * договор за покупко-продажба * встъпване в дълг на трето лице * заместване в дълг
ГКРешение №242/11.09.2013 по дело №65/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за покупко-продажба * вещно-прехвърлителен ефект * наследство * отмяна на отчуждаване * обратно действие
ГКРешение №91/01.07.2011 по дело №40/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * оспорване на нотариален акт * съсобственост * необходимо другарство * право на строеж * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * доказателства * договор за покупко-продажба
ТКРешение №103/16.09.2013 по дело №1200/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * периодични плащания * заместване в дълг * разсрочване на задължение * разсрочено плащане * погасителна давност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №385/11.08.2010 по дело №59/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * съсобственост * договор за дарение * договор за покупко-продажба * земеделски земи * нищожност на дарение * нищожност-заобикаляне на закона * нищожност-липса на основание * симулация
ГКРешение №361/16.11.2011 по дело №1077/2010действия във вреда на представлявания * упълномощаване * нищожност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №500/15.11.2010 по дело №4591/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * писмени доказателства * обезщетение за забава * начало на давностен срок * погасителна давност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №183/23.07.2012 по дело №1387/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * доказателствена тежест * договор за покупко-продажба * дължимо обезщетение
ТКРешение №71/08.09.2014 по дело №1598/2013Иск за плащане на цена * договор за покупко-продажба * доказателствено значение на фактура * фактура * фактура без задължителни реквизити
ГКРешение №264/18.12.2013 по дело №915/2012Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * прогласяване на недействителност * конститутивен иск * договор за покупко-продажба * увреждане на кредитор * недопустимост на решение
ГКРешение №408/10.09.2010 по дело №82/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * съсобственост * право на строеж * установяване право на собственост * симулация * наследствено правоприемство
ГКРешение №280/06.07.2010 по дело №396/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * държавна собственост * жилища от държавния жилищен фонд * договор за покупко-продажба
ГКРешение №74/17.04.2012 по дело №845/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * действия без представителна власт
ГКРешение №558/13.01.2011 по дело №4323/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * писмени доказателства * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №26/30.01.2012 по дело №151/2011Унищожаемост на договор сключен поради крайна нужда * договор за покупко-продажба * право на ползване * подобрения * наем * унищожаване на договор при явно неизгодни условия * унищожаване поради крайна нужда
ГКРешение №344/26.09.2011 по дело №1603/2010Неоснователно обогатяване * договор за покупко-продажба * отпаднало основание * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №773/10.02.2011 по дело №600/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №698/08.06.2011 по дело №1281/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * вписване в имотен регистър * наследяване по закон * саморъчно завещание * трето лице * договор за покупко-продажба
ГКРешение №95/25.02.2011 по дело №119/2010Делба на наследство * обявяване на предварителен договор за окончателен * приемство в процеса * преюдициални въпроси в производството за делба * договор за покупко-продажба
ГКРешение №649/06.01.2011 по дело №1735/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * договор за покупко-продажба * идентичност по страни, предмет и основание * недействителност на договор * нищожност-липса на съгласие * правен интерес
ГКРешение №135/03.06.2010 по дело №820/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * договор за покупко-продажба * разваляне на договор по съдебен ред * саморъчно завещание * частен документ * писмени доказателства
ГКРешение №222/18.07.2012 по дело №1186/2011Неустойка * предварителен договор * договор за покупко-продажба * договорна неустойка * договор за изработка * неизпълнение
ГКРешение №345/16.09.2010 по дело №139/2009Разваляне на договор * приращения * право на строеж * договор за покупко-продажба * нищожност-привидност на сделка * неизпълнение
ГКРешение №865/23.12.2010 по дело №1831/2009Неоснователно обогатяване * задатък * договорна неустойка * обезщетение за ползване * разпореждане с обща движима вещ * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №31/09.03.2012 по дело №502/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * договор за дарение * договор за покупко-продажба * право на строеж * доказателствена тежест * привидни и прикрити договори
ГКРешение №341/04.08.2010 по дело №4723/2008Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * земеделски земи * договор за покупко-продажба * наследяване * право на възстановяване * придобивна давност
ГКРешение №48/08.02.2011 по дело №545/2010обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * неустойка * договор за покупко-продажба * наем * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №475/14.07.2010 по дело №621/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * нищожност-привидност на сделка * нищожност на дарение * симулация * съсобственост
ГКРешение №402/17.01.2012 по дело №449/2011Разваляне на договор * договор за покупко-продажба * разваляне на договор * доказателствена тежест
ГКРешение №265/20.01.2014 по дело №2216/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * предварителен договор * договор за покупко-продажба * обезщетение за ползване * разваляне на предварителен договор
ГКРешение №599/24.09.2010 по дело №1720/2009Нищожност * произнасяне по непредявен иск * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * неправилна правна квалификация
ГКРешение №405/04.05.2010 по дело №4515/2008Нищожност * договор за покупко-продажба * договор за заем * нищожност на договор за продажба * конституиране на страни
ГКРешение №405/24.08.2010 по дело №1266/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * приемане на наследство * наследствено правоприемство * завет * вписване на искова молба
ГКРешение №461/28.05.2010 по дело №753/2009Установителен иск * установяване право на собственост * договор за покупко-продажба * възстановяване правото на собственост * реституция * земеделски земи
ГКРешение №286/28.09.2011 по дело №1055/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * погасителна давност * владение
ГКРешение №455/19.12.2013 по дело №3635/2013Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * плащане на цена * груб строеж
ГКРешение №273/25.08.2014 по дело №506/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * свидетелски показания * необходимо другарство * нищожност-привидност на сделка * нередовност на исковата молба
ГКРешение №301/24.06.2011 по дело №1154/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * приращения * форма за валидност * постройка * договор за покупко-продажба * договор за замяна
ГКРешение №658/20.07.2011 по дело №1033/2009Делба на наследство * определяне на квоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобиване преди брака * намаляване на завещателно разпореждане * разполагаема част * договор за покупко-продажба
ГКРешение №638/07.12.2010 по дело №73/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * подобрения * право на задържане * необходими разноски * отмяна на нотариален акт * вписване на искова молба * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * добросъвестно владение
ГКРешение №452/25.06.2010 по дело №4277/2008Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * причинно-следствена връзка
ГКРешение №202/25.07.2012 по дело №1145/2011Неустойка * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №523/14.07.2011 по дело №3114/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * придобиване по време на брака * ограничения на собствеността * изключителен собственик * продажба на право на строеж * принцип на равенство на страните
ГКРешение №186/18.07.2016 по дело №810/2016Предварителен договор * сила на пресъдено нещо * договор за покупко-продажба * симулативна сделка * нищожност-противоречие на закона
ГКРешение №64/25.07.2016 по дело №6237/2015Делба * трансформация * съпружеска имуществена общност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №129/29.07.2016 по дело №5484/2015Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * жилищна нужда * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * наем
ГКРешение №453/03.08.2016 по дело №1742/2015Неустойка * предварителен договор * договор за покупко-продажба * нищожност-липса на предмет
ГКРешение №122/13.09.2016 по дело №5533/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отменителен /Павлов/ иск * правен интерес * договор за покупко-продажба
ГКРешение №280/06.12.2016 по дело №2394/2013Задатък * предварителен договор * договор за покупко-продажба * незаконен строеж * право на собственост * неизпълнение на договор
ГКРешение №166/03.01.2017 по дело №209/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * регулационен план * договор за покупко-продажба * давностен срок
ГКРешение №210/27.01.2017 по дело №2309/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * договор за покупко-продажба * придобивна давност * добросъвестно владение
ТКРешение №166/07.02.2017 по дело №950/2015Неустойка * договор за покупко-продажба * Обективна невъзможност на изпълнението
ГКРешение №18/02.03.2017 по дело №2870/2016Евентуална евикция при конкуриращи права на трети лица * преобразуване на търговски дружества * отделяне * договор за покупко-продажба
ГКРешение №29/22.03.2017 по дело №2955/2016Ревандикационен иск * добросъвестно владение * договор за покупко-продажба * недействителност на сделка
ГКРешение №31/22.03.2017 по дело №2746/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договор за покупко-продажба * Обезсилване на решение * Делба * възлагане на неподеляем имот * висящност на процеса
ГКРешение №63/28.03.2017 по дело №822/2015Нищожност * действия във вреда на представлявания * недействителност на сделка * договор за покупко-продажба * представителна власт
ГКРешение №21/27.03.2017 по дело №2705/2016Неоснователно обогатяване * неосъществено основание * предварителен договор * договор за покупко-продажба * трето лице
ГКРешение №102/03.07.2017 по дело №4192/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договор за покупко-продажба * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №117/12.07.2017 по дело №5654/2015Нищожност * договор за покупко-продажба * недействителност на договор * представителна власт
ГКРешение №182/13.07.2017 по дело №4460/2015Договаряне във вреда на представлявания * недействителност на договор * договор за покупко-продажба * ревандикационен иск
ТКРешение №44/14.07.2017 по дело №1204/2011Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * решение на общо събрание
ТКРешение №102/21.07.2017 по дело №702/2016Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба
ГКРешение №180/26.07.2017 по дело №4061/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договор за покупко-продажба * договор за дарение * нищожност-привидност на сделка * симулативна сделка * развод
ТКРешение №181/26.02.2018 по дело №2665/2016Нищожност на действия и сделки * противоречие със закона * договор за покупко-продажба
ТКРешение №344/24.01.2019 по дело №38/2018Отменителен /Павлов/ иск * договор за покупко-продажба