Ключови фрази
възражение

ГКРешение №228/01.10.2014 по дело №1060/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * възражение * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №3/07.01.2015 по дело №6629/2014Частна касационна жалба * суперфиция * иск за защита правото на суперфициара да ползува земята чл.64 ЗС * възражение * преклузия * обективни предели на сила на пресъдено нещо
ГКРешение №94/27.06.2016 по дело №520/2016Ревандикационен иск * оспорване на констативен нотариален акт * възражение * право на собственост
ГКРешение №110/29.10.2014 по дело №1875/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * определяне на квоти * възражение * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №218/29.09.2014 по дело №6670/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давност * служебно начало * възражение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №260/03.11.2014 по дело №2943/2014Делба * съсобственост * възражение * подобрения * подобрения в съсобствен имот
ГКОпределение №36/26.01.2015 по дело №5936/2014Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * възражение * прекомерност на адвокатско възнаграждение * разноски * преклузия
ГКРешение №250/21.12.2015 по дело №3897/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * прехвърляне на спорно право * възражение * придобивна давнност * обезщетение за ползване на чужд имот * свидетелски показания * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №80/08.06.2016 по дело №5878/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * право на изкупуване * сила на пресъдено нещо * възражение * придобивна давност * неправилна правна квалификация * доказателства * указания на съда
ГКРешение №61/01.07.2016 по дело №5652/2015Ревандикационен иск * възражение * доклад по делото * нищожност * основателност на иск
ГКРешение №78/19.07.2016 по дело №355/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * завет * изключителен собственик * мотиви на въззивно решение * възражение
ГКРешение №15/16.02.2017 по дело №60077/2016Иск за съществуване на вземането * преклузия * възражение
ГКРешение №11/27.02.2017 по дело №2543/2016Делба на наследство * лично имущество * съпружеска имуществена общност * възражение * правомощия на въззивната инстанция * наследствено правоприемство
ГКОпределение №65/06.03.2017 по дело №318/2017Частна касационна жалба * насрещен иск * възражение * преюдициалност на спор * Делба * ревандикационен иск
ГКРешение №28/15.03.2017 по дело №2872/2016Ревандикационен иск * възражение * добросъвестно владение
ГКРешение №24/23.03.2017 по дело №60047/2016съпричиняване * отговор на искова молба * възражение * Застрахователно обезщетение * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №57/19.05.2017 по дело №3457/2016Ревандикационен иск * владение * предаване на владение * реална част * неоснователно обогатяване * възражение * право на задържане * подобрения в чужд имот * придобивна давност
ГКРешение №83/03.11.2017 по дело №2383/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * преклузия * отговор на искова молба * възражение * доказателствена сила на вписванията в счетоводните книги
ГКРешение №100/13.11.2017 по дело №4276/2016Ревандикационен иск * приемство в процеса * възражение
ГКРешение №87/04.12.2017 по дело №4699/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на строеж * погасителна давност * възражение
ГКРешение №208/22.12.2017 по дело №396/2017Делба * възражение * относителна недействителност
ГКРешение №56/22.02.2018 по дело №2372/2017колективен трудов договор * възражение * недействителност на трудов договор
ГКРешение №26/19.03.2018 по дело №554/2017Иск за съществуване на вземането * преклузия * Възнаграждение * процесуално представителство * лихва * заповед за изпълнение * възражение * прекомерност на адвокатско възнаграждение * Иск за установяване на вземането
ГКРешение №160/06.03.2019 по дело №3454/2017Делба на наследство * възстановяване на запазена част * правомощия на въззивната инстанция * възражение * доказателства * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №68/18.06.2019 по дело №3931/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * насрещен иск * допустимост на иск * реституция * възражение * право на собственост * негаторен иск * предмет на делото
ГКРешение №183/29.10.2019 по дело №61088/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * частичен иск * възражение * сила на пресъдено нещо * преклузия