Ключови фрази
гаранционен фонд

ТКОпределение №53/03.06.2010 по дело №1109/2009Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * застрахователно обезщетение за имуществени вреди * застраховка "гражданска отговорност" * неправоспособен водач на МПС * гаранционен фонд
ТКРешение №66/05.07.2012 по дело №376/2011Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * застраховка "гражданска отговорност" * гаранционен фонд * необсъждане на доказателства
ТКРешение №180/05.01.2017 по дело №3155/2015Плащания от Гаранционен фонд * обезщетение за неимуществени вреди * задължителна сила на присъда /споразумение/ * гаранционен фонд
ТКРешение №5/03.02.2017 по дело №50292/2016Пряк иск на увредения срещу застрахователя * гаранционен фонд * справедливост на обезщетението * неимуществени вреди
ТКРешение №116/03.07.2017 по дело №1921/2016Непозволено увреждане * гаранционен фонд * гражданска отговорност * прихващане
ТКРешение №108/06.07.2017 по дело №436/2016Плащания от Гаранционен фонд * гаранционен фонд * застраховка "гражданска отговорност"
ТКРешение №177/07.11.2017 по дело №316/2017Изплащане гарантирани размери на застрахователни вземания от ГФ * Застрахователно обезщетение * гаранционен фонд
ТКОпределение №805/28.12.2017 по дело №1648/2017Частна касационна жалба * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * гаранционен фонд
ТКРешение №146/10.01.2018 по дело №1198/2016Пряк иск на увредения срещу застрахователя * гаранционен фонд * Застрахователно обезщетение * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ТКОпределение №337/29.05.2019 по дело №916/2019Частна касационна жалба * допустимост на иск * гаранционен фонд