Ключови фрази
грабеж на вещи, извършен от две или повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи

НКРешение №412/28.01.2016 по дело №1317/2015Грабеж на вещи, извършен от две или повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи * Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ * основателност на искане за възобновяване * споразумение
НКРешение №01/18.02.2011 по дело №371/2010Грабеж на вещи, извършен от две или повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи * съучастническа дейност * цели на наказанието
НКРешение №571/24.02.2014 по дело №1416/2013Грабеж на вещи, извършен от две или повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи * липса на правен интерес * разпознаване на лице * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата * справедливост на наказание
НКРешение №239/19.04.2011 по дело №1257/2011Грабеж на вещи, извършен от две или повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи * общодържавно издирване * неупражняване на права по чл. 55 НПК * задочно производство
НКРешение №130/10.07.2012 по дело №224/2012Грабеж на вещи, извършен от две или повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи * съизвършител * общодържавно издирване
НКРешение №554/07.01.2010 по дело №419/2010Грабеж на вещи, извършен от две или повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи * квалифициран грабеж * индивидуализация на наказание * висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца
НКРешение №168/01.06.2015 по дело №1862/2014Грабеж на вещи, извършен от две или повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи * справедливост на наказание
НКРешение №177/24.04.2015 по дело №137/2015Грабеж на вещи, извършен от две или повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи * справедливост на наказание * процесуални нарушения * приобщаване на доказателства * прочитане на свидетелски показания * абсолютно нарушение на процесуални правила
НКРешение №30/01.02.2013 по дело №2153/2012Грабеж на вещи, извършен от две или повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи * съкратено съдебно следствие * ограничение за самопризнанието като смекчаващо вината обстоятелство
НКРешение №274/06.06.2011 по дело №1229/2011Грабеж на вещи, извършен от две или повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи * опасен рецидив * индивидуализация на наказание
НКРешение №559/17.12.2012 по дело №1493/2012Грабеж на вещи, извършен от две или повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи * съизвършител * висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца
НКРешение №431/06.03.2015 по дело №1381/2014Грабеж на вещи, извършен от две или повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи * искане за възобновяване на две основания
НКРешение №519/05.11.2010 по дело №488/2010Грабеж на вещи, извършен от две или повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи * задочно производство * задържане под стража * процедура по чл. 254, ал. 4 НПК
НКРешение №403/05.12.2014 по дело №1128/2014Грабеж на вещи, извършен от две или повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №470/22.11.2010 по дело №459/2010Грабеж на вещи, извършен от две или повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи * просрочено искане за възобновяване
НКРешение №105/20.06.2016 по дело №277/2016Грабеж на вещи, извършен от две или повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи * отегчаващи вината обстоятелства * неоснователност на касационна жалба