Ключови фрази
косвено представителство

ТКОпределение №35/13.01.2012 по дело №810/2011Частна касационна жалба * допустимост на иск * косвено представителство
ГКРешение №196/16.10.2013 по дело №2326/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * договор за поръчка * косвено представителство * доказателствени средства
ГКРешение №811/16.03.2010 по дело №3606/2008Делба * косвено представителство * съсобственост * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №375/03.01.2012 по дело №288/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * застрахователно обезщетение * доказателства и доказателствени средства * косвено представителство * договор за поръчка * обогатяване