Ключови фрази
частно държавно вземане

ТКОпределение №604/10.08.2010 по дело №249/2010частно държавно вземане * дължима държавна такса от държавно учреждение
ТКРешение №125/14.10.2011 по дело №577/2010Иск за съществуване на вземането * произнасяне по непредявен иск * тълкуване на договор * частно държавно вземане * валута * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №732/10.12.2009 по дело №832/2009частно държавно вземане * процесуален субституент * правен интерес * отрицателен установителен иск
ТКОпределение №129/04.03.2009 по дело №119/2009частно държавно вземане * установителен иск
ТКРешение №244/27.12.2010 по дело №52/2010Вземания, установени с акт за установяване на частни държавни вземане * незаконен съдебен състав * частно държавно вземане
ГКОпределение №214/19.03.2012 по дело №88/2012държавна такса * държавно учреждение * трудово правоотношение * освобождаване от такси и разноски * частно държавно вземане
ТКРешение №30/22.04.2009 по дело №353/2008несъстоятелност * частно държавно вземане * ликвидационен дял * Предявяване на установителен иск * ликвидация