Ключови фрази
Получаване на дял от личното имущество

Определение №566/20.12.2010 по дело №недопустимост на иск * допустимост на иск * Ревандикационен иск * получаване на дял от личното имущество
ГКРешение №249/16.07.2010 по дело №268/2009Получаване на дял от личното имущество * получаване на дял от личното имущество * придобиване по време на брака * доказателствена тежест * развод * лично имущество * принос
ГКРешение №551/15.12.2010 по дело №1179/2009Получаване на дял от личното имущество * съпружеска имуществена общност * принос * лично имущество
ГКРешение №289/2011/18.01.2012 по дело №1475/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * лично имущество * съпружеска имуществена общност * принос * получаване на дял от личното имущество
ГКРешение №188/15.09.2014 по дело №5563/2013Получаване на дял от личното имущество * съпружеска имуществена общност * принос * вещо лице * придобиване по време на брака * съдебно-икономическа експертиза