Ключови фрази
заменяне на страна

ГКРешение №203/14.10.2013 по дело №2828/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * необходимо другарство * заменяне на страна * прехвърляне на спорното право
ГКОпределение №473/10.08.2009 по дело №356/2009делба * необходимо другарство * конституиране на страни * прехвърляне на спорното право * заменяне на страна
ТКОпределение №485/15.09.2015 по дело №566/2015Частна касационна жалба * процесуална правосубектност * вливане на дружество * правоприемство между юридически лица * заменяне на страна
ГКОпределение №110/21.04.2016 по дело №1078/2016Частна касационна жалба * пасивна процесуална легитимация * заменяне на страна * изменение на иска * нередовност на исковата молба * конституиране на страни
ГКРешение №243/04.12.2013 по дело №1139/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * благоустройствени мероприятия * възстановяване правото на собственост * заменяне на страна * приемство в процеса