Ключови фрази
концентрационно начало в гражданския процес

ГКРешение №246/23.10.2013 по дело №3418/2013Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * допълнителна въззивна жалба * изтичане на срок * концентрационно начало в гражданския процес
ГКОпределение №157/29.02.2012 по дело №50/2012връчване на съдебни книжа * принцип на служебното начало * насрещен иск * разделяне на искове * концентрационно начало в гражданския процес * преклузия * пълна имуществена отговорност на работник или служител * възражение за неподсъдност
ГКРешение №429/21.06.2010 по дело №1151/2009Делба * определяне на квоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * нови факти и доказателства * задължение на съда за оказване съдействие на страните * концентрационно начало в гражданския процес * принцип на служебното начало * преклузия * доклад по делото * отговор на искова молба
ГКОпределение №499/16.11.2012 по дело №448/2012правен интерес * допустимост на иск * концентрационно начало в гражданския процес