Ключови фрази
обратно изкупуване

ГКРешение №333/23.04.2010 по дело №526/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * договор за заем * обратно изкупуване * обезпечение по договор за заем * привидни и прикрити договори
ГКРешение №179/15.05.2010 по дело №77/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * възстановяване правото на собственост * обратно изкупуване * разваляне на договор * алеаторен договор
ТКРешение №145/01.12.2017 по дело №2587/2016Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * споразумение * служебно приложение на императивен материален закон * обратно изкупуване