Ключови фрази
нищожност на договор за продажба

ТКРешение №46/19.04.2011 по дело №455/2010Установителен иск * адвокатско възнаграждение * нищожност на договор за продажба * ликвидация * решение на общо събрание
ГКРешение №126/26.04.2013 по дело №357/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-противоречие на закона * предаване на владение * обезщетение за ползване
ГКРешение №86/07.04.2010 по дело №110/2009Ревандикационен иск * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * общинска собственост * нищожност на договор за продажба * доказателствена тежест * предаване на владение
ГКРешение №86/13.07.2011 по дело №1872/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * наемни правоотношения * одържавени недвижими имоти * доказателства * жилищна нужда * липса на съгласие
ГКРешение №118/21.05.2013 по дело №1535/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * начало на давностен срок * придобивна давност * акцизни стоки без бандерол * давностно владение * нищожност на договор за продажба * доказателства
ГКРешение №5/20.01.2012 по дело №822/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * официален документ * нищожност на договор за продажба * форма за валидност * отговор на искова молба * отговор на искова молба
ГКРешение №93/06.04.2012 по дело №1548/2010Нищожност * нищожност-невъзможен предмет * нищожност на договор за продажба * реална част * преустройство
ГКРешение №206/17.07.2012 по дело №824/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * нищожност-привидност на сделка * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * симулация
ГКРешение №170/11.07.2011 по дело №885/2010Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * възстановяване правото на собственост * трето лице * преклузивен срок * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №10/20.02.2013 по дело №742/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * самостоятелен обект * общинска собственост * нищожност на договор за продажба * нищожност-невъзможен предмет
ГКРешение №737/24.11.2010 по дело №349/2010Нищожност * съпружеска имуществена общност * съсобственост * прогласяване на недействителност * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №30/11.02.2015 по дело №4188/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на договор за продажба * симулативна сделка * съпружеска имуществена общност * нищожност-привидност на сделка * необходимо другарство
ГКРешение №16/04.04.2012 по дело №589/2011Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * реституция * неоснователно обогатяване * подобрения * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №512/05.01.2012 по дело №370/2010Установителен иск * установяване право на собственост * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * нищожност на договор за продажба * нищожност-заобикаляне на закона * идентичност на имоти * съдебно-техническа експертиза * помощен план * реституция * замяна * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №410/19.07.2010 по дело №389/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * доказателствена тежест * вписване на ипотека * държавна такса * компетентност * делегиране на правомощия
ГКРешение №33/02.07.2015 по дело №3903/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * упълномощаване * форма за действителност
ГКРешение №60/19.05.2016 по дело №3569/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * нищожност на нотариално действие * нищожност-липса на форма
ГКОпределение №275/16.10.2015 по дело №4728/2015Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * унищожаване на договор при явно неизгодни условия * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №82/01.06.2015 по дело №6873/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * доказателства * придобивна давност * предварителен договор * намерение за своене * прекъсване на давност
ГКРешение № 165/17.05.2010 по дело №4719/2008Нищожност * ревандикационен иск * нищожност на договор за продажба * предаване на владение * спиране на производството по делото * задължителна сила на присъда /споразумение/ * доказателства * нищожност-липса на съгласие * нищожност-противоречие на закона * нищожност на нотариално действие
ГКРешение №280/24.10.2011 по дело №344/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * необходими разноски * давностно владение * съпружеска имуществена общност * прекъсване на давност * конституиране на страни
ГКРешение №491/07.07.2010 по дело №1348/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на искова молба * сила на пресъдено нещо * добросъвестно владение * трето лице * преклузия * обратно действие * нищожност на договор за продажба * нищожност на пълномощно * възражение за изтекла давност
ГКРешение №145/29.04.2010 по дело №132/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * недействителност на договор * нищожност на договор за продажба * отчуждаване * настаняване в държавни жилища * преклузивен срок * упълномощаване * минимален размер на имот * одържавени недвижими имоти * наем
ГКРешение №36/01.02.2012 по дело №211/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * преклузивен срок * допустимост на иск * принудително изпълнение
ГКРешение №92/21.06.2013 по дело №327/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №155/10.07.2012 по дело №22/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * установяване право на собственост * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * симулация * привидни и прикрити договори * наследяване
ГКРешение №140/23.11.2015 по дело №2725/2015Ревандикационен иск * правоприемство * придобивна давност * право на задържане * нищожност на договор за продажба * делегиране на правомощия * административна дейност
ГКОпределение №25/25.01.2016 по дело №198/2016Частна касационна жалба * нищожност на договор за продажба * право на задържане * обезпечение на бъдещ иск
ГКРешение №244/13.10.2011 по дело №1178/2010Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * указания на ВКС
ГКРешение №43/14.04.2014 по дело №6421/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * нищожност на договор за продажба * държавна собственост
ГКРешение №235/06.12.2013 по дело №1005/2012Нищожност * разваляне на договор * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №393/22.10.2012 по дело №31/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реална част * одържавени недвижими имоти * недействителност на договор * обективни предели на сила на пресъдено нещо * субективни предели на сила на пресъдено нещо * нищожност на договор за продажба * преклузивен срок
ГКРешение №392/18.01.2012 по дело №1487/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-привидност на сделка * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * обективно съединяване на искове * земеделски земи * нищожност-противоречие на закона
ГКРешение №16/14.02.2011 по дело №236/2010Нищожност * установяване право на собственост * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * представителна власт * графологическа експертиза
ГКОпределение №247/11.05.2009 по дело №267/2009иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №473/25.11.2011 по дело №1501/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * самостоятелен обект * преустройство * общи части * експертиза * архитектурен проект * таван * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на предмет
ГКРешение №233/27.11.2012 по дело №195/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * незаконен строеж * общинска собственост * преустройство * самостоятелен обект * нищожност на договор за продажба * етажна собственост * общи части
ГКРешение №333/23.04.2010 по дело №526/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * договор за заем * обратно изкупуване * обезпечение по договор за заем * привидни и прикрити договори
ГКРешение №122/28.03.2012 по дело №955/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * земеделски земи * нищожност на договор за продажба * нищожност на административен акт * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №94/31.03.2015 по дело №5791/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * нищожност на договор за продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * нищожност-привидност на сделка * симулативна сделка
ГКРешение №552/15.07.2010 по дело №171/2009Отменителен иск * предварителен договор * договор за покупко-продажба * относителна недействителност * нищожност на договор за продажба * сила на пресъдено нещо * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор
ГКРешение №80/05.04.2011 по дело №1262/2009Нищожност * ревандикационен иск * предаване на владение * привидни и прикрити договори * симулация * сила на пресъдено нещо * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * дарение
ГКРешение №138/03.12.2014 по дело №1982/2014Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * допълване на решение * очевидна фактическа грешка * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №205/19.07.2012 по дело №215/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * споразумение при развод по взаимно съгласие * сила на пресъдено нещо * трансформация * лични средства * принос * нищожност на договор за продажба * ведомствено жилище * придобиване по време на брака * частична трансформация
ГКРешение №375/28.12.2012 по дело №1347/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-противоречие на закона * нищожност-липса на съгласие * нищожност-липса на предмет * нищожност-накърняване на добрите нрави * доказателствена тежест * доказателствена сила на частен документ * конституиране на страни
ГКРешение №239/30.07.2010 по дело №758/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * недействителност на договор * одържавени недвижими имоти * доказателствена тежест * договор за делба * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * неоснователно обогатяване
ГКРешение №128/28.05.2013 по дело №31/2013делба * нищожност на договор за продажба * съсобственост * определяне на квоти * спиране на давност * придобивна давност * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №88/03.05.2012 по дело №191/2011Нищожност * нищожност на договор за продажба * отчуждаване * нищожност-противоречие на закона * неизпълнение на договорни отношения * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №684/25.01.2010 по дело №5278/2008Нищожност * необходимо другарство * нищожност на договор за продажба * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
ГКРешение №534/11.09.2009 по дело №3403/2008нищожност на договор за продажба * жилища от държавния жилищен фонд * преклузивен срок * Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * настаняване в държавни жилища * одържавени недвижими имоти * недействителност на договор * наем
ГКРешение №340/05.05.2010 по дело №137/2009нищожност на договор за продажба * отмяна на нотариален акт * Нищожност
ГКРешение №675/22.11.2010 по дело №124/2010право на строеж * нищожност на договор за продажба * Нищожност
ГКРешение №116/26.07.2013 по дело №27/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * надлежна страна * упълномощаване * обективно съединяване на искове * отмяна на нотариален акт
ТКОпределение №285/08.06.2016 по дело №1072/2016Частна касационна жалба * нищожност на договор за продажба * несъстоятелност * спиране на производство по несъстоятелност
ГКРешение №459/2010/01.02.2011 по дело №1292/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * договор за дарение
ГКРешение №325/27.09.2012 по дело №1718/2009Установителен иск * установяване право на собственост * самостоятелен обект * груб строеж * нищожност-липса на предмет * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №69/20.06.2016 по дело №6228/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нищожност на договор за продажба * съсобственост * държавна собственост
ГКОпределение №580/13.10.2010 по дело №441/2010цена на иска * държавна такса * нищожност на договор за продажба * недействителност на договор
ГКРешение №156/10.06.2013 по дело №1497/2013Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №882/02.05.2011 по дело №1250/2009Иск за изваждане от жилище в ЖСК * представителна власт * решение на общо събрание на кооперация * доказателствена сила на нотариален акт * предварителен договор * нищожност на договор за продажба * упълномощаване
ГКРешение №367/09.07.2010 по дело №4727/2008отмяна на нотариален акт * нищожност на договор за продажба * задължително другарство * нередовност на исковата молба * съпружеска имуществена общност * свръх петитум * Нищожност
ГКРешение №496/13.07.2010 по дело №1011/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * земеделски земи * правоприемство * отрицателен установителен иск * възстановяване правото на собственост * благоустройствени мероприятия * нищожност на договор за продажба * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №40/22.08.2013 по дело №305/2012Нищожност * нищожност на договор за продажба * нищожност-противоречие на закона * военнослужещ * ведомствено жилище * нищожност-липса на предмет * предаване на владение
ГКРешение №220/20.11.2012 по дело №623/2011Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * жилища от държавния жилищен фонд * доказателствена тежест
ГКРешение №309/30.06.2010 по дело №327/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * конфискация * предаване на владение * възстановяване правото на собственост на имоти, отнети от лица, лишени от българско гражданство * приложим закон
ГКРешение №33/19.02.2015 по дело №3050/2014Нищожност * нищожност на договор за продажба * нищожност-накърняване на добрите нрави * погасителна давност
ГКРешение №202/16.03.2010 по дело №4150/2008Нищожност * симулация * нищожност-привидност на сделка * иск за установяване на привидност * договор за гледане и издръжка * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * привидни и прикрити договори
ГКРешение №286/09.08.2010 по дело №1206/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възбрана * нищожност на договор за продажба * принудително изпълнение * ограничено запрещение * отмяна на обезпечение * обезпечителни мерки
ГКРешение №218/10.10.2014 по дело №850/2014Нищожност * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба
ГКРешение №214/20.07.2010 по дело №109/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * договор за покупко-продажба * действия във вреда на представлявания * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №397/03.10.2012 по дело №1604/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на предмет * допустимост на иск * съсобственост * доказателства
ГКРешение №485/05.11.2012 по дело №1401/2011договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * свидетелски показания * нищожност-липса на форма * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №470/16.01.2012 по дело №1318/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * запис на заповед * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * доказателства * договаряне сам със себе си * упълномощаване
ГКРешение №416/22.10.2012 по дело №294/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * реституция * трето лице * държавна собственост * нищожност на договор за продажба * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * преклузивен срок
ГКРешение №93/07.06.2013 по дело №883/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * нищожност на договор за продажба * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №551/13.09.2010 по дело №669/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * добросъвестно владение * симулация * нищожност на договор за продажба * обективно съединяване на искове * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №879/09.03.2010 по дело №4029/2008Нищожност * нищожност на договор за продажба * Нищожност на действия и сделки * принос * представителна власт * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №799/21.02.2011 по дело №305/2009Установителен иск * установителен иск * нищожност на договор за продажба * неправилна правна квалификация * нередовност на исковата молба * правоприемство * установяване право на собственост
ГКРешение №389/2014/13.05.2015 по дело №6626/2013Унищожаемост на договор поради измама * произнасяне по непредявен иск * обезсилване на решение за обявяване на предварителен договор за окончателен * доклад по делото * указания на съда * нищожност на договор за продажба * унищожаване поради измама
ГКРешение №92/16.03.2012 по дело №980/2011Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * настаняване в държавни жилища
ТКРешение №128/01.11.2012 по дело №646/2011Нищожност * нищожност на договор за продажба * решение на общо събрание за разпореждане с недвижим имот * отговорност на управителя и контрольора * управление на еднолично ООД * дружествени книги
ГКРешение №114/21.04.2016 по дело №4370/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * договорна ипотека * оттегляне на пълномощия * действия без представителна власт * висяща недействителност * относителна недействителност
ГКРешение №198/25.06.2010 по дело №883/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №172/21.03.2011 по дело №80/2010Неоснователно обогатяване * предварителен договор * нищожност на договор за продажба * забава * неизпълнение
ГКРешение №22/17.05.2012 по дело №1854/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * нищожност на договор за продажба * погасителна давност * нищожност-липса на основание * начална липса на основание * нередовност на исковата молба * свидетелски показания
ГКРешение №260/16.12.2014 по дело №2101/2014Нищожност * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №831/04.01.2010 по дело №2807/2008Нищожност * нищожност на договор за продажба * упълномощаване * договор за заем * договорна ипотека * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №544/19.07.2010 по дело №850/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * договор за замяна * косвен съдебен контрол * жилищна нужда * нищожност на административен акт * допустимост на иск * конституиране на страни
ГКРешение №359/19.11.2012 по дело №159/2012Неоснователно обогатяване * ограничено запрещение * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * отпаднало основание
ГКРешение №113/31.05.2012 по дело №1677/2010Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * изменение на иска * представителна власт * свидетелски показания * нищожност на договор за дарение * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №101/05.04.2011 по дело №829/2009Нищожност * недействителност на договор * форма на упълномощаването * упълномощаване * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №633/25.10.2010 по дело №1369/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност-липса на съгласие * доказателствена сила на нотариален акт * недобросъвестно владение * нищожност на договор за продажба * упълномощаване * представителна власт
ГКРешение №3/18.02.2010 по дело №3231/2008нищожност на договор за продажба * мним представител * упълномощаване * договорна неустойка * лихва * Нищожност * нищожност-липса на съгласие * трето лице
ГКРешение №170/10.06.2010 по дело №339/2009Нищожност * договор за заем * договор за изработка * предварителен договор * нищожност на договор за продажба * нищожност-привидност на сделка * свидетелски показания * доказателствена тежест
ГКОпределение №283/15.06.2015 по дело №2164/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * евентуален иск * обективно съединяване на искове * нищожност на договор за продажба * ревандикационен иск * разваляне на договор по съдебен ред * унищожаване на договор * преюдициалност на спор
ГКРешение №331/01.03.2013 по дело №1210/2011Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * приемство в процеса * конституиране на страни * преклузивен срок * необходимо другарство
ГКРешение №172/19.04.2012 по дело №811/2011Нищожност * нищожност на нотариално действие * нищожност на договор за продажба * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №43/01.03.2010 по дело №573/2009Нищожност * нищожност на договор за продажба * родова подсъдност
ГКРешение №249/23.07.2010 по дело №92/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * произнасяне по непредявен иск * упълномощаване * унищожаване поради измама
ГКРешение №104/17.04.2013 по дело №708/2012установяване право на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * забрана за придобиване по давност * Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./
ГКРешение №75/16.07.2015 по дело №6599/2014Ревандикационен иск * нищожност на договор за продажба * констативен нотариален акт * нередовност на исковата молба * допустимост на иск
ГКРешение №318/06.07.2012 по дело №615/2010Установителен иск * установяване право на собственост * сила на пресъдено нещо * отмяна на нотариален акт * нищожност на договор за продажба * нищожност-противоречие на закона * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №813/07.09.2011 по дело №256/2010Нищожност * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * нищожност на пълномощно * нищожност-липса на съгласие * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
ГКРешение №414/26.05.2010 по дело №1083/2009нищожност на договор за продажба * упълномощаване * разпореждане с обща движима вещ * представителна власт * Управление и разпореждане с общо имущество * нищожност-липса на съгласие * режим на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №435/01.03.2013 по дело №370/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * симулация * доказателства
ГКРешение №312/14.02.2011 по дело №829/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * реституция * придобивна давност * присъединяване на владение * право на задържане * вписване на искова молба
ГКРешение №46/27.03.2013 по дело №544/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-привидност на сделка
ГКРешение №21/24.03.2015 по дело №3529/2014Нищожност * нищожност на договор за продажба * действия във вреда на представлявания * представителна власт * недействителност на сделка
ГКРешение №342/2011/17.02.2012 по дело №71/2011Ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * доказателства и доказателствени средства * нищожност на договор за продажба * съдебно-психиатрична експертиза
ГКРешение №387/29.09.2010 по дело №439/2009Делба на наследство * съсобственост * публична продан * обезщетение за ползване * претенции по сметки * иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №788/04.01.2011 по дело №1741/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * нищожност-привидност на сделка * нищожност-противоречие на закона * правомощия на въззивната инстанция * привидни и прикрити договори * договор за заем
ГКРешение №117/31.05.2016 по дело №5673/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * ревандикационен иск * негаторен иск * принцип на диспозитивното начало * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация * обективно съединяване на искове * евентуален иск * суперфиция * общи части
ГКРешение №321/26.09.2012 по дело №54/2012Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * недействителност на договор * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * очевидна фактическа грешка * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №24/09.02.2016 по дело №2419/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * нищожност-накърняване на добрите нрави
ГКРешение №599/24.09.2010 по дело №1720/2009Нищожност * произнасяне по непредявен иск * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * неправилна правна квалификация
ГКРешение №405/04.05.2010 по дело №4515/2008Нищожност * договор за покупко-продажба * договор за заем * нищожност на договор за продажба * конституиране на страни
ГКРешение №791/20.07.2011 по дело №1347/2009Делба * определяне на квоти * нищожност на договор за продажба * придобиване по време на брака * земеделски земи * принцип на равенство на страните * принос * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №201/17.10.2013 по дело №2329/2013Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * право на задържане * оттегляне на иск * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №452/25.06.2010 по дело №4277/2008Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * причинно-следствена връзка
ГКРешение №272/25.06.2010 по дело №4804/2008Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * наем * продажба на държавни жилища на наемател * настаняване в държавни жилища * нищожност-противоречие на закона * жилищна нужда * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №272/25.08.2014 по дело №290/2012Нищожност * нищожност на договор за продажба * установяване право на собственост * публична държавна собственост
ГКРешение №129/29.07.2016 по дело №5484/2015Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * жилищна нужда * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * наем
ГКРешение №155/13.09.2016 по дело №4607/2015Нищожност * държавна собственост * земеделски земи * нищожност на договор за продажба * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №200/09.12.2016 по дело №1546/2016Ревандикационен иск * негаторен иск * нищожност на договор за продажба * връзка на обусловеност * добросъвестно владение * придобивна давност * публична продан
ГКОпределение №53/15.03.2017 по дело №660/2017Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * цена на иска * ревандикационен иск * нищожност на договор за продажба * държавна такса
ГКРешение №65/21.03.2017 по дело №639/2016Нищожност * нищожност на договор за продажба * действия във вреда на представлявания * нищожност-накърняване на добрите нрави * договаряне сам със себе си
ТКОпределение №196/03.04.2017 по дело №1956/2016Частна касационна жалба * несъстоятелност * спиране на производство по несъстоятелност * отменителен иск в производство по несъстоятелност * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №62/20.07.2017 по дело №4283/2016Ревандикационен иск * неоснователно обогатяване * нищожност на договор за продажба * привидни и прикрити договори * симулативна сделка * прехвърляне на спорно право
ГКРешение №238/16.10.2017 по дело №963/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * нищожност-накърняване на добрите нрави * необходимо другарство * Брачен договор
ТКРешение №202/21.12.2017 по дело №689/2017Разваляне на договор по съдебен ред * нищожност на договор за продажба * липса на правен интерес
ГКРешение №232/16.11.2018 по дело №3745/2017Нищожност * нищожност на договор за продажба * отговорност за вреди при органно представителство на търговско дружество