Ключови фрази
привидни и прикрити договори

ГКРешение №128/22.02.2016 по дело №931/2015Ревандикационен иск * недопустимост на решение * нищожност * симулация * привидни и прикрити договори
ГКРешение №205/25.11.2013 по дело №3243/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * доказателствени средства * привидни и прикрити договори * симулация * обратно писмо * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
ГКРешение №92/06.04.2012 по дело №761/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * запис на заповед * договор за заем * свидетелски показания * привидни и прикрити договори * договорна ипотека
ГКРешение №313/2012/05.03.2013 по дело №351/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * привидни и прикрити договори * нищожност на делба
ГКОпределение №150/23.02.2012 по дело №656/2011разваляне на договор по съдебен ред * привидни и прикрити договори * допустимост на иск * делба * сила на пресъдено нещо * преклузия * нищожност-привидност на сделка
ГКРешение №137/12.07.2013 по дело №468/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * правен интерес * симулация * привидни и прикрити договори
ГКРешение №155/10.07.2012 по дело №22/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * установяване право на собственост * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * симулация * привидни и прикрити договори * наследяване
ГКРешение №333/23.04.2010 по дело №526/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * договор за заем * обратно изкупуване * обезпечение по договор за заем * привидни и прикрити договори
ГКРешение №181/20.07.2012 по дело №1321/2011Нищожност * договор за дарение * договор за покупко-продажба * привидни и прикрити договори * симулация
ГКРешение №544/06.01.2011 по дело №1053/2010Делба * съсобственост * свидетелски показания * писмени доказателства * симулация * конституиране на страни * задължително другарство * съпружеска имуществена общност * привидни и прикрити договори * обратно писмо
ГКРешение №80/05.04.2011 по дело №1262/2009Нищожност * ревандикационен иск * предаване на владение * привидни и прикрити договори * симулация * сила на пресъдено нещо * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * дарение
ГКРешение №34/23.03.2015 по дело №7201/2013Нищожност * симулативна сделка * предварителен договор * договор за покупко-продажба * привидни и прикрити договори * договорна ипотека
ГКРешение №196/15.10.2013 по дело №1348/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * привидни и прикрити договори
ГКРешение №202/16.03.2010 по дело №4150/2008Нищожност * симулация * нищожност-привидност на сделка * иск за установяване на привидност * договор за гледане и издръжка * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * привидни и прикрити договори
ГКРешение №464/16.06.2010 по дело №1069/2009Делба * определяне на квоти * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * свидетелски показания * симулация * принос * договор за дарение * договор за покупко-продажба * начало на писмено доказателство * задължително другарство * привидни и прикрити договори * обратно писмо
ГКРешение №19/13.03.2014 по дело №2159/2013Привидни и прикрити договори * договор за дарение * обратно писмо * нищожност на договор
ГКРешение №83/08.03.2010 по дело №2787/2008Нищожност * привидни и прикрити договори * прогласяване на недействителност * договор за дарение * договор за покупко-продажба
ГКРешение №75/24.06.2015 по дело №6608/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * свидетелски показания * привидни и прикрити договори
ГКРешение №874/29.12.2010 по дело №451/2010Привидни и прикрити договори * договор за дарение * погасителна давност * доказателства * свидетелски показания * симулация * принос
ГКРешение №362/10.11.2011 по дело №111/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * право на строеж * привидни и прикрити договори
ТКРешение №86/18.07.2011 по дело №682/2010Нищожност * симулация * договор за покупко-продажба * привидни и прикрити договори * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №184/19.01.2016 по дело №6394/2014Привидни и прикрити договори * доказателствена тежест * договор за дарение * договор за продажба
ГКРешение №788/04.01.2011 по дело №1741/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * нищожност-привидност на сделка * нищожност-противоречие на закона * правомощия на въззивната инстанция * привидни и прикрити договори * договор за заем
ГКРешение №31/09.03.2012 по дело №502/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * договор за дарение * договор за покупко-продажба * право на строеж * доказателствена тежест * привидни и прикрити договори
ГКРешение №63/23.02.2012 по дело №766/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * поправка на нотариален акт * унищожаване поради грешка * трансформация * лично имущество * предявяване на унищожаемостта чрез възражение * привидни и прикрити договори * принос * преобразуване на лично имущество * лични средства
ГКРешение №403/05.08.2010 по дело №684/2009Нищожност * договор за замяна * симулация * право на изкупуване * давностен срок * привидни и прикрити договори * договор за делба
ГКРешение №62/20.07.2017 по дело №4283/2016Ревандикационен иск * неоснователно обогатяване * нищожност на договор за продажба * привидни и прикрити договори * симулативна сделка * прехвърляне на спорно право
ГКРешение №1/15.03.2018 по дело №364/2017Делба на наследство * продажба на наследство * съсобственост * нищожност на договор * привидни и прикрити договори * наследствен дял