Ключови фрази
поделяне на общата сграда по етажи или части от етажи

ГКРешение №23/28.04.2016 по дело №4325/2015Делба * смесена съсобственост * разпределяне на имотите при делба * поделяне на общата сграда по етажи или части от етажи
ГКРешение №118/30.05.2011 по дело №467/2010Делба * самостоятелен обект * поделяне на общата сграда по етажи или части от етажи * нищожност-липса на предмет * общи части * нищожност на делба * нищожност на съдебна спогодба * служебно начало
ГКРешение №91/25.03.2010 по дело №778/2009Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * поделяне на общата сграда по етажи или части от етажи
ГКРешение №233/12.05.2010 по дело №1065/2009Делба * съсобственост * публична продан * разделителен протокол * поделяне на общата сграда по етажи или части от етажи * одобрен инвестиционен проект