Ключови фрази
разпределяне на имотите при делба

ГКРешение №34/28.03.2016 по дело №5663/2015Делба * разпределяне на имотите при делба * реална част * уравнение на дялове * теглене на жребий
ГКРешение №83/10.06.2016 по дело №6052/2015Делба * преустройство * разпределяне на имотите при делба * суперфиция
ГКРешение №23/28.04.2016 по дело №4325/2015Делба * смесена съсобственост * разпределяне на имотите при делба * поделяне на общата сграда по етажи или части от етажи
ГКРешение №102/19.07.2013 по дело №490/2012Делба * съсобственост * разпределяне на имотите при делба * преустройство * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №144/11.07.2014 по дело №7209/2013Делба * наследяване * разпределяне на имотите при делба * смесена съсобственост
ГКРешение №107/10.11.2015 по дело №1083/2015Делба на наследство * разпределяне на имотите при делба * теглене на жребий * реална част
ГКРешение №224/21.11.2016 по дело №2378/2016Делба на наследство * разпределяне на имотите при делба
ГКРешение №3/03.02.2017 по дело №2476/2016Делба * подобрения в съсобствен имот * публична продан * разпределяне на имотите при делба * Делба на наследство * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №45/28.06.2017 по дело №3666/2016Делба * разпределяне на имотите при делба
ГКРешение №98/17.07.2017 по дело №3685/2016Делба * разпределяне на имотите при делба * уравнение на дялове
ГКРешение №9/23.02.2018 по дело №1375/2017Делба * разделителен протокол * разпределяне на имотите при делба
ГКРешение №66/24.07.2018 по дело №2109/2017Делба * инвестиционен проект * самостоятелен обект * преустройство * съсобственост * разпределяне на имотите при делба
ГКРешение №92/19.11.2018 по дело №4212/2017Делба * разпределяне на имотите при делба