Ключови фрази
постройки на допълващо застрояване

ГКРешение №139/25.06.2010 по дело №457/2009Негаторен иск * незаконен строеж * постройки на допълващо застрояване * отстояния от регулационните граници * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №426/19.01.2012 по дело №355/2011Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * приращения * обезщетение за ползване * съсобственост * постройки на допълващо застрояване
ГКРешение №139/23.03.2010 по дело №4255/2008Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * застрояване * незаконен строеж * постройки на допълващо застрояване * спорна администрация