Ключови фрази
договор за гледане и издръжка

ГКРешение №21/14.08.2012 по дело №16/2011Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * алеаторен договор * свидетелски показания * Изпълнение от трето лице
ГКРешение №309/11.12.2014 по дело №7665/2013Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * правоприемство
ГКРешение №494/16.11.2011 по дело №642/2011Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * трансформация * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №229/24.10.2012 по дело №279/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * саморъчно завещание * нищожност-липса на основание * договор за гледане и издръжка * отмяна на завещание * отчуждаване на завещана вещ * недопустимост на решение
ГКРешение №132/09.04.2015 по дело №4895/2014Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * алеаторен договор * наследствен дял
ГКРешение №725/30.11.2010 по дело №823/2009Нищожност * нищожност-липса на форма * нищожност на договор * нищожност на делба * договор за гледане и издръжка * съсобственост
ГКРешение №95/12.02.2010 по дело №699/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * определяне на квоти * неизпълнение
ГКРешение №174/02.07.2014 по дело №7500/2013Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * дължимо обезщетение
ГКРешение №700/06.12.2010 по дело №304/2010Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * издръжка на дарител
ГКРешение №113/18.02.2010 по дело №214/2009Разваляне на договор * неизпълнение * алеаторен договор * доказателствена тежест * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №315/19.11.2012 по дело №1504/2010Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор по съдебен ред * алеаторен договор
ГКРешение №818/07.01.2011 по дело №1371/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * подобрения * разваляне на договор * трансформация * алеаторен договор * неизпълнение на договорни отношения
ГКОпределение №243/12.05.2010 по дело №243/2010обезпечение на предявен иск * отменителен /Павлов/ иск * преюдициално значение * разваляне на договор * преждевременно предявен иск * допустимост на иск * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * предпоставки за допускане на обезпечение * писмени доказателства * обезпечителни мерки
ГКРешение №384/10.05.2010 по дело №1190/2009Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за гледане и издръжка * нищожност-липса на основание
ГКРешение №112/18.07.2013 по дело №509/2012Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * трето лице * отчуждаване * връщане на вещта * обезщетение при дължимо връщане на вещи
ГКРешение №176/15.05.2010 по дело №673/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * давностно владение * добросъвестно владение * договор за гледане и издръжка * погасителна давност
ГКРешение №382/21.01.2016 по дело №2056/2015разваляне на договор по съдебен ред * разваляне поради неизпълнение * договор за гледане и издръжка * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №763/04.02.2011 по дело №356/2010Нищожност * договор за гледане и издръжка * прогласяване на недействителност * симулация * договор за покупко-продажба
ГКОпределение №622/04.11.2009 по дело №530/2009частна жалба * солидарност * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * трето лице-помагач * правен интерес * обратен иск * трансформация на задължението за гледане в парично *
ГКРешение №396/28.10.2011 по дело №472/2010Унищожаемост на договор сключен от недееспособен * договор за покупко-продажба * унищожаване поради грешка * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №507/22.06.2010 по дело №944/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * суперфиция * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * наследствено правоприемство * придобивна давност * разваляне на договор * вписване на съдебно решение
ГКРешение №346/04.10.2011 по дело №341/2010Разваляне на договор * алеаторен договор * погасителна давност * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №98/07.09.2010 по дело №5114/2008Нищожност * договор за гледане и издръжка * нищожност-липса на основание * разваляне на договор по съдебен ред * свобода на договаряне * алеаторен договор * нищожност на отделни части на договор
ГКРешение №223/14.05.2012 по дело №1186/2011Ревандикационен иск * установителен иск * нищожност-противоречие на закона * отмяна на констативен нотариален акт * насрещен иск * давностно владение * нищожност на нотариално действие * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №27/07.02.2014 по дело №875/2012Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №366/22.10.2012 по дело №64/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за гледане и издръжка * принос * придобиване по време на брака * доказателствена тежест * трансформация
ГКРешение №91/13.07.2011 по дело №2969/2008Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * нищожност на договор * нищожност-привидност на сделка * право на ползване * симулация
ГКРешение №467/18.06.2010 по дело №1706/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №426/19.01.2012 по дело №355/2011Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * приращения * обезщетение за ползване * съсобственост * постройки на допълващо застрояване
ГКРешение №203/22.10.2014 по дело №1376/2014Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №352/27.09.2012 по дело №1151/2011договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * връщане на вещта * дарение * отчуждаване * обезщетение за вреди * обогатяване
ГКРешение №461/02.11.2012 по дело №1556/2011Нищожност * нищожност-липса на основание * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №292/11.07.2012 по дело №1126/2011Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * свидетелски показания * солидарност * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №236/15.04.2010 по дело №3974/2008Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №840/15.07.2011 по дело №4752/2008Нищожност * груб строеж * право на строеж * договор за покупко-продажба * нищожност-липса на предмет * договор за гледане и издръжка * установителен иск за собственост * трансформация на правото на строеж в право на собственост
ГКРешение №79/30.03.2010 по дело №3356/2008Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * вписване на искова молба * необходимо другарство * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * договор за дарение
ГКОпределение №466/23.12.2008 по дело №1422/2008разваляне на договор по съдебен ред * договор за делба * необходимо другарство * договор в полза на трето лице * бенефициер * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №285/12.11.2015 по дело №3835/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №841/19.01.2010 по дело №3530/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * действия във вреда на представлявания * упълномощаване * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №566/18.06.2010 по дело №1473/2009Отменителен иск * договор за дарение * относителна недействителност * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * увреждане на кредитор * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №101/27.04.2011 по дело №1255/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * разваляне на договор по съдебен ред * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * вписване на искова молба * отмяна на констативен нотариален акт * неоснователно обогатяване
ГКРешение №11/25.02.2011 по дело №1510/2009Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * наследяване * алеаторен договор * правоприемство * съсобственост
ГКРешение №70/02.02.2010 по дело №41/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №228/29.10.2014 по дело №6119/2013Нищожност * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №569/08.03.2011 по дело №76/2009Нищожност * договор за гледане и издръжка * нищожност на договор * нищожност-липса на основание * нищожност-липса на съгласие * разваляне на договор * действия във вреда на представлявания
ГКРешение №41/23.02.2010 по дело №93/2009разваляне на договор * Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №545/28.07.2010 по дело №825/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * конституиране на страни * наследствено правоприемство * неправилна правна квалификация
ГКРешение №13/16.02.2016 по дело №3888/2015Съпружеска имуществена общност /СИО/ * съпружеска имуществена общност * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * отрицателен установителен иск * разваляне на договор
ГКРешение №241/17.05.2010 по дело №1476/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №207/06.06.2011 по дело №1583/2010Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * прихващане
ГКРешение №217/30.07.2010 по дело №367/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * преклузия * придобивна давност * договор за гледане и издръжка * продажба на наследство * форма за валидност
ГКРешение №497/16.01.2012 по дело №1334/2010Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * конституиране на страни * правоприемство * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №121/23.03.2012 по дело №1428/2011споразумение при развод по взаимно съгласие * форма за действителност * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор по съдебен ред * вещно-прехвърлителен ефект * договор за делба
ГКРешение №1024/18.12.2009 по дело №3417/2008необходимо другарство * задължително другарство * договор за гледане и издръжка * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ
ГКРешение №107/02.04.2015 по дело №6551/2014Нищожност * нередовност на исковата молба * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * недействителност на договор
ГКРешение №70/05.07.2011 по дело №612/2010Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор по съдебен ред
ГКРешение №863/22.12.2010 по дело №1534/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * свидетелски показания
ГКРешение №535/13.09.2010 по дело №1224/2009Отменителен иск * разваляне на договор * относителна недействителност * неизпълнение * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * доказателствена тежест
ГКРешение №82/05.04.2011 по дело №1313/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * доказателствена тежест * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №83/21.03.2016 по дело №5570/2015Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * правоприемство * нередовност на въззивна жалба * обикновено другарство
ГКРешение №540/17.12.2012 по дело №220/2012Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * лично имущество * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * алеаторен договор * разпределяне на ползването
ГКРешение №786/18.01.2011 по дело №729/2009Нищожност * договор за гледане и издръжка * прогласяване на недействителност
ГКРешение №163/10.07.2015 по дело №5913/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * трансформация на задължението за гледане в парично
ГКРешение №585/28.10.2010 по дело №1334/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * трансформация * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №937/21.12.2009 по дело №2958/2008разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * *
ГКРешение №327/25.02.2015 по дело №1205/2014Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * неизпълнение на договор
ГКРешение №622/25.10.2010 по дело №212/2010Разваляне на договор * трансформация * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №238/26.10.2015 по дело №1368/2015Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * трансформация на задължението за гледане в парично * забава
ГКРешение №202/16.03.2010 по дело №4150/2008Нищожност * симулация * нищожност-привидност на сделка * иск за установяване на привидност * договор за гледане и издръжка * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * привидни и прикрити договори
ГКРешение №455/21.04.2016 по дело №7013/2014Задължение за плащане и получаване на вещта * нередовност на исковата молба * договор за покупко-продажба * симулативна сделка * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №267/03.10.2011 по дело №1362/2010Разваляне на договор * прогласяване на недействителност * разваляне на договор по съдебен ред * договор за гледане и издръжка * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №675/12.10.2010 по дело №972/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * свидетелски показания * изпълнение на неделимото задължение
ГКРешение №749/15.12.2010 по дело №840/2009Неоснователно обогатяване * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * обезщетение за ползване * алеаторен договор * възражение за прихващане * връщане на вещта
ГКРешение №521/03.01.2013 по дело №1628/2011Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор по право * разваляне поради неизпълнение * алеаторен договор
ГКРешение №136/12.04.2013 по дело №947/2012договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * отпаднало основание
ГКОпределение №506/21.10.2010 по дело №519/2010неизпълнение * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор
ГКРешение №200/20.04.2011 по дело №876/2010Нищожност * нищожност на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * свобода на договаряне * недействителност на договор
ГКРешение №137/24.04.2012 по дело №421/2011Делба * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * лично имущество * договор за гледане и издръжка * принос * лични средства * договор за покупко-продажба
ГКРешение №573/25.10.2010 по дело №169/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * недействителност на договор * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор
ГКОпределение №614/24.09.2012 по дело №484/2012допустимост на иск * нищожност-привидност на сделка * правен интерес * договор за гледане и издръжка * договор за дарение
ГКРешение №420/11.01.2012 по дело №99/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за гледане и издръжка
ГКОпределение №632/04.11.2009 по дело №553/2009обжалваем интерес * симулация * право на изкупуване * Установителен иск * нищожност * алеаторен договор * договор за покупко-продажба * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №972/06.01.2010 по дело №4266/2008Делба * съсобственост * определяне на квоти * договор за дарение * договор за гледане и издръжка * вписване в общия нотариален регистър
ГКРешение №43/16.08.2010 по дело №144/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност * договор за гледане и издръжка * придобивна давност * прекъсване на давност * доказателства * право на строеж * груб строеж
ГКРешение №363/26.05.2010 по дело №756/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №217/26.05.2011 по дело №999/2010Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №243/17.07.2015 по дело №6828/2014Разваляне на договор * разваляне на договор * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * забава * трансформация на задължението за гледане в парично
ГКРешение №897/04.01.2011 по дело №1628/2009Делба * съсобственост * подобрения * правоприемство * съпружеска имуществена общност * претенции по сметки * договор за гледане и издръжка * приемство в процеса
ГКРешение №402/13.11.2013 по дело №5689/2013Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * трансформация на задължението за гледане в парично * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №949/07.09.2010 по дело №653/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност-невъзможен предмет * договор за покупко-продажба * договор за гледане и издръжка * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №65/01.03.2013 по дело №471/2012Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * неизпълнение на договорни отношения * солидарна отговорност * бенефициер * алеаторен договор * право на ползване
ГКРешение №15/11.02.2010 по дело №46/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №284/18.10.2012 по дело №1561/2010Нищожност * договор за гледане и издръжка * прогласяване на недействителност * разваляне на договор * алеаторен договор
ГКРешение №112/2012/15.01.2013 по дело №777/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * договор за гледане и издръжка * надстрояване * право на строеж
ГКРешение №410/27.02.2013 по дело №827/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор по съдебен ред
ГКРешение №8/26.01.2015 по дело №2754/2014Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * неизпълнение * алеаторен договор
ГКРешение №317/11.12.2012 по дело №1737/2011Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №193/30.07.2013 по дело №1025/2012Унищожаемост на договор сключен от недееспособен * унищожаване на договор * унищожаване поради измама * упълномощаване * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №439/22.12.2011 по дело №90/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * трансформация * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор
ГКРешение №284/01.10.2014 по дело №1892/2014Разваляне на договор * алеаторен договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * трансформация на задължението за гледане в парично
ГКРешение №500/23.08.2010 по дело №1702/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * предаване на владение * разваляне на договор * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №79/03.02.2010 по дело №56/2009Разваляне на договор * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №51/15.02.2010 по дело №613/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * договор за гледане и издръжка * придобивна давност * разрешение за строеж
ГКРешение №165/01.03.2010 по дело №71/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №47/27.02.2015 по дело №3666/2014Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * алеаторен договор
ГКРешение №439/20.12.2011 по дело №1581/2010Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * симулация * свидетелски показания
ГКРешение №196/20.06.2013 по дело №787/2012Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * отказ от иск
ГКРешение №88/16.04.2013 по дело №528/2012Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * разваляне поради неизпълнение
ГКРешение №540/24.02.2011 по дело №1278/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * наследяване
ГКРешение №169/19.07.2013 по дело №1210/2012Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №469/24.06.2010 по дело №328/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * признание на иска * наследствено правоприемство * наследяване
ГКРешение №495/21.11.2011 по дело №696/2011Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * нищожност-невъзможен предмет * наследствено правоприемство * пълно запрещение * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №151/17.07.2013 по дело №574/2012Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * изменение на иска * отпаднало основание * неизпълнение * обезщетение за неизпълнение
ГКРешение №615/09.03.2010 по дело №3824/2008Разваляне на договор * Разваляне на договор по съдебен ред * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * доказателствена тежест * трансформация на задължението за гледане в парично * съпружеска имуществена общност * наследяване
ГКРешение №261/10.11.2011 по дело №346/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство * придобивна давност * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №402/21.01.2015 по дело №1921/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за гледане и издръжка * обезщетение за неизпълнение * забава * трансформация на задължението за гледане в парично * погасителна давност
ГКРешение №178/20.06.2012 по дело №1542/2011Разваляне на договор * алеаторен договор * трансформация * договор за гледане и издръжка * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №502/05.01.2012 по дело №69/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * свидетелски показания * договор за гледане и издръжка * дължимо обезщетение
ГКРешение №179/08.07.2014 по дело №1747/2014Делба * съсобственост * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * връщане на вещта
ГКРешение №327/29.10.2012 по дело №342/2012Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * родова подсъдност * установяване право на собственост
ГКРешение №135/03.06.2010 по дело №820/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * договор за покупко-продажба * разваляне на договор по съдебен ред * саморъчно завещание * частен документ * писмени доказателства
ГКРешение №7/26.01.2012 по дело №456/2011Нищожност * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договор за дарение * погасителна давност * увреждане на кредитор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №239/03.07.2014 по дело №1019/2014Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * давност * неизпълнение * освобождаване на длъжника от отговорност * трансформация
ГКРешение №309/14.07.2011 по дело №1890/2010Нищожност * договор за гледане и издръжка * нищожност-липса на съгласие * нищожност на пълномощно * упълномощаване
ГКРешение №561/29.06.2010 по дело №1201/2009Негаторен иск * право на обитаване * право на ползване * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * развод * ползване на семейно жилище * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКОпределение №401/23.08.2016 по дело №2420/2016Частна касационна жалба * освобождаване от такси и разноски * адвокатско възнаграждение * особен представител * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за гледане и издръжка * цена на иска
ГКРешение №112/02.05.2017 по дело №3356/2016Разваляне на договор * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * право на ползване * оттегляне на иск * оттегляне на пълномощия * злоупотреба с права * неизпълнение на договор
ГКРешение №118/02.06.2017 по дело №3769/2016Връщане на вещта при наем * Наемно правоотношение * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №80/03.05.2018 по дело №2560/2017Разваляне на договор * доказателствена тежест * косвени доказателства и косвено доказване * нови факти и доказателства * договор за гледане и издръжка * частен документ * свидетелски показания * доказателствени средства