Ключови фрази
разпределяне на ползването

ГКРешение №423/13.01.2011 по дело №4949/2008Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * разпределяне на ползването * съсобственост * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №224/28.06.2012 по дело №694/2011разпределяне на ползването * възстановяване на запазена част
ГКОпределение №854/27.12.2012 по дело №696/2012право на задържане * Право на добросъвестния владелец на подобренията * преклузия * Ревандикационен иск * разпределяне на ползването
ГКРешение №55/12.03.2013 по дело №1185/2011Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * инцидентен установителен иск * възражение за изтекла давност * придобивна давност * наследяване * разпределяне на ползването
ГКОпределение №628/30.12.2008 по дело №2232/2008разпределяне на ползването * допустимост на иск * спорна администрация
ГКРешение №99/23.05.2013 по дело №509/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * съсобственост * незаконен строеж * право на строеж
ГКРешение №196/22.11.2013 по дело №957/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * конституиране на страни
ГКРешение №2/18.03.2016 по дело №3267/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * право на строеж
ГКРешение №309/24.10.2012 по дело №226/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * правомощия на въззивната инстанция * преюдициално значение * преустройство * спорна администрация
ГКРешение №7/23.01.2015 по дело №4351/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване
ГКРешение №116/19.06.2013 по дело №55/2013Делба * съсобственост * разпределяне на ползването * допустимост на иск * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №81/05.04.2011 по дело №1289/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * вина за разстройство на брака * ползване на семейно жилище * съсобственост * свобода на договаряне * разпределяне на ползването
ГКРешение №273/26.05.2010 по дело №4524/2008разпределяне на ползването * съсобственост * спорна администрация * делба * изменение на разпределението на ползване * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ
ГКРешение №332/06.07.2010 по дело №633/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * етажна собственост * общи части * таван * таван * присъединяване
ГКРешение №299/15.06.2010 по дело №500/2009Негаторен иск * договор за делба * съсобственост * застрояване * приращения * разпределяне на ползването * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКОпределение №5/07.01.2011 по дело №545/2010главно встъпване * спорна администрация * задължително другарство * разпределяне на ползването
ГКРешение №271/20.10.2011 по дело №1237/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * акцизни стоки без бандерол * право на ползване * реална част * договор за наем * присъединяване * разпределяне на ползването
ГКРешение №110/29.10.2014 по дело №1875/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * определяне на квоти * възражение * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №185/03.08.2012 по дело №1380/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * спорна администрация * съсобственост
ГКРешение №210/05.11.2015 по дело №2311/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * недопустимост на решение * конституиране на страни
ГКРешение №51/07.05.2013 по дело №764/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * разрешение за строеж * право на ползване * разпределяне на ползването
ГКРешение №345/25.06.2010 по дело №1497/2009Негаторен иск * етажна собственост * общи части * разпределяне на ползването * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №335/25.10.2012 по дело №317/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * право на ползване * спор за материално право * преюдициално значение * спорна администрация
ГКРешение №139/23.03.2010 по дело №4255/2008Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * застрояване * незаконен строеж * постройки на допълващо застрояване * спорна администрация
ГКРешение №428/28.10.2011 по дело №524/2010Развод поради разстройство на брака * съпружеска имуществена общност * ползване на семейно жилище * разпределяне на ползването * принос
ГКРешение №171/12.10.2015 по дело №1231/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №291/29.11.2011 по дело №212/2011Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * обезщетение за ползване * разпределяне на ползването
ГКРешение №139/05.11.2014 по дело №3024/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * необходимо другарство
ГКРешение №288/07.06.2010 по дело №548/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище * разпределяне на ползването
ГКРешение №198/13.07.2011 по дело №1004/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * съсобственост * конституиране на страни * необходимо другарство * разпределяне на ползването
ГКРешение №200/21.10.2013 по дело №2254/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * разпределяне на ползването * самостоятелен обект
ГКРешение №25/22.04.2014 по дело №3985/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №175/12.12.2013 по дело №2931/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване на вземане * недопустимост на решение * разпределяне на ползването
ГКРешение №28/01.02.2012 по дело №331/2011Негаторен иск * право на ползване * съсобственост * общи части * етажна собственост * право на ползване на собственика на постройката върху земята * разпределяне на ползването
ГКРешение №165/2014/06.01.2015 по дело №932/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост
ГКРешение №540/17.12.2012 по дело №220/2012Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * лично имущество * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * алеаторен договор * разпределяне на ползването
ГКРешение №18/19.02.2015 по дело №1603/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост
ГКРешение №561/01.03.2011 по дело №492/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * делба * договор за делба * етажна собственост * общи части * разпределяне на ползването
ГКРешение №90/08.05.2015 по дело №6834/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * съсобственост
ГКРешение №97/09.07.2013 по дело №866/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * изменение на разпределението на ползване * съсобственост
ГКРешение №72/15.07.2015 по дело №553/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * прекомерност на адвокатско възнаграждение * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №64/08.03.2013 по дело №396/2012Развод поради разстройство на брака * развод * семейно жилище * родителски права и задължения * разпределяне на ползването * ползване на семейно жилище * съсобственост * интерес на детето
ГКРешение №795/11.11.2010 по дело №1738/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * допустимост на иск * разпределяне на ползването * спорна администрация
ГКРешение №271/29.03.2010 по дело №3131/2008разпределяне на ползването * съсобственост * Изкупуване на част от съсобствен имот
ГКРешение №183/05.07.2011 по дело №1344/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * изменение на регулационен план * право на ползване
ГКРешение №224/2011/04.01.2012 по дело №1420/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * установяване право на собственост * самостоятелен обект * таван * общи части * придобивна давност * разпределяне на ползването
ГКРешение №252/25.11.2014 по дело №933/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * разпределяне на ползването * право на строеж * застрояване
ГКРешение №181/13.10.2015 по дело №1826/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * право на строеж
ГКРешение №593/28.06.2010 по дело №1275/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * етажна собственост * спорна администрация
ГКРешение №79/12.05.2015 по дело №322/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * съдебно-техническа експертиза
ГКОпределение №285/31.05.2012 по дело №215/2012допустимост на иск * разпределяне на ползването
ГКРешение №288/15.12.2014 по дело №4148/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * доказателства * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №129/03.04.2012 по дело №1415/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * разпределяне на ползването * връчване на нотариална покана
ГКРешение №143/06.10.2015 по дело №1325/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * преустройство
ГКРешение №615/30.09.2010 по дело №1510/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * общи части
ГКРешение №421/19.05.2010 по дело №581/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * правен интерес * спорна администрация * съсобственост * право на ползване * необходимо другарство * разпределяне на ползването
ГКРешение №301/11.12.2013 по дело №4920/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * постройка
ГКРешение №263/12.06.2012 по дело №1138/2011Иск за издаване на дубликат от изпълнителен лист * разпределяне на ползването * съдебна спогодба
ГКРешение №320/31.07.2013 по дело №1059/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * задължително другарство * необходимо другарство
ГКРешение №87/07.05.2015 по дело №6486/2014Делба * съсобственост * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * спогодба * разпределяне на ползването
ГКРешение №409/26.05.2010 по дело №224/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * спорна администрация * таван * доказателства * преустройство * съсобственост * самостоятелен обект * надстрояване * придобивна давност * право на строеж
ГКРешение №275/30.10.2012 по дело №444/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * разпределяне на ползването * правен интерес * договор за делба * етажна собственост * право на строеж * незаконен строеж * съсобственост * необходимо другарство * приращения * самостоятелен обект * преустройство * пристрояване * съдебни разноски * нередовност на исковата молба
ГКРешение №250/08.06.2012 по дело №1247/2011разпределяне на ползването * спорна администрация * необходимо другарство * право на ползване * конституиране на страни
ГКОпределение №141/22.03.2013 по дело №631/2012нередовност на исковата молба * указания на съда * разпределяне на ползването * установяване истинността или неистинността на документ
ГКРешение №94/28.03.2012 по дело №897/2011Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * застрояване * подобрения
ГКРешение №13/11.02.2010 по дело №4452/2008разпределяне на ползването * съсобственост * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ
ГКРешение №314/11.12.2013 по дело №3696/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съдебна спогодба * преустройство
ГКРешение №47/11.03.2013 по дело №1006/2012Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * разпределяне на ползването
ГКРешение №273/12.11.2013 по дело №3475/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването
ГКРешение №41/20.06.2011 по дело №415/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * етажна собственост * разпределяне на ползването * общи части
ГКОпределение №294/05.07.2010 по дело №283/2010допустимост на иск * етажна собственост * общи части * промяна на предназначение на общи части * разпределяне на ползването
ГКРешение №265/27.06.2011 по дело №912/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство * конституиране на страни * разпределяне на ползването * преклузия * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №159/03.09.2012 по дело №1205/2011Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * съсобственост
ГКРешение №164/11.07.2014 по дело №247/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * фактическо положение в имота
ГКРешение №168/19.04.2010 по дело №652/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост
ГКРешение №149/29.09.2015 по дело №2223/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * необходимо другарство * недопустимост на решение * конституиране на страни
ГКРешение №661/02.11.2010 по дело №1437/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * етажна собственост * разпределяне на ползването * общи части * задължително другарство
ГКРешение №280/17.12.2014 по дело №4008/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * отчуждително действие на регулационен план * недопустимост на решение
ГКРешение №95/02.07.2013 по дело №645/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * необходимо другарство * недопустимост на решение * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №239/24.10.2013 по дело №1567/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * правен интерес
ГКРешение №6/16.03.2012 по дело №925/2011Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * косвен съдебен контрол * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №188/11.01.2017 по дело №2762/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост